Created on Sunday, 19 Dec 2021 19:58:32

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Clara Prats és llicenciada en Física per la UB i doctora per la UPC. Professora de la UPC, el seu grup de recerca Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la mateixa universitat, s’ha convertit en una referència a l’hora d’analitzar l’evolució de la pandèmia.

Experta del comitè assessor del Govern de Catalunya contra la COVID-19, la seva línia de recerca es centra en l’ús de la modelització computacional per a l’estudi de malalties infeccioses com ara la malària, la tuberculosi o la mateixa COVID-19.

----

El BIOCOM-SC de la UPC, el centre on treballes amb el teu equip, s’ha fet més conegut arran de la pandèmia, però té una trajectòria llarga. Com us definiu?

Som un grup de recerca format principalment per físics i matemàtics, però que utilitzem les eines pròpies d’aquestes disciplines per respondre a preguntes relacionades amb la biologia i la biomedicina. Això implica que treballem colze a colze amb científics d’altres àrees en el que es coneix com a recerca multidisciplinària. Un dels nostres àmbits de treball és el de la modelització de la dinàmica d’algunes malalties infeccioses, i això és el que ens va portar a treballar activament en la COVID-19.

Quines han estat i són les principals aportacions que heu fet durant la pandèmia de la COVID?

Des del grup hem treballat en tres aspectes. Primer, en el desenvolupament d’indicadors per objectivar la situació epidemiològica i facilitar-ne la monitorització. En segon lloc, en les prediccions de la dinàmica epidemiològica i hospitalària a curt termini, per facilitar-ne la gestió. I en tercer lloc, en l’anàlisi de diversos aspectes relacionats amb la pandèmia, com poden ser la dinàmica de transmissió a les escoles o les estratègies de vacunació, entre d’altres.

"Les TIC han estat un element clau per predir i controlar la pandèmia."

Què us aporta l’ecosistema de la UPC?

A la nostra universitat hem trobat l’entorn que necessitàvem per poder treballar amb companys que ens han ajudat en certs moments de la pandèmia però també amb molts estudiants que, mitjançant pràctiques d’assignatura o beques, ens han permès fer molta més feina de la que haguéssim pogut assumir. En aquests gairebé dos anys, més d’una vintena d’estudiants han treballat amb nosaltres per ajudar-nos en la tasca diària d’elaboració d’informes de monitorització i predicció, o en la gestió dels diversos conjunts de dades que necessitàvem per treballar.

Fins a quin punt les TIC han ajudat a predir i controlar la pandèmia?

Han estat un element clau, no només per la possibilitat de tenir eines predictives molt robustes, sinó també per tot el que comporta la gestió de l’enorme volum de dades imprescindibles per millorar el coneixement, la gestió i el control. També han estat un element clau en el progrés científic que s’ha pogut fer en aquest dos anys, en particular per al desenvolupament de les vacunes. Ha estat molt important, també, la capacitat de compartir informació i dades amb tots els racons del món. Això ha permès que es pogués treballar en paral·lel des de perspectives i amb mètodes molt diferents, el que sens dubte ha actuat d’accelerador.

Les previsions que heu realitzat han servit als governs per prendre decisions cabdals. Com heu gestionat la responsabilitat de donar resposta a una situació tant complicada?

És cert que la responsabilitat que hem tingut no l’havíem tingut mai, però jo crec que aquesta sensació de responsabilitat ha estat compartida per la comunitat científica que s’ha bolcat en la resolució d’aquesta situació. Nosaltres hem intentat treballar tenint present sempre aquesta responsabilitat, intentant que la urgència de les anàlisis no comportés una pèrdua del rigor necessari, per les seves implicacions.   

"Davant la variant Òmnicron s'ha vist que una tercera dosi retorna la protecció a nivells força elevats."

Creus que saber comunicar ha estat un factor clau? Com has viscut l’exposició mediàtica?

