Created on Wednesday, 21 Dec 2022 10:46:42

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Sergi Marcén és l’actual Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital a la Generalitat de Catalunya, l’anterior Gerent del CTTI i exdelegat del Govern al Regne Unit i Irlanda amb més de 30 anys d’experiència en el sector TIC.

Tècnic en electrònica industrial amb un postgrau en Creació, Direcció i Administració d’Empreses, a més d’haver cursat estudis de màrqueting a la Westminster University de Londres.

Al llarg de la seva trajectòria professional, destaca per haver tingut un paper rellevant en la negociació de l’establiment del Mobile World Congress i la Mobile World Capital a Barcelona.

---

 

Durant una llarga etapa de la teva vida has estat com a delegat del Govern al Regne Unit i a Irlanda. Què en destacaries? Què podríem aplicar en l’àmbit de Catalunya?

Com a delegat de la Generalitat a l’estranger, un té l’objectiu de promocionar Catalunya a l’exterior i treballar per afavorir l’establiment i consolidació de bones relacions amb actors institucionals del país. Al mateix temps, però, un té l’oportunitat de donar servei als catalans i catalanes que estan lluny del nostre país, ajudant-los en el seu dia a dia i recordant-los que passi el que passi, la Generalitat està al seu costat. Aquest és l’aspecte que més destacaria.

En el meu cas, com a delegat de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, vam treballar per poder apropar l’oficina a la ciutadania catalana de les illes britàniques. Per fer això vam posar en funcionament la Catalonia House, creada amb l’objectiu d’esdevenir l’espai referent de la Generalitat en el país. Allà es va centralitzar totes les consultes a l’administració en un sol espai al mateix temps que vam atendre a les necessitats de la ciutadania i les empreses. Un clar exemple d’això va ser la resposta que vam donar amb la Covid-19. Molta gent s’havia quedat penjada degut a la cancel·lació de vols i necessitava tornar a casa per estar amb les seves famílies. També vam trobar casos de persones que requerien anar a hospitals i centres de salut o d’altres que havien de fer tràmits d’urgència amb l’administració. Amb tot, la Catalonia House va estar allà, donant servei ciutadà i facilitant la vida dels catalans quan més ens necessitaven.

Ara, a través de la meva nova posició com a secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, continuem treballant per fomentar i millorar la relació amb la ciutadania a través de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana amb l'objectiu fer la relació més digital.

 

Catalunya és un punt d’atracció per empreses tecnològiques. Què creus que s’hauria de millorar per continuar així? Què en destacaries?

Efectivament. Catalunya és un gran pol d’atracció d’empreses tecnològiques gràcies a que som un país amb un alt nivell de coneixement, amb un gran teixit universitari, amb l’afegit de gaudir d’una posició geogràfica i un estil de vida privilegiats.

Dit això, hem de ser realistes i reconèixer que altres ciutats i regions del també volen atraure empreses. Ja sigui amb més recursos destinats a finançar petites start-ups, amb més agilitat   per crear empreses o amb regulacions més avantatjoses, aquestes competeixen amb nosaltres. De fet, en el nostre cas, també ho hem de fer amb les regulacions i marc jurídics l’estat espanyol i de la Unió Europea, els quals marquen unes pautes i criteris que hem de seguir. Per altra banda, el sistema impositiu també és un altre factor diferencial. Hi ha regions, com els EUA que, és cert que tenen menys impostos, però també tenen menys serveis públics per la seva ciutadania.  

Hem d'aconseguir crear un marc regulador administratiu que afavoreixi l'atracció d'aquestes empreses fent ús de les eines que tenim al nostre abast per a continuar sent competitius.

“Hem d'aconseguir crear un marc regulador administratiu que afavoreixi l'atracció d'empreses tecnològiques per a continuar sent competitius.”

 

Quines prioritats hi ha actualment l’estratègia del Govern de la Generalitat pel que fa a les TIC?

Com bé sabeu, la Generalitat ha creat dues secretaries especialitzades en l'àmbit TIC. La Secretaria de Polítiques Digitals, que penja del Departament d'Empresa, i la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, vinculada al Departament de Presidència.

En aquest context, l'estratègia rau a donar més importància a l'àmbit tecnològic treballant amb els especialistes en promoció econòmica des del departament d'Empresa i, per l'altra banda, crear una eina transversal que depengui de Presidència per poder transformar digitalment l'administració. Per tant, no només apostem pel sector TIC, sinó que també apostem per fer una transformació de l'administració molt potent que acaba impactant en el sector digital a través amb l'acompanyament que ens doni el sector i la creació de coneixement específic en projectes de transformació digital de l'administració. 

