Què és la Festibity?

 

La Festibity és un esdeveniment promogut per FIB Alumni, l’associació d’antics alumnes i la FIB (Facultat d’Informàtica de Barcelona). La Facultat d'Informàtica de Barcelona és un centre pioner a l’Estat espanyol en impartir els estudis universitaris en informàtica i pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC).

La Festibity va néixer l’any 2002, coincidint amb el 25 aniversari de la FIB, com una oportunitat de trobada entre el món universitari i el món TIC, entre les empreses i els professionals TIC, les institucions i la universitat.

Vint anys després, la Festibity s’ha consolidat com la trobada del sector a Barcelona, i cada edició aplega a més de 500 persones. També hi participen els màxims representants institucionals.

Durant la gala de la Festibity, a més, es fa el lliurament de les “Mencions Festibity”.  Són un reconeixement a la tasca de persones o empreses que s’hagin distingit en l’àmbit de les tecnologies de la informació, defensant uns valors o unes maneres de fer en sintonia amb els objectius de FIB i FIB Alumni.

La Festibity és possible gràcies al suport d’empreses que col·laboren participant durant tot l’any en les activitats promogudes pel Club Festibity en la modalitat “Premium” o “Corporate”. Aquests ingressos també permeten activitats destinades, sobretot, als mateixos estudiants, a través de beques o equipaments.

 

Coneix la Festibity 2023!

 

La Festibity es un evento promovido por FIB Alumni, la asociación de antiguos alumnos y la FIB (Facultad de Informática de Barcelona). La Facultad de Informática de Barcelona es un centro pionero en el Estado español en impartir los estudios universitarios en informática y pertenecer a la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC).

La Festibity nació el año 2002, coincidiendo con el 25 aniversario de la FIB, como una oportunidad de encuentro entre el mundo universitario y el mundo TIC, entre las empresas y los profesionales TIC, las Instituciones y la universidad.

Veinte años después, la Festibity se ha consolidado como el encuentro del sector en Barcelona, y cada edición agrupa a más de 500 personas. También participan los máximos representantes institucionales.

Durante la gala de la Festibity, además, se hace entrega de las “Menciones Festibity”. Son un reconocimiento a la trayectoria de personas o empresas que se hayan distinguido en el ámbito de las tecnologías de la información, defendiendo unos valores o unas maneres de hacer en sintonía con los objetivos de FIB y FIB Alumni.

La Festibity es posible gracias soporte de empresas que colaboran participando durante todo el año en las actividades promovidas por el Club Festibity en la modalidad “Premium” o “Corporate”. Estos ingresos también permite actividades destinadas, sobretodo, a los mismos estudiantes, a través de becas o equipamientos.

 

¡Conoce la Festibity 2023!

 

Festibity is an event promoted by FIB Alumni, the alumni association and the FIB (Barcelona School of Informatics). The Faculty of Informatics of Barcelona is a pioneering center in Spain in teaching university studies in computer science and belongs to the Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC).

Festibiy was born in 2002, coinciding with the 25th anniversary of the FIB, as an opportunity to meet between the university world and the IT world, between companies and IT professionals, institutions and the university.

Twenty years later, Festibity has established itself as the meeting point for the sector in Barcelona, and each edition brings together more than 500 people. The highest institutional representatives also take part.

During the Festibity gala, the "Festibity Mentions" are also presented. They are a recognition of the work of people or companies that have distinguished themselves in the field of information technology, defending values ​​or ways of doing things in line with the objectives of FIB and FIB Alumni.

Festibity is possible thanks to the support of companies that collaborate by participating throughout the year in the activities promoted by the Festibity Club in the "Premium" or "Corporate" mode. This income also allows activities aimed, above all, at the students themselves, through scholarships or equipment.

 

Get into Festibity 2023!

Col·laboradors

Organització

Universitat Politècnica de Catalunya

Partners Basic

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02