Created on Wednesday, 02 Mar 2022 11:29:13

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

David Ferrer és secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya des del 2019. 

Enginyer en Business Information Technology, Telecomunications and Computer Science per la Universitat de Cambridge, va ocupar càrrecs de responsabilitats en diverses empreses tecnològiques com Ingryd  Inc., o Logic Control abans d’iniciar la seva vinculació al sector públic.

En l’àmbit públic ha estat director de l’Àrea TIC de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, director de l’Àrea TIC del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, entre d’altres.

---

Quin paper tenen les TIC en l’estratègia del Govern de la Generalitat? 

Les TIC tenen un paper molt rellevant dins de l’estratègia del Govern. Un dels fets més importants que ho constaten és el fet que formin part del mateix departament que la vicepresidència (Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori). Tal i com destaca el vicepresident Puigneró, l’ordre també és important. Es va voler destacar que la prioritat de la vicepresidència són les polítiques digitals i que aquestes agafen més transcendència quan s’ajunten amb totes les polítiques territorials. Algunes de les iniciatives que estem llançant tenen un impacte molt important en el territori i aquesta configuració del Departament ens dona les capacitats per desplegar-les amb molta més força.

A banda d’això, també ho podem constatar a nivell pressupostari. Durant el 2022 el Govern destinarà a les polítiques digitals més de mil milions d’euros.

També diria que, més enllà del Govern de la Generalitat, les polítiques digitals juguen un paper fonamental a nivell europeu i es veuen com a essencials per a la competitivitat econòmica del segle XXI. De fet, un dels eixos prioritaris dels fons Next Generation són les inversions destinades a la digitalització i a les tecnologies digitals avançades.

Els fons europeus Next Generation tindran, doncs, un paper important alhora de transformar l’administració i les organitzacions? 

L’impacte hauria de ser important. Si més no Espanya rebrà 140 mil milions d’euros dels fons. I això en un volum d’uns 750 mil milions d’euros que són els que mobilitza la Unió Europea. Per tant, un percentatge molt elevat d’aquests fons venen a parar a Espanya.

Des de la Generalitat de Catalunya existeix la queixa que des del Govern espanyol la gestió dels  fons s’està fent d’una forma molt centralitzada i poc col·laborativa. Nosaltres reclamem poder proposar programes o projectes alineats amb els components que l’Estat ha proposat a Europa però específics segons les realitats, necessitats i prioritats dels territoris.  És a dir, projectes d’alt impacte que ens ajudin a transformar i a fer més competitiva la nostra economia. De moment, però, això no és possible i el que estem veient ni és suficient ni ens agrada.

L’ecosistema tecnològic agafa un pes creixent en el PIB català any rere any. Està Catalunya en el camí de convertir-se en una hub tecnològic?

No és que ho cregui, és que totes les dades i informes que veiem a nivell europeu per part d’institucions diverses així ho afirmen.

Catalunya, i Barcelona com a capital del país, es troben en el top cinc europeu de regions més interessants a nivell d'ecosistema digital darrera de capitals com Londres, Paris o Berlin.”

A més, Catalunya és una de les regions més interessants per realitzar inversions d’àmbit tecnològic. Si ens fixem en indicadors com són nombre de projectes, creació de llocs de treball, inversió o  nombre d’startups, entre d’altres, veurem que Catalunya està al mapa europeu com una de les regions més interessants a nivell digital.

Quines son les seves fortaleses? I les seves debilitats? 

De fortaleses en tenim moltes: el nombre d’empreses del sector que és superior a 16.000, el volum de facturació del sector que està per sobre dels 19 mil milions d’euros amb un creixement anual d’un 10% o més en els darrers tres anys, el nombre d’empleats que incrementa amb dos dígits any rere any i que es situa en els 125.000, etc. Òbviament també hem de parlar dels centres de recerca i tecnològics que tenim a Catalunya, de les nostres universitats i clústers i de les fires i congressos que tenen lloc al país com el Mobile World Congress (MWC).

Aquesta bona salut, però, ens genera reptes que poden esdevenir debilitats. Ara mateix, a Catalunya hi ha al voltant de 60.000 llocs de treball del sector TIC que no es poden cobrir per manca de talent. Estem parlant d’un volum molt important. Si el poguéssim generar a través de les nostres universitats seria fantàstic però aquestes no tenen la capacitat per generar-lo. Els reptes són polítiques de retenció i atracció de talent. En aquest sentit, la nostra situació geogràfica, el nostre clima i la nostra societat són un atractiu per a les persones que es plantegen venir a viure a Catalunya.

