INSTRUCCIONS/ES PARTNER FESTIBITY 2022

En aquest apartat trobareu totes les indicacions relacionades amb la Iniciativa TIC, invitacions, lliurament de material i comunicació el dia de l'esdeveniment.

1 - Presentació projecte a la Iniciativa TIC (Exclusiva dels partners)

La Iniciativa TIC reconeix el projecte d'una empresa que s'hagi distingit darrerament en la temàtica tractada a la Festibity en curs, Economies Creatives.

 • Els partners podeu presentar o recomanar un projecte recent i destacat en relació amb tres elements: la COMPETITIVITAT, la TECNOLOGIA i la CREATIVITAT.
 • Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
 • Només es pot presentar una candidatura.

Reglamenthttps://festibity.com/2022/reglament

Formulari d'inscripció: A omplir i enviar a festibity@festibity.com

Data límit: 28 de setembre

 

2 - Invitacions 

PREMIUM

 • Disposeu de 10 entrades ordinàries + 3 VIP per assistir i convidar a clients i/o a la pròpia organització. 
 • Opció a comprar 30 entrades extra a un preu especial de 50€ + IVA.

CORPORATE

 • Disposeu de 7 entrades ordinàries + 2 VIP per assistir i convidar a clients i/o a la pròpia organització.
 • Opció a comprar 15 entrades extra a un preu especial de 50€ + IVA.

PASSOS

 1. Rebreu un Excel personalitzat per la vostra empresa per omplir amb les dades dels vostres convidats, indicant qui serà VIP i qui no.
 2. Comunicar als vostres contactes que els convideu a la 19a Festibity.
 3. Quan els vostres contactes us confirmen, emplenar l'Excel amb les dades.
 4. Des de secretaria de la Festibity, seguint l'última llei publicada LOPD, farem arribar l’enllaç personalitzat a cada convidat on constarà l’empresa qui convida.

Deadline: 30 de setembre.

IMPORTANT

 • Per evitar duplicats i planificació de dades d'assistència, a mesura que tingueu convidats confirmats ens els podeu fer arribar.
 • Indiqueu cada nou convidat com a nova entrada.

 

3 - Lliurament de material el dia de la Festibity

Podeu entregar material publicitari o promocional i/o gadgets el mateix dia de la Festibity.

Cal que ens indiqueu de què es tracta per tal de coordinar-ne la logística a festibity@festibity.com. Aquest material anirà en una bossa conjunta amb la resta de partners.

 • UNITATS: previsió assitents 500 persones.
 • LLIURAMENT: 5 d'octubre, C/ Moll Adossat, s/n, 08039

 

4 - Difusió dia Festibity

 • Si teniu un responsable específic per temes de comunicació us agrairíem que ens ho feu saber a festibity@festibity.com
 • Informar a l'equip de xarxes socials sobre el dia de l'esdeveniment per fer seguiment.
 • Seguir-nos a les nostres xarxes socials: Twitter i Instagram i publicar contingut amb el nostre hashtag #economiesCREATIVES
 • Feu molt de soroll el dia de la Festibity!

 

QUALSEVOL CONSULTA NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB NOSALTRES A:

festibity@festibity.com o al tel. 93 000 92 02 

En este apartado encontraréis todas las instrucciones relacionadas con la Iniciativa TIC, invitaciones, entrega de material y comunicación el día del evento.

1 - Presentación proyecto a la Iniciativa TIC (Exclusiva de los partners)

La Iniciativa TIC reconoce el proyecto de uan empresa que se haya distinguido últimamente en la temática tratada por la Festibity en curso, Economías Creativas.

 • Los partners podéis presentar o recomendar un proyecto reciente y destacado en tres elementos: la COMPETITIVITAT, la TECNOLOGIA i la CREATIVITAT.
 • Puede ser un proyecto propio o de terceros, estéis implicados o no en su desarrollo.
 • Sólo se puede presentar una candidatura.

Reglamento: https://festibity.com/content/reglamento-2022

Formulario de inscripción: A rellenar y enviar a festibity@festibity.com

Fecha límite: 28 de septiembre

 

2 - Invitaciones

PREMIUM: 

 • Disponéis de 10 entradas ordinarias + 3 VIP para asistir e invitar a clientes y / o a la propia organización.
 • Opción a comprar 30 entradas extra a un precio especial de 50€ + IVA.

CORPORATE: 

 • Disponéis de 7 entradas ordinarias + 2 VIP para asistir e invitar a clientes y / o a la propia organización. 
 • Opción a comprar 15 entradas extra a un precio especial de 50€ + IVA.

PASOS: 

 • Recibiréis un Excel personalizado para vuestra empresa para rellenar con los datos de vuestros invitados, indicando quien será VIP y quien no.
 • Comunicar a vuestros contactos que los invitáis a la 19a Festibity.
 • Cuando vuestros contactos os confirmen, rellenar el Excel con los datos.
 • Desde secretaría de la Festibity, siguiendo la última ley publicada LOPD, haremos llegar un enlace personalizado a cada invitado donde constará la empresa que invita.

Deadline: 30 de septiembre

IMPORTANTE

 • Para evitar duplicados y planificación de datos de asistencia, a medida que tengáis invitados confirmados nos los podéis hacer llegar.
 • Indicar cada nuevo invitado como una nueva entrada.

 

3 - Entrega de material el día de la Festibity

Podéis entregar material publicitario o promocional y / o gadgets el mismo día de la Festibity.

Es necesario que nos indiquéis de que se trata a fin de coordinar la logística a festibity@festibity.com. Este material irá en una bolsa conjunta con el resto de partners.

 

4 - Difusión día D

 • Si tenéis un responsable específico para temas de comunicación os agradeceríamos que nos lo hagáis saber a festibity@festibity.com.
 • Informar al equipo de redes sociales sobre el día del evento para hacer seguimiento.
 • Seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter e Instagram y publicar contenido bajo el hashtag #economiesCREATIVES
 • ¡Hacer mucho ruido el día de la Festibity!

 

CUALQUIER CONSULTA NO DUDÉIS EN CONTACTAR CON NOSOTROS:

festibity@festibity o al tel.93 000 92 02

Organització

Universitat Politècnica de Catalunya

Suport Institucional

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02