You are here

16a Festibity
*camps obligatoris.

DADES PERSONALS

Permís comunicacions:
Des de la Festibity ens agradaria enviar-te alguna informació rellevant en relació a l'esdeveniment de manera molt puntual a través del correu electrònic, com ara les fotografies de la jornada. Però per fer-ho necessitem el teu consentiment. Si us plau, selecciona l'opció més adient per a tu:

Vull rebre les fotografies de la Festibity i altra informació relacionada. *

Cessió de drets d'imatge:
A la Festibity volem deixar emprenta, per això farem vídeos i fotografies de l'esdeveniment i els publicarem tant al web com a les xarxes socials de l'esdeveniment. Atès que assistiràs a acte, pot ser que apareguis de forma accessòria en alguna de les imatges i/o vídeos.Pel fet d'inscriure't a la Festibity estàs acceptant el nostre Avís Legal:

Les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Àrea d'Emprenedoria i Formació del Departament d'Empresa i Coneixement. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona, o a l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat.
Les dades seran comunicades a les empreses Philinks Comunica SL, Fan Estrategia Online SL i IMAGINE CREATIVITY CENTER SL amb l'única finalitat de gestionar les inscripcions, promoció, organització de l'esdeveniment iFest i l'enviament d'acreditacions i informacions imprescindibles per la seva gestió, d'acord amb les prescripcions aplicables a la seva condició d'encarregat del tractament regulades a l'article 20 i següents del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Esdeveniment

19 de Juny de 2018

16a edició de la Festibity
19 de Juny 2018
Teatre Nacional de Catalunya

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

          

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02