En relació a la dificultat de trobar i retenir el talent necessari, quines accions i polítiques s’estan duent a terme des del Govern per fomentar les vocacions STEM?

Ja fa un temps vam posar en marxa el pla STEAMcat amb l’objectiu de generar més vocacions STEAM entre els nens i les nenes. Hem de treballar més en l’etapa de la primària per tal que els infants vegin que aquestes carreres són atractives, que tenen futur. Evidentment aquí les polítiques de gènere esdevenen un doble repte ja que el percentatge de noies que opten per carreres STEAM no arriba al 30%. 

Com a país, no ens podem permetre aquests ràtio tant baixos i oblidar-nos del 50% del nostre talent, que són les dones. En aquest sentit tenim molt camí per recórrer.”

També treballem amb programes com Digital Talent o amb acords amb universitats com la UPC o la UAB en l’àmbit de programar graus on estem veient que hi ha necessitats específiques. Per exemple, aquest curs 2021-22 s’ha posat en marxa el grau en Intel·ligència Artificial a la UPC i a la UAB amb una ràtio de matriculacions de dones del voltant del 50%. Un altre dels programes és Bitbot que promou l’oferta extraescolar d’activitats en l’àmbit de la programació i la robòtica educativa a Catalunya.

El vicepresident Puigneró ha anunciat recentment que a la tardor s’enlairarà el segon nanosatèl·lit impulsat per la Generalitat en el marc de l’estratègia NewSpace. En què es basa aquesta estratègia? Per què té tanta importància? 

L’estratègia NewSpace l’hem posada en marxa recentment perquè constatem que el sector espai és un nou sector d’oportunitats. Si bé el sector OldSpace requeria de grans programes i inversions, el sector NewSpace s’enfoca en les òrbites baixes de l’espai, fet que permet unes inversions menors i la participació de nous actors que no són agències estatals o grans corporacions, permet la democratització de l’espai. 

Catalunya ha volgut participar de la nova economia de l’espai perquè veiem clarament que és un sector on convergeixen diverses disciplines de les tecnologies digitals avançades. L’OldSpace està molt centrat en grans programes espacials que determinen que des que dissenyes un satèl·lit fins que el llances poden passar 10 o fins i tot 15 anys. Això comporta que molts cops es llancin tecnologies obsoletes. Ara bé, el sector NewSpace  és un sector molt més dinàmic i ràpid que ens permet, per exemple, llançar petits satèl·lits que porten embarcats prototips, plataformes de proba on s’apliquen solucions d’intel·ligència artificial, etc. És un sector que s’aproxima molt al tecnològic i a les diferents estratègies que estem treballant com són la intel·ligència artificial, el 5G o la blockchain. Per tant, són tecnologies que ens permeten que el sector tecnològic català es pugui posicionar com un actor en aquest ecosistema.

L’estratègia que hem dissenyat des del Govern té diverses dimensions i una és la de reforçar l’ecosistema digital i aeroespacial que tenim a Catalunya apuntalant els centres de recerca i tecnològics que tenim i que també actuen en aquest sector. Aquesta és la visió que des del Govern vam veure que podíem treballar i per la que continuarem apostat ja que l’impacte que està tenint és molt positiu.

Recentment heu presentat l’informe ‘Reptes i oportunitats de la 5G als municipis’. Quines oportunitats ens ofereix el 5G? Arribaran aquestes a tot el territori?

Aquest informe pretén veure com podem facilitar que el 5G arribi a tot arreu ja que la tecnologia 5G suposarà un gran salt qualitatiu i quantitatiu respecte les tecnologies actuals.

La 5G és una tecnologia que s’orienta a la indústria, a la internet de les coses. Evidentment que també ens permet tenir més amplada de banda en les connexions que fem amb els mòbils però aquesta no és la seva gran aportació. La gran aportació del 5G és que ens permetrà anar cap a una connectivitat de tots els dispositius que tenim al nostre abast, ja sigui a nivell domèstic (electrodomèstics, dispositius...) o industrial. El 5G permetrà fer-ho amb una eficiència energètica molt elevada, facilitant el desplegament del concepte smart city, la gestió del territori o de les indústries, entre d’altres.

Quin paper juga la col·laboració públic-privada com a motor de desplegament d’infraestructures de comunicació electròniques?

