INSTRUCCIONS/ES PARTNER FESTBITY 2021

En aquest apartat trobareu totes les indicacions relacionades amb la Iniciativa TIC, invitacions, comunicació i lliurament de material.

1 - Presentació projecte a la iniciativa TIC (Exclusiva dels partners)

 • Els partners podeu presentar o recomanar un projecte recent i destacat en relació amb la recerca i la innovació. Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
 • Només es pot presentar una candidatura.

Reglament: Podeu consultar-lo seguint aquest enllaç: https://festibity.com/2021/reglament

Formulari d'inscripció: A omplir i enviar a festibity@festibity.com

Data límit: Cal entregar les propostes abans de l'11 d'octubre.

 

2 - Invitacions 

 • Rebreu un mail tipus per als vostres convidats en cas de voler una invitació més formal explicant que és la Festibity. El podeu fer servir o no, és opcional.
 • Caldrà omplir l’excel que rebreu per correu electrònic amb les dades dels vostres convidats.
 • Un cop retornat l'excel amb les dades dels convidats, desde secretaria de Festibity els hi faran arribar l’enllaç per la invitació on constarà l’empresa que el convida.

SILVER: Disposeu de 5 entrades ordinàries + 1 VIP per assistir i convidar a clients i/o a la pròpia organització.

GOLD: Disposeu de 10 entrades ordinàries + 3 VIP per assistir i convidar a clients i/o a la pròpia organització.

Opció a comprar entrades extra a un preu especial de 60€ + IVA.

 

3 - Participació en les activitats del Club Festibity

 • Cada una de les activitats programades és diferent. Rebreu amb unes setmanes d'antel·lació un correu amb els detalls: dia, hora, número màxim d'inscrits per partner, etc.
 • Haureu d'indicar el nom, mail i telèfon de contacte dels assistents. És imporant que comuniqueu la vostra participació amb un mínim de dies d'antel·lació. 
 • Hi poden venir tant treballadors/directius de l'empresa que és partner com clients i col·laboradors que vulgueu convidar. 

 

4 - Visibilitat i difusió

 • Si teniu un responsable específic per temes de comunicació us agrairíem ens ho feu saber a festibity@festibity.com.
 • Si teniu notícies o esdeveniments TIC d’interès en farem difusió durant tot l’any. ​​La informació d'interès que ens envieu la publicarem a la pàgina web, a la newsletter i a les xarxes socials: 
  • A la secció notícies de la web hi ha un apartat dedicat als partners https://festibity.com/noticies.
  • Enviament de la newsletter ClickNEWS a tota la comunitat Festibity.
  • En farem difusió a través de Twitter i si s'escau, d'Instagram 
 • Estigueu alerta a les xarxes socials: @festibity #NextREALITY
 • Podeu visualitzar la descripció de la vostra empresa, adreça del vostre web i marca dins la mateixa pàgina web de la Festibity seguint aquest enllaç: https://festibity.com/2021/partners
 • Rebreu un clipping personalitzat post festibity i un altre a final d'any.

Si cal modificar alguna dada ens ho feu saber!

 

5 - Lliurament de material el dia de la Festibity

Podeu entregar material publicitari o promocional i/o gadgets el mateix dia de la Festibity.

Cal que ens indiqueu de què es tracta per tal de coordinar-ne la logística a festibity@festibity.com. Aquest material anirà en una bossa conjunta amb la resta de partners.

4 - Captació de talent 

 • Assessorament per tal de fer més efectives les sol·licituds i rebre informació sobre com accedir a la borsa de treball al següent contacte
 • Publicació d'ofertes a les borses de treball de la FIB i de FIB Alumni. Pel fet de ser partners, tenen més visibilitat a través del logo de partner i l'oferta queda en una posició destacada durant una setmana. Passada aquesta setmana, es manté el logo. Les ofertes es visualitzen també (de manera automàtica) a la borsa de FIB Alumni, on només hi tenen accés els socis. Formulari inscripció ofertes. 

 

 

QUALSEVOL CONSULTA NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB NOSALTRES A:

festibity@festibity.com o al tel.93 000 92 02 

 

En este apartado encontraréis todas las instrucciones relacionadas con la Iniciativa TIC, invitaciones, comunicación y entrega de material.