Probablement, l’experiència que tenim com a professors universitaris ens hagi ajudat a comunicar millor. Quan un problema afecta a la societat en tot el seu conjunt i tu, com a expert en algun dels seus aspectes, pots contribuir a explicar-ho millor, penso que cal fer-ho. Ara bé, també és cert que el dia que s’acabi i no calgui mantenir aquesta exposició mediàtica, serà una magnífica notícia per tothom.

Davant l’augment dels casos a dia d’avui, què pot ajudar més? La vacunació infantil? El passaport Covid-19? La tercera dosi?

Ara mateix, sens dubte, la tercera dosi. L’aparició de la variant Òmicron ens ha canviat de pantalla. Sabem que és una variant molt més transmissible per factors intrínsecs però també perquè escapa parcialment a la vacunació i perdem efectivitat en la protecció respecte la infecció. Per sort, s’ha vist que una tercera dosi retorna la protecció a nivells força elevats.

Molts cops parlem sobre “quan tot això acabi”. És plausible esperar la immunitat de grup? Que sigui com una “grip”?

El concepte d’immunitat de grup ens l’hem de prendre com un concepte matemàtic, aquell nivell d’immunitat on no arribaria a propagar-se cap onada. Amb la grip, per exemple, no en tenim: cada hivern (excepte el passat) tenim una onada de grip. El que esperem és arribar a un nivell d’immunitat que permeti un control funcional de l’epidèmia, on no calgui prendre noves mesures cada cop que arrenqui una onada, més enllà, potser, de campanyes de revacunació periòdiques.

"La COVID-19 ha posat de manifest la importància de tenir un sistema de recerca robust."

Abans de l’aparició de la COVID-19 treballaves en d’altres malalties infeccioses com la tuberculosi o la malària. Hem deixat la resta de malalties de banda? Tindrà conseqüències?

Ja està tenint conseqüències, en l’àmbit de les malalties infeccioses, però també en el d’altres malalties com el càncer, pel retard diagnòstic, o les malalties mentals. Pel que fa a la tuberculosi, que segueix causant més d’un milió de morts al planeta cada any, per primer cop en dècades ha tornat a augmentar el nombre de defuncions, després de molts anys de disminució progressiva.

Creus que l’actual pandèmia ha contribuït a valoritzar la feina de recerca?

M’agradaria pensar que sí, que ha posat de manifest davant la societat i, sobretot, davant dels polítics, de la importància de tenir un sistema de recerca robust. De fet, hem comprovat com les vacunes per la COVID-19 s’han inventat, majoritàriament, en països amb una llarga tradició de recerca com són els Estats Units o el Regne Unit.

En quin moment estem a nivell de recerca al nostre país?

Això es fa difícil de dir, perquè la pandèmia ho ha emmascarat tot. Jo crec que al nostre país tenim uns científics excel·lents que tenen el mèrit de treballar amb uns recursos inferiors als d’altres països i, malgrat això, fer una recerca de qualitat.

"La manca de referents i la sacsejada que suposa la materninat són les principals causes del baix percentatge de dones que es dediquen a la investigació."

La UNESCO estima que només un 30% de les persones que es dediquen a la investigació són dones. Quines creus que en són les causes?

Aquesta és una dada que em va sorprendre molt, quan la vaig saber. Per mi, com a dona, fer recerca és la cosa més normal del món. Jo no soc experta en aquest àmbit, però parlaria de, com a mínim, dos factors que em semblen importants: la manca de referents propers de dones investigadores (una veïna, una mare, l’amiga del teu cosí...), i la sacsejada que suposa la maternitat en una carrera d’investigadora que, tradicionalment, s’avalua a pes.

Quin missatge voldries donar a les noies que es vulguin dedicar a la recerca?

Que no ho descartin d’entrada, que ho provin. Tots tenim dret a equivocar-nos i rectificar. Si es troba un bon equip, sobretot, i un tema interessant, la recerca pot ser apassionant. Jo m’hi vaig trobar una mica per casualitat, però ara mateix tinc una feina que no canviaria per res del món.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Clara Prats es licenciada en Física por la UB y doctora por la UPC. Profesora de la UPC, su grupo de investigación Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC) de la misma universidad, se ha convertido en una referencia a la hora de analizar la evolución de la pandemia.

