Reglament

La Menció Iniciativa TIC és el resultat de la proposta dels patrocinadors i suposa el reconeixement a un projecte o empresa que s’hagi distingit darrerament per la seva tasca en el camp de les TIC.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Un membre de cadascuna de les empreses patrocinadores

Objectiu: premiar una iniciativa empresarial liderada per ex-alumnes de la FIB.

Aquesta Menció pretén distingir l'èxit dels Fibers emprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial, el seu sentit de la innovació i la millora de la gestió com a factor clau per afrontar els reptes que imposa un entorn econòmic en constant evolució.

Requisits:

 • Equip directiu liderat per un Fiber (President, Conseller Delegat o Director General) o accionariat en mans de Fiber fundada per un Fiber.
 • Antiguitat de la companyia superior a 1 any.
 • Presència de mínim 2 Fibers en la companyia/entitat.
 • Presentació de mèrits: projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels Fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.
 • Per evitar conflictes d'interessos, no s'admetran empreses que enguany siguin patrocinadores de la Festibity.

Presentació de la candidatura

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció “FiberEmprenedors 2015”.

Jurat

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

28 de Maig 2015

13a edició de la Festibity
28 de Maig 2015
Camp del Barça

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02