1 - Presentación proyecto a la iniciativa TIC (Exclusiva de los partners)

 • Los partners podéis presentar o recomendar un proyecto reciente y destacado en relación con la investigación y la innovación. Puede ser un proyecto propio o de terceros, estéis implicados o no en su desarrollo.
 • Sólo se puede presentar una candidatura.

Reglamento: Puede consultarlo siguiendo este enlace: https://festibity.com/2021/reglamento-2021

Formulario de inscripción: A rellenar y enviar a festibity@festibity.com

Fecha límite: Hay que entregar las propuestas antes del 11 de octubre.

 

2 - Invitaciones

 • Recibiréis un mail tipo para vuestros invitados en caso de querer una invitación más formal explicando que es la Festibity. Lo podéis utilizar o no, es opcional.
 • Tendréis que rellenar el excel que recibiréis por correo electrónico con los datos de sus invitados.
 • Una vez devuelto el Excel con los datos de los invitados, desde secretaría de Festibity les harán llegar el enlace para la invitación donde constará la empresa que le invita.

SILVER: Disponéis de 5 entradas ordinarias + 1 VIP para asistir e invitar a clientes y / o a la propia organización.

GOLD: Disponéis de 10 entradas ordinarias + 3 VIP para asistir e invitar a clientes y / o a la propia organización.

Opción a comprar entradas extra a un precio especial de 60 € + IVA.

 

3 - Participación en las actividades del Club Festibity

 • Cada una de les actividades programadas es diferente. Recibiréis con unas semanas de antelación un correo con los detalles: día, hora, número máximo de inscritos por partner, etc.  
 • Tendréis que indicar el nombre, correo y teléfono de los asistentes. Es importante que comuniquéis vuestra participación con un mínimo de días de antelación.     
 • Pueden asistir tanto trabajadores/directivos de la empresa partner como clientes o colaboradores que queráis invitar.  

 

4 - Visibilidad y difusión

 • Si tenéis un responsable específico para temas de comunicación os agradeceríamos que nos lo hagáis saber a festibity@festibity.com.
 • Si tenéis noticias o eventos TIC de interés haremos difusión durante todo el año. Válido hasta mayo del 2021. La información de interés que mandéis se publicará en la página web, newsletters y redes sociales: 
  • En la sección noticias de la web hay un apartado dedicado a los partnets https://festibity.com/noticies.
  • Enviaremos de la newsletter ClickNEWS a toda la comunidad Festibity. 
  • Haremos difusión a través de Twitter, y  si es oportuno, de Instagram. 
 • Estad alerta a las redes sociales: @festibity #nextREALITY
 • Podéis ver la descripción de vuestra empresa, dirección de vuestra web y marca dentro de la misma página web de la Festibity siguiendo este enlace: https://festibity.com/2021/partners
 • Recibiréis un clipping personalizado post Festibity y otro a finales de año.

Si es necesario modificar algún dato nos lo hacéis saber!

 

5 - Entrega de material el día de la Festibity

Podéis entregar material publicitario o promocional y / o gadgets el mismo día de la Festibity.

Es necesario que nos indiquéis de que se trata a fin de coordinar la logística a festibity@festibity.com. Este material irá en una bolsa conjunta con el resto de partners.

6 - Captación de talento

 • Asesoramiento para hacer más efectivas las solicitudes y recibir información sobre cómo acceder a la bolsa de trabajo en el siguiente contacto
 • Publicación de ofertas a las bolsas de trabajo de la FIB y de FIB Alumni. Por ser partners, tenéis más visibilidad a través del logo y la oferta queda en una posición destacada durante una semana. Pasada esta semana, se mantiene el logo. Las ofertas se visualizan también (de manera automática) a la bolsa de FIB Alumni, donde sólo tienen acceso los socios. Formulario inscripción ofertas.

 

CUALQUIER CONSULTA NO DUDÉIS EN CONTACTAR CON NOSOTROS:

festibity@festibity o al tel.93 000 92 02

5 d'octubre 2022

19a edició de la Festibity
5 d'octubre 2022

#economiesCREATIVES

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

    

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02