 

En quin tipus de projectes TIC podem ser referents internacionals?

En el que destaquem més és en transformació digital de l'administració i en el desplegament d'infraestructures tecnològiques. Per nosaltres aquests dos aspectes són de vital importància i així ho reflecteix el nivell d'inversió que li dediquem. De fet, l'aposta del govern pel 2023 és dedicar 1.000 milions d'euros en continuar treballant en la transformació digital així com construir 3.000 km de fibra òptica per continuar desenvolupant el nostre sistema d'infraestructura digital.

“Catalunya destaca en transformació digital de l'administració i en el desplegament d'infraestructures tecnològiques. L'any 2023 es dedicaran 1.000 milions en continuar treballant en transformació digital.”

 

En el seu moment vares participar en l’elecció de Barcelona com a ubicació per la celebració de la Mobile World Capital? Què ens pots explicar?

En el 2008 el que vam treballar va ser la consolidació del Mobile World Congress a la ciutat de Barcelona. En aquell moment molt poca gent pensava en el nivell de creixement que podria arribar a tenir i fins on podríem arribar. El que sí que tenim clar era que un cop finalitzada la fira s'havia de continuar fomentant el Mobile World durant la resta de l'any i per això vam crear el Mobile World Capital amb l'objectiu de ramificar i maximitzar l'impacte del congrés en el territori. Aquesta acció s'ha demostrat clau i avui en dia i l'impacte econòmic que ha generat la GSMA a Barcelona i Catalunya ha estat molt positiu.

 

Durant la teva trajectòria al CTTI has liderat el departament de Talent Digital. Quines són les claus per apostar i fer créixer el talent TIC?

Un dels aspectes més importants per poder tindre talent digital és creant-lo des de la base. Això vol dir des de les escoles i la primària. Un dels problemes que hem detectat ha estat que les nenes i els nens de les nostres escoles tenen reticència a interessar-se per aquesta disciplina, potser perquè les veuen difícils o poc atractives. En aquest sentit, juntament amb el Departament d'Educació, s'han desenvolupat una sèrie de projectes orientats a la promoció de les STEAM, en especial en la promoció de la robòtica en el centre. Amb això, esperem fomentar la ciència, les matemàtiques, la computació i la programació, entre els més joves i, al mateix temps, afavorir la feminització del sector.

 

Com valores el nivell de digitalització del teixit empresarial català?

El valoro positivament, i així ho corrobora l'últim baròmetre del Cercle Tecnològic. Estem veient com el nostre nivell de digitalització arriba al mateix nivell que d'altres països capdavanters. Ara bé, hem de continuar digitalitzant-nos. Una cosa és digitalitzar una empresa, i una altra és digitalitzar la relació que es pugui tindre amb clients, ciutadans o altres empreses. Hem de continuar treballant per poder fer aquest últim punt més digital.

“Hem de continuar digitalitzant-nos. Digitalitzar la relació que pugui tenir una empresa amb els clients, ciutadans o altres empreses. Hem de continuar treballant per poder fer aquest últim punt més digital.”

 

Quin missatge vols donar a les empreses TIC catalanes?

Els vull donar les gràcies. La feina que fan és l'exemple de qualitat que representa el teixit empresarial català. Estem en una transformació digital que avança de forma accelerada i elles s'estan adaptant molt ràpidament a aquests canvis. En definitiva, són elles les que ajudaran a l'administració a fer la seva transformació digital i, sobretot, a què entenguem com l'hem de fer. Per tant, no puc sinó encoratjar-los a continuar treballant de la manera que ho fan per continuar construint el futur de les TIC de Catalunya.

“Estem en una transformació digital que avança de forma accelerada i les empreses s'adapten molt ràpidament. Són elles les que ajudaran a l'administració a fer la seva transformació.”

 

Com a assistent a la passada edició de la Festibity, quina valoració en fas d’aquest tipus d’iniciatives?

La Festibity és una celebració molt necessària pel nostre sector. No només per la capacitat de posar empreses i professionals en xarxa, sinó també pels reconeixements que feu a les persones i els projectes que han estat referent al llarg de l'any. Per aquesta raó, la capacitat de generar relacions, talent i cooperació dintre del sector té tot el suport i compromís de la Generalitat de Catalunya per les pròximes edicions. Així doncs, només podem agrair la feina feta i us encoratgem a què el continueu fent.

