MATEO VALERO | DIRECTOR BSC

Doctor enginyer en telecomunicacions per la UPC, professor i catedràtic d'arquitectura de computadors a la mateixa universitat i director del Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació des de la seva creació, al 2004.

La seva recerca se centra en l'arquitectura HPC. Distingit amb diversos premis: el Premi Eckert-Mauchly pel IEEE i ACM; el Premi Seymour Cray, de IEEE; el Premi Charles Babbage per IEEE; el Premi Harry Goode per IEEE, i premis nacionals d'Espanya Julio Rey Pastor i Leonardo Torres Quevedo. Doctor honoris causa a nou universitats. Membre de la IEEE i ACM i també Membre de Recerca Distingit d'Intel.

any: 
2022

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02