You are here

Reglament 

Ver en castellano

 

Les Mencions Festibity a la Iniciativa TIC són els guardons entregats per la FIB i FIB Alumni en motiu de la celebració de la Festibity i surten de la proposta dels partners. Si voleu fer la vostra proposta, podeu enviar-nos el formulari d'inscripciófestibity@festibity.com

Condicions generals:

 • Els partners són els responsables exclusius de presentar les candidatures. 
 • Cada partner pot presentar només una candidatura.
 • Es pot presentar un projecte propi o de tercers, estigueu o no implicats en el seu desenvolupament. 
 • El projecte ha d'estar relacionat amb la tecnologia i ha de ser recent. 
 • El projecte ha d'estar relacionat amb la temàtica de l'edició de la Festibity. Per aquesta edició, projectes que combinin competitivitat, tecnologia i creativitat.
 • El projecte no ha d'estar necessàriament implementat. 

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: fins 28 de setembre del 2022. 

Es valorarà:

 • Grau d'innovació.

 • Nivell d'implementació.

 • Abast i impacte del projecte.

El jurat estarà format per:

 • Un representant de la FIB
  • Josep Fernandez: Degà de la FIB - UPC
 • Un representant de FIB Alumni
  • Benito Cerrillo: President FIB Alumni i Director de Sistemes Vichy Catalan Corporation
  • Maite Sainz: Vicepresidenta 2a i Cap de l’Àrea de Solucions Transversals al CTTI

El jurat resoldrà motivadament la concessió de la menció. El seu veredicte és inapel·lable.

Difusió del projecte:

Les propostes Iniciativa TIC es publiquen a la web de la Festibity i en d'altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s'entrega la proposta. En tots els casos se'n fa difusió a través de Linkedin, Twitter i Instagram. Les propostes també s'inclouen al butlletí ClickNEWS.

 • El partner que proposa pot decidir no publicar la candidatura a la web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i a la resta de partners.  
 • El partner pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.  

 

Aquest guardó pretén distingir l'èxit dels FiberEmprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial. La convocatòria es fa extensiva a iniciatives liderades per Fibers que han demostrat la capacitat de gestió per a superar els reptes i assolir la seva consolidació.

Requisits:

 • Presència d’un Fiber en l’equip directiu, un Fiber en l’equip fundador o accionariat (>=33%) en mans d’un Fiber.
 • Projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels Fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC, consolidació o internacionalització de l’empresa.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.

Presentació de la candidatura:

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció. Enviar a cercle@fibalumni.net

Jurat:

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: 13 de setembre fins al 22 de setembre (a les 12.00 hores).

Organització

Universitat Politècnica de Catalunya

Suport Institucional

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02