 

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Sergi Marcén es el actual Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Catalunya, el anterior Gerente del CTTI i exdelegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda con más de 30 años de experiencia en el sector TIC.

Técnico en electrónica industrial con un postgrado en Creación, Dirección y Administración de Empresas, además de haber cursado estudios de marketing en la Westminster University de Londres.

A lo largo de su trayectoria profesional, destacada por haber tenido un papel relevante en la negociación del establecimiento del Mobile World Congress y la Mobile World Capital en Barcelona.

---

 

Durante una larga etapa de tu vida has estado como delegado del Gobierno en el Reino Unido y en Irlanda. ¿Qué destacarías? ¿Qué podríamos aplicar en el ámbito de Cataluña?

Como delegado de la Generalitat en el extranjero, uno tiene el objetivo de promocionar Cataluña en el exterior y trabajar para favorecer el establecimiento y consolidación de buenas relaciones con actores institucionales del país. Al mismo tiempo uno tiene la oportunidad de dar servicio a los catalanes y catalanas que están lejos de nuestro país, ayudándolos en su día a día y recordándolos que pase el que pase, la Generalitat está a su lado. Este es el aspecto que más destacaría.

En mi caso, como delegado de la Generalitat en el Reino Unido e irlanda, trabajamos para poder acercar la oficina a la ciudadanía catalana de las islas británicas. Para hacer esto pusimos en funcionamiento la Catalonia House, creada con el objetivo de devenir el espacio referente de la Generalitat en el país. Allá se centralizó todas las consultas en la administración en un solo espacio al mismo tiempo que atendimos a las necesidades de la ciudadanía y las empresas. Un claro ejemplo de esto fue la respuesta que dimos con la Covid-19. Mucha gente se había quedado colgada debido a la cancelación de vuelos y necesitaba volver a casa para estar con sus familias. También encontramos casos de personas que requerían ir a hospitales y centros de salud u otros que tenían que hacer trámites de urgencia con la administración. Con todo, la Catalonia House estuvo allá, dando servicio ciudadano y facilitando la vida de los catalanes cuando más nos necesitaban.

Ahora, a través de mi nueva posición como secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, continuamos trabajando para fomentar y mejorar la relación con la ciudadanía a través de la Dirección General de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana con el objetivo hacer la relación más digital.

 

Cataluña es un punto de atracción por empresas tecnológicas. Qué crees que se tendría que mejorar para continuar así? Qué destacarías?

Efectivamente. Cataluña es un gran polo de atracción de empresas tecnológicas gracias a que somos un país con un alto nivel de conocimiento, con un gran tejido universitario, con el añadido de disfrutar de una posición geográfica y un estilo de vida privilegiados.

Dicho esto, tenemos que ser realistas y reconocer que otras ciudades y regiones del también quieren atraer empresas. Ya sea con más recursos destinados a financiar pequeñas start-ups, con más agilidad para crear empresas o con regulaciones más ventajosas, estas compiten con nosotros. De hecho, en nuestro caso, también lo tenemos que hacer con las regulaciones y marco jurídicos el estado español y de la Unión Europea, los cuales marcan unas pautas y criterios que tenemos que seguir. Por otro lado, el sistema impositivo también es otro factor diferencial. Hay regiones, como los EE.UU. que, es cierto que tienen menos impuestos, pero también tienen menos servicios públicos por su ciudadanía. 

Tenemos que conseguir crear un marco regulador administrativo que favorezca la atracción de estas empresas en uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para continuar siendo competitivos. 

“Tenemos que conseguir crear un marco regulador administrativo que favorezca la atracción de empresas tecnológicas para conitnuar siendo competitivos.” 

 

Qué prioridades hay actualmente la estrategia del Gobierno de la Generalitat en cuanto a las TIC?

Como bien sabéis, la Generalitat ha creado dos secretarías especializadas en el ámbito TIC. La Secretaría de Políticas Digitales, que cuelga del Departamento de Empresa, y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, vinculada al Departamento de Presidencia.

En este contexto, la estrategia rae a dar más importancia al ámbito tecnológico trabajando con los especialistas en promoción económica desde el departamento de Empresa y, por la otra banda, crear una herramienta transversal que dependa de Presidencia para poder transformar digitalmente la administración. Por lo tanto, no solo apostamos por el sector TIC, sino que también apostamos para hacer una transformación de la administración muy potente que acaba impactando en el sector digital a través con el acompañamiento que nos dé el sector y la creación de conocimiento específico en proyectos de transformación digital de la administración.

