La Festibity, la gran festa de les tecnologies de la informació, és un acte promogut per la Facultat d'Informàtica de Barcelona i la seva associació d'antics alumnes, FIB Alumni.
La Festibity té la vocació de ser el punt de trobada anual on empreses del sector, professionals, comunitat universitària, exalumnes i personalitats es reuneixen al voltant d'un gran sopar.
Aquestes Condicions d'Ús tenen per objecte regular l'ús del lloc web de la Festibity que la Facultat d'Informàtica de Barcelona i FIB Alumni (en endavant, els Promotors) posen a disposició del públic en la present URL.
La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena per part d'aquest Usuari, de totes i cada una de les condicions que s'incorporen en aquestes Condicions d'Ús.
L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'Ús, la bona fe, i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d'Ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres Usuaris.
Tanmateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a aquest lloc web de la Festibity.
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals els Promotors presten el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics dels Promotors o de tercers.
Tots els continguts del lloc web, el disseny gràfic, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva dels Promotors, i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la Llei.
Els Promotors no concedeixen cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web de la Festibity i els serveis oferts en el mateix.
Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels Promotors o del titular dels mateixos.
 • L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant els Promotors i col·laboradors exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.
  Els Promotors empraran tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, però, els Promotors no assumeixen cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc web.
  L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra els Promotors basada en la utilització del lloc web per l'usuari. Si és el cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats als Promotors amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
  • Responsabilitat pel funcionament del web
   Els Promotors exclouen tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes als Promotors.
   Tanmateix, els Promotors també exclouen qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control dels Promotors.
   Els Promotors estan facultats per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
  • Responsabilitat per links
   Els enllaços o links continguts en el lloc web poden conduir a l'Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.
   Els Promotors declinen qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.
   Els Promotors queden exonerats de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.
  • A través de formularis
   Sense perjudici del que indica cadascun dels formularis del lloc web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament a FIB Alumni al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que en els mateixos s'indiquin. Així mateix, l'Usuari autoritza expressament la inclusió de les seves dades personals en un fitxer titularitat de FIB Alumni per a les finalitats que s'indiquin en cada un dels formularis del lloc web (veure Avís legal del web).
   L'Usuari o el seu representant poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, a través dels mitjans que en cada formulari s'indiqui.
  • A través de galetes
   Aquest lloc web utilitza galetes. Les galetes són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:
   La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre lloc web.
   El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera vista al nostre lloc web.
   Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.
   L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.
  • Confidencialitat
   FIB Alumni es compromet a complir la seva obligació de secret sobre les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.
Els Promotors es reserven el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les Condicions d'ús del present lloc web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes Condicions d'Ús.
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions d'Ús es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02