Experta del comité asesor del Gobierno de Cataluña contra la COVID-19, su línea de investigación se centra en el uso de la modelización computacional para el estudio de enfermedades infecciosas como la malaria, la tuberculosis o la propia COVID-19.

----

El BIOCOM-SC de la UPC, el centro en el que trabajas con tu equipo, se ha hecho más conocido a raíz de la pandemia, pero tiene una larga trayectoria. ¿Cómo os definís?

Somos un grupo de investigación formado principalmente por físicos y matemáticos, pero que utilizamos las herramientas propias de estas disciplinas para responder a preguntas relacionadas con la biología y la biomedicina. Esto implica que trabajemos codo con codo con científicos de otras áreas en lo que se conoce como investigación multidisciplinar. Uno de nuestros ámbitos de trabajo es el de la modelización de la dinámica de algunas enfermedades infecciosas, lo que nos llevó a trabajar activamente en la COVID-19.

¿Cuáles han sido y son las principales aportaciones que habéis realizado durante la pandemia de la COVID?

Desde el grupo hemos trabajado en tres aspectos. Primero, en el desarrollo de indicadores para objetivar la situación epidemiológica y facilitar su monitorización. En segundo lugar, en las predicciones de la dinámica epidemiológica y hospitalaria a corto plazo, para facilitar su gestión. Y, en tercer lugar, en el análisis de diversos aspectos relacionados con la pandemia, como pueden ser la dinámica de transmisión en las escuelas o las estrategias de vacunación, entre otros.

"Las TIC han sido un elemento clave para predecir y controlar la pandemia."

¿Qué os aporta el ecosistema de la UPC?

En nuestra universidad hemos encontrado el entorno que necesitábamos para poder trabajar con compañeros que nos han ayudado en ciertos momentos de la pandemia, pero también con muchos estudiantes que, mediante prácticas de asignatura o becas, nos han permitido hacer mucho más trabajo del que hubiéramos podido asumir. En estos casi dos años, más de una veintena de estudiantes han trabajado con nosotros para ayudarnos en la labor diaria de elaboración de informes de monitorización y predicción, o en la gestión de los diversos conjuntos de datos que necesitábamos para trabajar.

¿Hasta qué punto las TIC han ayudado a predecir y controlar la pandemia?

Han sido un elemento clave, no sólo por la posibilidad de tener herramientas predictivas muy robustas, sino también por todo lo que comporta la gestión del enorme volumen de datos imprescindibles para mejorar el conocimiento, la gestión y el control. También han sido un elemento clave en el progreso científico que se ha podido realizar en estos dos años, en particular para el desarrollo de las vacunas. Ha sido muy importante también la capacidad de compartir información y datos con todos los rincones del mundo. Esto ha permitido que se pudiera trabajar en paralelo desde perspectivas y con métodos muy distintos, lo que sin duda ha actuado de acelerador.

Las previsiones que habéis realizado han servido a los gobiernos para tomar decisiones primordiales. ¿Cómo habéis gestionado la responsabilidad de dar respuesta a una situación tan complicada?

Es cierto que la responsabilidad que hemos tenido nunca la habíamos tenido, pero yo creo que esta sensación de responsabilidad ha sido compartida por la comunidad científica que se ha volcado en la resolución de esta situación. Nosotros hemos intentado trabajar teniendo en cuenta siempre esta responsabilidad, intentando que la urgencia de los análisis no comportara una pérdida del rigor necesario, por sus implicaciones.

" Ante la variante Ómnicron se ha visto que una tercera dosis devuelve la protección a niveles bastante elevados."

¿Crees que saber comunicar ha sido un factor clave? ¿Cómo has vivido la exposición mediática?