La col·laboració públic-privada és un model de relació entre l’administració i el sector privat que per a nosaltres és bastant habitual. Tenim projectes tant importants com la Xarxa Oberta de Catalunya que és una companyia que es va constituir precisament arrel d’un concurs que la Generalitat va posar en marxa l’any 2010 pel desplegament d’una infraestructura de fibra òptica al territori. Aquesta companyia mostra un model econòmic i de relació basat en aquest concepte de col·laboració públic-privada.

Insisteixo, nosaltres veiem aquest model de col·laboració com un element normal i útil per tal d’assolir els objectius. Hi estem treballant i hi continuarem treballant amb diversos projectes que estem acabant de definir on creiem que aquesta col·laboració és un bon instrument, tant per a l’administració com pel teixit empresarial. L’objectiu sempre és impulsar projectes o iniciatives importants pel país.

L'objectiu sempre és impulsar projectes o iniciatives importants pel país.”

La pandèmia ha significat una acceleració en el procés de digitalització de les organitzacions públiques i privades. Com ha impactat a l’Administració?

Com en la majoria d’organitzacions, gairebé d’un dia per l’altre vam haver de passar d’una modalitat presencial de treball a una modalitat no presencial. Aquest canvi va ser possible gràcies a què les tecnologies estaven preparades, a què teníem unes infraestructures de telecomunicacions suficients i resilients, malgrat que ningú havia previst aquest increment tant gran del tràfic. Nosaltres en vam fer seguiment i vam constatar que hi ha companyies que van incrementar el tràfic per sobre d’un 100% respecte una setmana abans del confinament. A la Generalitat, així com en moltes organitzacions, vam poder fer el canvi al teletreball d’una setmana a l’altra amb certa normalitat com ho demostra el fet que vam passar de fer molt poques videoconferències a fer-ne més de 5.000 diàries.

Sí que és cert que més enllà de la digitalització del treball, el gran repte com a administració pública ha estat la reorganització del model de treball. Hem passat d’un model de treball basat en la presencialitat a un model de teletreball que implica adaptar els models de governança, de seguiment i de compliment d’objectius. Diria que el gran repte ha estat de caire organitzatiu però evidentment la tecnologia hi ha acompanyat. En tot cas, hem pogut copsar que coses que pensàvem que eren impensables, eren possibles.

Suposo que també ha impactat en la relació de l’Administració amb la ciutadania, no?

Totalment. De fet, en aquests dos anys de pandèmia, la identitat digital que proporciona la Generalitat a través del consorci AOC ha augmentat en un milió de persones. És a dir, un milió de persones han sol·licitat identitat digital per poder identificar-se, tramitar i fer les gestions amb l’Administració. Això ha generat una sèrie de dificultats a moltes persones que no estaven avesades i ens ha portat a repensar el nostre model d’atenció ciutadana, a millorar-lo. Aquest és encara a dia d’avui un dels grans reptes que tenim.

És important integrar i facilitar tota l'informació de l'administració a la ciutadania i a les empreses i fomentar que la complexitat de les gestions analògiques no es traslladi a les pantalles.”

Aquest és un repte encara no resolt però amb la pandèmia hem pogut copsar qüestions importants a les que potser no havíem prestat prou atenció i que hem de resoldre.

En un moment en què la salut del català està en debat social, quin paper creu que hi juga internet?  És possible tenir una vida digital en català?

El català a internet és un dels gran reptes que tenim com a societat. Nosaltres, com a Govern, el que hem de fer i estem fent és intentar que qui vulgui participar en català en el món digital ho pugui fer. Amb el projecte Aina, que hem presentat recentment, generarem els recursos digitals i lingüístics necessaris per facilitar el desenvolupament d’aplicacions basades en la intel·ligència artificial i les tecnologies de la llengua, com ara els assistents de veu, els traductors automàtics o els agents conversacionals en català.

Preparem i oferim aquests recursos en obert i gratuïts per tal que les empreses que així ho vulguin adoptar, ho puguin fer de forma fàcil. Amb el projecte Aina hi haurà un abans i un després perquè, per exemple, si Netflix vol proporcionar-se continguts en català doncs tindran els recursos per fer-ho.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

David Ferrer es secretario de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya desde el 2019.

Ingeniero en Business Information Technology, Telecomunications and Computer Science por la Universidad de Cambridge, ocupó cargos de responsabilidad en diversas empresas tecnológicas como Ingryd Inc., o Logic Control antes de iniciar su vinculación en el sector público.

En el ámbito público ha sido director del Área TIC de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat, director del Área TIC del Departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentación y Medio Natural y secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, entre otros.

