Created on Tuesday, 25 May 2021 15:46:14

 

Article escrit per Lluís Soldevila 

  • Lluís Soldevila es autor de Digital Thinking, professor d'ESADE Business School, CEO de ACKTITUDE y conferenciant internacional.
  • El futur és digital i la clau està en transformar la nostra ment a digital.

15 de setembre de 2008. Cau Lehman Brothers. Ho recordo com si fos ahir mateix. Com a Head of New York Office de GFT (la que fou filial tecnològica del grup Deutsche Bank), tenia la meva oficina al 14 de Wall Street. Ho vaig viure des de primera línia. I dono fe que ningú, absolutament ningú, havia pogut predir el que estava passant. Ni en el pitjor dels casos del nostre pla de negoci, havíem inclòs en l'apartat de riscos l'ítem "enfonsament del sistema financer mundial". Tot i això, no han estat poques les ocasions en què he escoltat de tercers la frase "jo ja ho vaig advertir" o "dos anys abans jo ja parlava d'una crisi com aquesta". I no ha estat només en àpats familiars o aperitius de cap de setmana. Com diu un gran amic meu: "visto lo visto, hasta yo soy listo".

I la veritat és que la temptació d'acceptar la condició de visionari és molt temptadora amb el que hem viscut. Parlar de transformació digital aquests dies és el que toca. Fer-ho no des del punt de vista de la tecnologia sinó de les persones està justificadíssim en la "nova normalitat". Assenyalar que la transformació digital és un tema de mindset és una cosa que hem viscut en les nostres pròpies carns, tant a nivell personal com professional, durant tota aquesta dura etapa que comencem a superar.

La prova d'estrès del concepte la vaig poder fer en directe davant de més de 2.000 persones, a ANDICOM, el major esdeveniment de tecnologia d'Amèrica Llatina, celebrat a Colòmbia uns mesos abans de la pandèmia. Vaig començar la meva conferència llançant una pregunta al públic i donant-los un minut per respondre. Els vaig preguntar com es deia la meva dona, la qual cosa va deixar fora de joc a la majoria d'assistents, repeteixo, probablement les 2.000 persones que més sabien de tecnologia de tota aquesta part del planeta. Van sonar diversos noms aleatoris mentre el compte enrere avançava, fins que es va aturar. Ningú ho va endevinar. I aquí està el problema, van tractar d'endevinar, perquè el seu mindset era encara analògic. Els vaig explicar que quan faig aquest experiment amb els meus alumnes del BBA d'ESADE, el resultat arriba entre el segon 10 i el 20. Com ho fan? Doncs simplement teclejant "Lluís Soldevila casado" a Google. El respectable va quedar mut i jo havia aconseguit el meu objectiu: demostrar-los que tenien tecnologia, tenien el coneixement, però simplement no se'ls havia ocorregut. I això què és? És el que jo anomeno Digital Thinking.

Aquest experiment explica perfectament les etapes del que ara anomenem transformació digital. Inicialment el focus està en els sistemes, en les aplicacions, en el programari i maquinari. És a dir en el conjunt d'eines o tool set. Aquest desembarcament tecnològic provoca en la nostra organització una necessitat de canvi per gestionar aquesta tecnologia i, sobretot, per treure-li el major profit. Apareix, doncs, la necessitat de treballar en una segona dimensió: el conjunt d'habilitats o skill set, perquè els nostres equips sàpiguin decidir quina tecnologia adoptem i com l’explotem. Però el capítol final no és aquest. Si volem aprofitar el màxim valor que la tecnologia ens pot aportar, hem d'anar un pas més enllà i treballar la mentalitat o mindset. De res servirà tenir una empresa digitalitzada si les ments dels nostres col·laboradors segueixen sent analògiques. Hem de pensar en digital.

