You are here

Segons el nou Reglament General de Protecció de Dades 3/2018, a l’inscriure't a la Festibity estàs acceptant el nostres Avís legal i la nostra Política de Privacitat 

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran tractades i quedaran incorporades al fitxer "Serveis" de l'Associació d'antics alumnes de la Facultat d'Informàtica de Barcelona: Cercle FIBER (en endavant FIB Alumni) per dur a terme una gestió correcta de les inscripcions, pagament i promoció de la Festibity. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de FIB Alumni, amb domicili al Campus Nord UPC, edifici B6. C. Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona. Telèfon: 93 401 69 54. Fax: 93 401 71 13. Adreça de correu electrònic: cercle@fibalumni.net

Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides a PHILINKS COMUNICA SL., amb domicili social a Avinguda Meridiana, 322 baixos 2a, 08027 de Barcelona, i amb única finalitat de gestionar les inscripcions, pagament i promoció de la Festibity. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

Esdeveniment

19 de Juny de 2018

16a edició de la Festibity
Dimarts 19 de Juny 2018
Teatre Nacional de Catalunya

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

           

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02