Probablemente, la experiencia que tenemos como profesores universitarios nos haya ayudado a comunicarnos mejor. Cuando un problema afecta a la sociedad en todo su conjunto y tú, como experto en alguno de sus aspectos, puedes contribuir a explicarlo mejor, pienso que es necesario hacerlo. Ahora bien, también es cierto que el día que acabe y no sea necesario mantener esta exposición mediática, será una magnífica noticia para todos.

Ante el aumento de los casos a día de hoy, ¿qué puede ayudar más? ¿La vacunación infantil? ¿El pasaporte Covid-19? ¿La tercera dosis?

Ahora mismo, sin duda alguna, la tercera dosis. La aparición de la variante Ómicron nos ha cambiado de pantalla. Sabemos que es una variante mucho más transmisible por factores intrínsecos, pero también porque escapa parcialmente a la vacunación y perdemos efectividad en la protección respecto a la infección. Por suerte, se ha visto que una tercera dosis devuelve la protección a niveles bastante elevados.

Muchas veces hablamos sobre “cuando todo esto acabe”. ¿Es plausible esperar a la inmunidad de grupo? ¿Que sea como una “gripe”?

El concepto de inmunidad de grupo debemos tomarlo como un concepto matemático, ese nivel de inmunidad donde no llegaría a propagarse ninguna ola. Con la gripe, por ejemplo, no la tenemos: cada invierno (excepto el pasado) tenemos una ola de gripe. Lo que esperamos es llegar a un nivel de inmunidad que permita un control funcional de la epidemia, donde no sea necesario tomar nuevas medidas cada vez que arranque una ola, más allá, quizá, de campañas de revacunación periódicas.

"La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener un sistema de investigación robusto."

Antes de la aparición de la COVID-19 trabajabas en otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la malaria. ¿Hemos dejado el resto de enfermedades a un lado? ¿Tendrá consecuencias?

Ya está teniendo consecuencias, en el ámbito de las enfermedades infecciosas, pero también en otras enfermedades como el cáncer, por el retraso diagnóstico, o las enfermedades mentales. En cuanto a la tuberculosis, que sigue causando más de un millón de muertes en el planeta cada año, por primera vez en décadas ha vuelto a aumentar el número de defunciones, después de muchos años de progresiva disminución.

¿Crees que la actual pandemia ha contribuido a valorizar el trabajo de investigación?

Me gustaría pensar que sí, que ha puesto de manifiesto ante la sociedad y, sobre todo, ante los políticos, de la importancia de tener un sistema de investigación robusto. De hecho, hemos comprobado cómo las vacunas por la COVID-19 se han inventado, mayoritariamente, en países con una larga tradición de investigación como Estados Unidos o Reino Unido.

¿En qué momento estamos a nivel de investigación en nuestro país?

Esto es difícil de decir, porque la pandemia lo ha enmascarado todo. Yo creo que en nuestro país tenemos unos científicos excelentes que tienen el mérito de trabajar con unos recursos inferiores a los de otros países y, sin embargo, realizar una investigación de calidad.

"La falta de referentes y la sacudida que supone la maternidad son las principales causas del bajo porcentaje de mujeres que se dedican a la investigación."

La UNESCO estima que sólo un 30% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. ¿Cuáles crees que son sus causas?

Éste es un dato que me sorprendió mucho, cuando lo supe. Para mí, como mujer, investigar es lo más normal del mundo. Yo no soy experta en este ámbito, pero hablaría de, al menos, dos factores que me parecen importantes: la falta de referentes cercanos de mujeres investigadoras (una vecina, una madre, la amiga de tu primo...), y la sacudida que supone la maternidad en una carrera de investigadora que, tradicionalmente, se evalúa a peso.

¿Qué mensaje querrías dar a las chicas que quieran dedicarse a la investigación?

Que no lo descarten de entrada, que lo prueben. Todos tenemos derecho a equivocarnos y rectificar. Si se encuentra un buen equipo, sobre todo, y un tema interesante, la investigación puede ser apasionante. Yo me encontré en ello un poco por casualidad, pero ahora mismo tengo un trabajo que no cambiaría por nada del mundo.Comparteix això:

21 de juny 2023

20a edició de la Festibity
21 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02