 

¿En qué tipo de proyectos TIC podemos ser referentes internacionales?

En lo que destacamos más es en transformación digital de la administración y en el despliegue de infraestructuras tecnológicas. Para nosotros estos dos aspectos son de vital importancia y así lo refleja el nivel de inversión que le dedicamos. De hecho, la apuesta del gobierno el 2023, se destinarán 1.000 millones de euros a continuar trabajando en la transformación digital así como construir 3.000 km de fibra óptica para continuar desarrollando nuestro sistema de infraestructura digital.

“Cataluña destaca en transformación digital de la administración y en el despliegue de infraestructuras tecnológicas. En el 2023 se destinarán 1.000 millones de euros a continuar trabajando en transformación digital.

 

En su momento participaste en la elección de Barcelona como ubicación por la celebración de la Mobile World Capital. ¿Qué nos puedes explicar?

En el 2008 lo que trabajamos fue en la consolidación del Mobile World Congress en la ciudad de Barcelona. En aquel momento muy poca gente pensaba en el nivel de crecimiento que podría llegar a tener y hasta donde podríamos llegar. Lo que sí que tenemos claro era que una vez finalizada la feria se tenía que continuar fomentando el Mobile World durante el resto del año y por eso creamos Mobile World Capital con el objetivo de ramificar y maximizar el impacto del congreso en el territorio. Esta acción se ha demostrado clave y hoy en día y el impacto económico que ha generado la GSMA en Barcelona y Cataluña ha sido muy positivo.

 

Durante tu trayectoria en el CTTI has liderado el departamento de Talento Digital. Cuáles son las claves para apostar y hacer crecer el talento TIC?

Uno de los aspectos más importantes para poder tener talento digital es creándolo desde la base. Esto quiere decir desde las escuelas y la primaria. Uno de los problemas que hemos detectado ha sido que las niñas y los niños de nuestras escuelas tienen reticencia a interesarse por esta disciplina, quizás porque las ven difíciles o poco atractivas. En este sentido, junto con el Departamento de Educación, se han desarrollado una serie de proyectos orientados a la promoción de las *STEAM, en especial en la promoción de la robótica en el centro. Con esto, esperamos fomentar la ciencia, las matemáticas, la computación y la programación, entre los más jóvenes y, al mismo tiempo, favorecer la feminización del sector.

 

¿Cómo valoras el nivel de digitalización del tejido empresarial catalán?

Lo valoro positivamente, y así lo corrobora el último barómetro del Cercle Tecnològic. Estamos viendo como nuestro nivel de digitalización llega al mismo nivel que otros países líderes. Ahora bien, tenemos que continuar digitalizándonos. Una cosa es digitalizar una empresa, y otra es digitalizar la relación que se pueda tener con clientes, ciudadanos u otras empresas. Tenemos que continuar trabajando para poder hacer este último punto más digital.

“Tenemos que continuar digitalizándonos. Digitalizar la relación que pueda tener la empresa con los clientes, ciudadanos u otras empresas. Tenemos que trabajar para poder hacer este último paso más digital.

 

¿Qué mensaje quieres dar a las empresas TIC catalanas?

Los quiero dar las gracias. El trabajo que hacen es el ejemplo de calidad que representa el tejido empresarial catalán. Estamos en una transformación digital que avanza de forma acelerada y ellas se están adaptando muy rápidamente a estos cambios. En definitiva, son ellas las que ayudarán a la administración a hacer su transformación digital y, sobre todo, a que entendamos como lo tenemos que hacer. Por lo tanto, no puedo sino alentarlos a continuar trabajando de la manera que lo hacen para continuar construyendo el futuro de las TIC de Cataluña.

“Estamos en una transformación digital que avanza de forma acelerada y las empresas se adaptan muy rápidamente. Son ellas las que ayudarán a la administración a hacer su transformación.

 

Como asistente a la pasada edición de la Festibity, ¿qué valoración haces de este tipo de iniciativas?

La Festibity es una celebración muy necesaria por nuestro sector. No solo por la capacidad de poner empresas y profesionales en red, sino también por los reconocimientos que feudo a las personas y los proyectos que han sido en lo referente al largo del año. Por esta razón, la capacidad de generar relaciones, talento y cooperación dentro del sector tiene todo el apoyo y compromiso de la Generalitat de Cataluña por las próximas ediciones. Así pues, solo podemos agradecer el trabajo hecho y os alentamos a que lo continuáis haciendo.

 

 Comparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02