Propostes Iniciativa TIC 2015​

El passat dijous 14 de maig es van presentar els projectes proposats pels patrocinadors a la Menció Iniciativa TIC. Aquestes són els candidats a la menció:

Empresa proposada: Caixa Bank

Patrocinador: IBM

CaixaBank és la primera empresa que desplega una solució de Watson Engagement Advisor en un idioma que no és l’anglès, per poder aplicar la intel·ligència cognitiva als processos de negoci obtenint un benefici tant per a l’usuari final com per a l’entitat. CaixaBank per assolir aquest repte, s’ha associat amb el fabricant d’aquesta solució, IBM, per desenvolupar un producte conjuntament que en un futur pot ser extensible a altres entitats bancàries i altres serveis.

Més informació del projecte ı Vídeo del projecte


Institució proposada: Ajuntament de Barcelona

Patrocinador: Nae

Analitzant la prestació de serveis en mobilitat a Barcelona, NAE proposa la solució de MEDUX, de Case. Aquesta solució fa una mesura objectiva de l’experiència del client digital de forma georeferenciada i en temps real, permetent millorar el nivell de satisfacció dels usuaris.
Funciona mitjançant la recol·lecció, anàlisis i processament de fonts massives d’informació pròpies o obertes, com per exemple, sondes instal·lades a vehicles (taxis, autobusos,...) que simulen el comportament real dels clients. D’aquesta manera es pot disposar d’un mapa real de la cobertura dels serveis públics de veu i dades a la ciutat. MEDUX mesura l’experiència real del ciutadà no només el que queda registrat a la xarxa de l’operador, sent per tant més exigent i preciós en l’avaluació de la qualitat de servei.

Més informació


Institució proposada: Centre Tecnològic Barcelona Digital

Patrocinador: Oracle

El Big Data CoE Barcelona és una iniciativa liderada pel Centre Tecnològic Barcelona Digital que neix amb el suport d’Oracle i el recolzament de la Generalitat de Catalunya i l ’Ajuntament de Barcelona per construir, evolucionar, aglutinar i posar a disposició de les empreses eines, sets de dades i infraestructures Big Data diferencials que els permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data abans de fer la implantació final. Ofereix també serveis per a la capacitació dels professionals del domini (data scientits, data engineers i data business analysts) i un programa de divulgació de les tendències i casos d’èxit en Big Data. Aquest model d’innovació suposa una millora rellevant per a les empreses en el seu procés de decisió estratègica i accelerarà el procés d’innovació del sector empresarial.

Més informació del projecte


Institució proposada: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

L’objectiu de CSUC és impulsar per compartir o mancomunar serveis TIC en l’entorn universitari, per aconseguir millorar l’eficàcia i l’eficiència tot potenciant sinergies i economies d’escala. Aquest projecte, pioner en l’entorn universitari a nivell estatal, marca una referència en la incorporació de les millors pràctiques en la gestió dels serveis TIC de les Universitats Catalanes. El seu plantejament permet posar en valor sinergies de gestió i evolucionar cap a models de servei més homogenis, tot buscant patrons de facturació més simples i predictibles.


Institució proposada: Ajuntament de A Coruña

Patrocinador: Indra

Sofia2 és un middleware aplicat a l’Ajuntament d’A Coruña, que facilita l’interoperabilitat de múltiples sistemes i dispositius IoT (internet de les coses), fent servir tècniques Big Data, com ara l’aplicació d’innovació tecnològica de la ciutat, la incorporació de nous serveis al futur de manera incremental, la recol·lecta i emmagatzematge d’informació en temps real de sensors, dispositius mòbils, estàtics, propis o de tercers, etc. Moltes de les dades Coruña Smart City estaran disponibles en format obert (open data), fet que estimularà la creació de nous serveis de valor afegit, generant oportunitats i nous models de negoci. Un dels grans assoliments del projecte va a ser la de disposar d'una plataforma integradora de totes les dades urbanes. Aquesta plataforma ha de ser la clau per al desenvolupament de nous serveis en diferents àmbits urbans.

Més informació del projecte

 


Projecte proposat: CityOs

Patrocinador: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI)

CityOS és una plataforma que permet tenir una visió transversal, en temps real, de tots els serveis de la ciutat, amb la capacitat d’emmagatzemar i tractar dades de la ciutat, processar-les i relacionar-les per tal de descobrir comportaments predefinits o no, aplicar anàlisis descriptius i predictius per descobrir patrons i fer simulacions per reduir el temps de resposta davant imprevistos, dintre de la seguretat inter-modular i perimetral necessària, amb la finalitat d’ajudar a la presa de decisions en la gestió de la ciutat.

Web del projecte ı Més informació del projecte

28 de Maig 2015

13a edició de la Festibity
28 de Maig 2015
Camp del Barça

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02