You are here

Reglament

Ver en castellano

Les Mencions Festibity a la Iniciativa TIC són els guardons lliurats per FIB Alumni i la FIB en motiu de la celebració de la Festibity, surten de la proposta dels partners. Si voleu fer la vostra proposta podeu enviar el formulari d'inscripció a festibity@festibity.com

Condicions generals:

 • Els partners recomanen un projecte que hagi destacat darrerament pel seu programa de captació, retenció i potenciació del talent en l'àmbit TIC.
 • Els patrocinadors poden presentar una candidatura pròpia o en la que hagin participat, liderat o col·laborat.
 • Cada patrocinador pot presentar només una candidatura

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: 20 d''abril 2017

Es valorarà:

 • Indicadors de resultats del projecte.
 • Enquestes de satisfacció dels participants del projecte.
 • Descripció de les activitats desenvolupades en el projecte.
 • Que els programes presentats estiguin ben definits i testejats.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Experts en el sector

Difusió projecte

Les propostes Iniciativa TIC es publiquen al web de la Festibity i a altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s’entregui la proposta. En tots els casos se’n fa difusió a Twitter i LinkedIn.

 • El patrocinador que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i la resta de patrocinadors.
 • El patrocinador pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.

 

La Menció Festibity als FiberEmprenedors és un guardó amb l'objectiu de premiar una iniciativa empresarial liderada per ex-alumnes de la FIB. Pretén distingir l'èxit dels fibers emprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial, el seu sentit de la innovació i la millora de la gestió com a factor clau per afrontar els reptes que imposa un entorn econòmic en constant evolució. 

Requisits:

 • Equip directiu liderat per un Fiber (President, Conseller Delegat o Director General), accionariat en mans d'un Fiber (>=33%) o fundada per un Fiber.
 • Antiguitat de la companyia superior a 1 any.
 • Presentació de mèrits: projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels Fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.
 • Per evitar conflictes d'interessos, no s'admetran empreses que enguany siguin patrocinadores de la Festibity.

Presentació de la candidatura

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció. Enviar a cercle@fibalumni.net

Jurat

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

Dates límit

 • Presentació de candidatures: 24 d'abril 2017

 

Esdeveniment

11 Maig de 2017

15a edició de la Festibity
11 de Maig 2017
Cúpula de les Arenas

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

    

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02