Les eines ens portaran lluny, d'això no hi ha dubte. Però la pregunta és: ens conformem només amb arribar lluny? O volem alguna cosa més? Si volem una autèntica transformació, haurem d'aspirar no només a córrer sinó a volar, i a fer-ho alt, el més alt possible.  Així doncs, si en el nostre procés de transformació digital volem volar alt, hem de recordar un dels meus mantres preferits: no és l'aptitud sinó l'actitud el que determinarà la teva altitud. Tool set i skill set són aptitud. Mindset és actitud.

Canviar la manera de pensar no és gens fàcil. Em dedico en cos i ànima a això des que el 2010, quan vaig donar un gir a la meva carrera professional, vaig deixar enrere la meva carrera al Deutsche Bank i vaig iniciar un viatge en solitari amb una missió clara: aplicar tot el meu coneixement i experiència en el món de la consultoria al rendiment de persones. Crec fermament en el concepte de persona d'alt rendiment, i des de llavors he creat mètodes, fórmules i tècniques perquè tot aquell que vulgui seguir-los, abast l'alt rendiment. I en aquest cas la recepta va ser la mateixa. El repte era concretar què volia dir això de pensar en digital. Era evident que no significava pensar en zeros i uns, ni tan sols en tecnologia. Era un tema molt més complicat, era una manera de veure l'empresa i en definitiva al món. Volia concretar això i per això vaig dibuixar una metàfora de com seria una persona ideal. D'aquí va néixer el concepte de Líder Digital. No es tracta d'algú que lideri projectes tecnològics, sinó d'algú que sigui líder, que s'avanci, que doni el primer pas. I que tingui reptes en aquest món canviant en que vivim. Hi ha algú que no s'identifiqui amb aquesta definició?

No vaig veure venir l'explosió de la bombolla puntcom, tampoc vaig saber veure que el sistema bancari es desplomaria i molt menys vaig poder preveure que un virus posaria en escac la humanitat. Però vaig publicar Digital Thinking el 2019 i no podreu dir que no us vaig advertir que el futur és digital, i que la clau està en transformar la nostra ment a digital.

Consulta la web de Lluís Soldevila

 

Artículo escrito por Lluís Soldevila 

  • Lluís Soldevila es autor de Digital Thinking, profesor de ESADE Business School, CEO de ACKTITUDE y conferenciante internacional.
  • El futuro es digital y la clave está en transformar nuestra mente a digital.

15 de septiembre de 2008. Cae Lehman Brothers. Lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Como Head of New York Office de GFT (la que fue filial tecnológica del grupo Deutsche Bank), tenía mi oficina en el 14 de Wall Street. Lo viví desde primera línea. Y doy fe de que nadie, absolutamente nadie, había podido predecir lo que estaba pasando. Ni en el peor de los casos de nuestro plan de negocio, habíamos incluido en el apartado de riesgos el ítem "hundimiento del sistema financiero mundial". Sin embargo, no han sido pocas las ocasiones en las que he escuchado de terceros la frase "yo ya lo advertí" o "dos años antes yo ya hablaba de una crisis como ésta". Y no ha sido sólo en comidas familiares o aperitivos de fin de semana. Como dice un gran amigo mío: "visto lo visto, hasta yo soy listo".

Y la verdad es que la tentación de aceptar la condición de visionario es muy tentadora con lo vivido. Hablar de transformación digital estos días es lo que toca. Hacerlo no desde el punto de vista de la tecnología sino de las personas está justificadísimo en la "nueva normalidad". Señalar que la transformación digital es un tema de mindset es algo que hemos vivido en nuestras propias carnes, tanto a nivel personal como profesional, durante toda esta dura etapa que empezamos a superar.

