Reglament 2018

Ver en castellano

Les Mencions Festibity a la Iniciativa TIC són els guardons lliurats per FIB Alumni i la FIB en motiu de la celebració de la Festibity, surten de la proposta dels partners. Si voleu fer la vostra proposta podeu enviar el formulari d'inscripció a festibity@festibity.com

Condicions generals:

• Els partners presenteu o recomaneu un projecte recent i destacat en relació amb el nou paradigma de la mobilitat. Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
• Només es pot presentar una candidatura.

La temàtica d’aquesta edició inclou:

SMART MOBILITY: aquelles tecnologies que estan configurant la mobilitat del futur.
APPS mobilitat: vehicles connectats.
Mobilitat compartida: models de Car sharing o similar.
SOSTENIBILITAT aplicada al món de la mobilitat.

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: 31 de maig 2018

Es valorarà:

 •  Nivell d’implementació i aplicabilitat.

 • Grau d’innovació.

 • Abast geogràfic / globalitat del projecte.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Experts en el sector

Difusió projecte

Les propostes Iniciativa TIC es publiquen al web de la Festibity i a altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s’entregui la proposta. En tots els casos se’n fa difusió a Twitter i LinkedIn.

 • El patrocinador que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i la resta de patrocinadors.
 • El patrocinador pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.

 

Aquest guardó pretén distingir l'èxit dels FiberEmprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial. Aquest any la convocatòria es fa extensiva a iniciatives liderades per Fibers que han demostrat la capacitat de gestió per a superar els reptes i assolir la seva consolidació.

Requisits:

 • Presència d’un Fiber en l’equip directiu, un Fiber en l’equip fundador o accionariat (>=33%) en mans d’un Fiber.
 • Presentació de mèrits: projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC, consolidació o internacionalització de l’empresa.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.

Presentació de la candidatura

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció. Enviar a cercle@fibalumni.net

Jurat

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

Dates límit

 • Presentació de candidatures: 31 de maig 2018

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02