---

¿Qué papel tienen las TIC en la estrategia del Govern de la Generalitat?

Las TIC tienen un papel muy relevante dentro de la estrategia del Govern. Uno de los hechos más importantes que lo constatan es el hecho de que formen parte del mismo departamento que la vicepresidencia (Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio). Tal y como destaca el vicepresidente Puigneró, el orden también es importante. Se quiso destacar que la prioridad de la vicepresidencia son las políticas digitales y que estas cogen más trascendencia cuando se juntan con todas las políticas territoriales. Algunas de las iniciativas que estamos lanzando tienen un impacto muy importante en el territorio y esta configuración del Departamento nos da capacidades para desplegarlas con mucha más fuerza.

A parte de esto, también lo podemos constatar a nivel presupuestario. Durante el 2022 el Govern destinará a las políticas digitales más de mil millones de euros.

También diría que, más allá del Gobierno de la Generalitat, las políticas digitales juegan un papel fundamental a nivel europeo y se ven como esenciales para la competitividad económica del siglo XXI. De hecho, uno de los ejes prioritarios de los fondos Next Generation son las inversiones destinadas a la digitalización y a las tecnologías digitales avanzadas.

¿Los fondos europeos Next Generation tendrán entonces, un papel importante en el momento de transformar la administración y las organizaciones? 

El impacto debería de ser importante.

Cuanto menos España recibirá 140 mil millones de euros del fondo. Y esto en un volumen de unos 750 mil millones de euros que son los que moviliza la Unión Europea. Por tanto, un porcentaje muy elevado de estos fondos vienen a parar en España.

Desde la Generalitat de Catalunya existe la queja que desde el Gobierno español la gestión de los fondos se está haciendo de una forma muy centralizada y poco colaborativa. Nosotros reclamamos poder proponer programas o proyectos alineados con los componentes que el Estado ha propuesto en Europa, pero específicos según las realidades, necesidades y prioridades de los territorios. Es decir, proyectos de alto impacto que nos ayuden a transformar y a hacer más competitiva nuestra economía. De momento, pero, esto no es posible y lo que estamos viendo ni es suficiente, ni nos gusta.

El ecosistema tecnológico coge un peso creciente en el PIB catalán año tras año. ¿Está Catalunya en camino de convertirse en un hub tecnológico?

No es que lo crea, es que todos los datos y informes que vemos a nivel europeo por parte de las diversas instituciones así lo afirman.

Cataluña, y Barcelona como capital del país, se encuentran en el top cinco europeo de las regiones más interesantes a nivel de ecosistema digital detrás de capitales como Londres, París o Berlín.”

Además, Cataluña es una de las regiones más interesantes para realizar inversiones de ámbito tecnológico. Si nos fijamos en los indicadores como son número de proyectos, creación de puestos de trabajo, inversión o número de startups, entre otros, veremos que Cataluña está en el mapa europeo como una de las regiones más interesantes a nivel digital.

¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Y debilidades?

De fortalezas tenemos muchas: el número de empresas del sector es superior a 16.000, el volumen de facturación del sector que está por encima de los 19 mil millones de euros con un crecimiento anual de un 10% o más en los últimos tres años, el número de empleados se incrementa más de dos dígitos año tras años y que se sitúa en los 125.000, etc. Obviamente también tenemos que hablar de los centros de investigación y tecnológicos que tenemos en Cataluña, de nuestras universidades y clústers y de las ferias y congresos que tienen lugar en el país como el Mobile World Congress (MWC).

Esta buena salud, pero, nos genera retos que pueden acontecer debilidades. Ahora mismo, en Cataluña hay alrededor de 60.000 lugares de trabajo del sector TIC que no se pueden cubrir por falta de talento. Estamos hablando de un volumen muy importante. Si lo pudiéramos generar a través de nuestras universidades sería fantástico, pero estas no tienen la capacidad para generarlo. Los retos son políticas de retención y atracción de talento. En este sentido, nuestra situación geográfica, nuestro clima y nuestra sociedad son un atractivo para las personas que se plantean venir a vivir en Cataluña.

En relación a la dificultad de encontrar y retener el talento necesario, qué acciones y políticas se están llevando a cabo desde el Govern para fomentar las vocaciones STEM?

Ya hace un tiempo pusimos en marcha el plan STEAMcat con el objetivo de generar más vocaciones STEAM entre los niños y las niñas. Hemos de trabajar más en la etapa de la primaria para que los infantes vean que estas carreras son atractivas, que tienen futuro. Evidentemente aquí las políticas de género acontecen un doble reto ya que el porcentaje de chicas que optan por carreras STEAM no llega al 30%. 