La prueba de estrés del concepto la pude hacer en directo ante más de 2.000 personas, a ANDICOM, el mayor evento de tecnología de América Latina, celebrado en Colombia unos meses antes de la pandemia. Empecé mi conferencia lanzando una pregunta al público y dándoles un minuto para responder. Les pregunté cómo se llamaba mi mujer, lo que dejó fuera de juego a la mayoría de asistentes, repito, probablemente las 2.000 personas que más sabían de tecnología de toda esta parte del planeta. Sonaron varios nombres aleatorios mientras la cuenta atrás avanzaba, hasta que se detuvo. Nadie lo adivinó. Y aquí está el problema, trataron de adivinar, porque su mindset era todavía analógico. Les expliqué que cuando hago este experimento con mis alumnos del BBA de ESADE, el resultado llega entre el segundo 10 y el 20. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente tecleando "Lluís Soldevila casado" en Google. El respetable quedó mudo y yo había conseguido mi objetivo: demostrarles que tenían tecnología, tenían el conocimiento, pero simplemente no se les había ocurrido. ¿Y eso qué es? Es lo que yo llamo Digital Thinking.

Este experimento explica perfectamente las etapas de lo que ahora llamamos transformación digital. Inicialmente el foco está en los sistemas, en las aplicaciones, en el software y hardware. Es decir, en el conjunto de herramientas o tool set. Este desembarco tecnológico provoca en nuestra organización una necesidad de cambio para gestionar esta tecnología y, sobre todo, para sacarle el mayor provecho. Aparece, pues, la necesidad de trabajar en una segunda dimensión: el conjunto de habilidades o skill set, para que nuestros equipos sepan decidir qué tecnología adoptamos y como la explotamos. Pero el capítulo final no es éste. Si queremos aprovechar el máximo valor que la tecnología nos puede aportar, tenemos que ir un paso más allá y trabajar la mentalidad o mindset. De nada servirá tener una empresa digitalizada si las mentes de nuestros colaboradores siguen siendo analógicas. Tenemos que pensar en digital.

Las herramientas nos llevarán lejos, de eso no hay duda. Pero la pregunta es: ¿nos conformamos sólo con llegar lejos? ¿o queremos algo más? Si queremos una auténtica transformación, tendremos que aspirar no sólo a correr sino a volar, y a hacerlo alto, lo más alto posible. Así pues, si en nuestro proceso de transformación digital queremos volar alto, debemos recordar uno de mis mantras preferidos: no es la aptitud sino la actitud lo que determinará tu altitud. Tool set y skill set son aptitud. Mindset es actitud.

Cambiar la forma de pensar no es nada fácil. Me dedico en cuerpo y alma a ello desde que, en 2010, cuando di un giro a mi carrera profesional, dejé atrás mi carrera en el Deutsche Bank e inicié un viaje en solitario con una misión clara: aplicar todo mi conocimiento y experiencia en el mundo de la consultoría al rendimiento de personas. Creo firmemente en el concepto de persona de alto rendimiento, y desde entonces he creado métodos, fórmulas y técnicas para que todo aquel que quiera seguirlos, alcance el alto rendimiento. Y en este caso la receta fue la misma. El reto era concretar qué quería decir eso de pensar en digital. Era evidente que no significaba pensar en ceros y unos, ni siquiera en tecnología. Era un tema mucho más complicado, era una manera de ver la empresa y, en definitiva, el mundo. Quería concretar esto y por eso dibujé una metáfora de cómo sería una persona ideal. De ahí nació el concepto de Líder Digital. No se trata de alguien que lidere proyectos tecnológicos, sino de alguien que sea líder, que se adelante, que dé el primer paso. Y que tenga retos en este mundo cambiante en que vivimos. ¿Hay alguien que no se identifique con esta definición?

No vi venir la explosión de la burbuja puntocom, tampoco supe ver que el sistema bancario se desplomaría y mucho menos pude prever que un virus pondría en jaque la humanidad. Pero publiqué Digital Thinking en 2019 y no podréis decir que no os advertí que el futuro es digital, y que la clave está en transformar nuestra mente a digital.

Consulta la web de Lluís SoldevilaComparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02