Como país, no nos podemos permitir este ratio tan bajo y olvidarnos del 50% de nuestro talento, que son las mujeres. En este sentido tenemos mucho camino por recorrer.”

También trabajamos con programas como Digital Talent o con acuerdos con universidades como la UPC o la UAB en el ámbito de programar grados donde estamos viendo que hay necesidades específicas. Por ejemplo, en este curso 2021-22 se ha puesto en marcha el grado de Inteligencia Artificial de la UPC y en la UAB con un ratio de matriculaciones de mujeres alrededor del 50%. Otro de los programas es Bitbot que promueve la oferta extraescolar de actividades en el ámbito de la programación y la robótica educativa en Cataluña.

El vicepresidente Puigneró ha anunciado recientemente que en el otoño se elevará el segundo nanosatélite impulsado por la Generalitat en el marco de la estrategia NewSpace. ¿En qué se basa esta estrategia? ¿Por qué tiene tanta importancia? 

La estrategia NewSpace la puesta en marcha recientemente porque constantemente que el sector del espacio es un nuevo sector de oportunidades. Si bien el sector OldSpace requería de grandes programas e inversiones, el sector NewSpace se enfoca en las órbitas bajas del espacio, hecho que permite unas inversiones menores y la participación de nuevos actores que no son agencias estatales o de grandes corporaciones, permite la democratización del espacio.

Cataluña ha querido participar de la nueva economía del espacio porque vemos claramente que es un sector donde convergen diferentes disciplinas de las tecnologías digitales avanzadas. L’OldSpace está muy centrado en grandes programas espaciales que determinan que desde que diseñas un satélite hasta que lo lanzas pueden pasar 10 o incluso hasta 15 años. Esto comporta que muchas veces se lancen tecnologías obsoletas. Ahora bien, el sector NewSpace es un sector mucho más dinámico y rápido que nos permite, por ejemplo, lanzas pequeños satélites que llevan embarcados prototipos, plataformas de prueba donde se aplican soluciones de inteligencia artificial, etc. Es un sector que se aproxima mucho al tecnológico y a las diferentes estrategias, que estamos trabajando como son la inteligencia artificial, el 5G o la blockchain. Por tanto, son tecnologías que nos permiten que el sector tecnológico catalán se pueda posicionar como un actor en este ecosistema.

La estrategia que hemos diseñado desde el Gobierno tiene diferentes dimensiones, y una es la de reforzar el ecosistema digital y aeroespacial que tenemos en Cataluña apuntalando los centros de investigación y tecnológicos que tenemos y que también actúan en este sector. Esta es la visión que desde el Govern vimos que podíamos trabajar y para la que continuaremos apostando ya que el impacto que está teniendo es muy positivo.

Recientemente habéis presentado el informe “Retos y oportunidades del 5G en los municipios”. ¿Qué oportunidades nos ofrece el 5G? ¿Llegarán estas a todo el territorio?

Este informe pretende ver como podemos facilitar que el 5G llegue a todos los lugares ya que la tecnología 5G supondrá un gran salto cualitativo y cuantitativo respecto las tecnologías actuales.

El 5G es una tecnología que se orienta en la industria, al internet de las cosas. Evidentemente que también nos permite tener más ancho de banda en las conexiones que hacemos con los móviles pero esta no es su gran aportación. La gran aportación del 5G es que nos permitirá ir hacia una conectividad de todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance, ya sea a nivel doméstico (electrodomésticos, dispositivos…) o industrial. El 5G permitirá hacerlo con una eficiencia energética muy elevada, facilitando el despliegue del concepto Smart City, la gestión del territorio o de las industrias, entre otros.

¿Qué papel juega la colaboración público-privada como motor de despliegue de infraestructuras de comunicación electrónicas?

La colaboración púlico-privada es un modelo de relación entre la administración y el sector privado que para nosotros es bastante habitual. Tenemos proyectos tan importantes como la Xarxa Oberta de Catalunya que es una compañía que se constituyó precisamente a raíz de un concurso que la Generalitat puso en marcha el año 2010 por el despliegue de una infraestructura de fibra óptica en el territorio. Esta compañía muestra un modelo económico y de relación basado en este concepto de colaboración público-privada.

Insisto, nosotros vemos este modelo de colaboración como un elemento normal y útil por tal de lograr los objetivos. Estamos trabajando y continuaremos trabajando con diferentes proyectos que estamos acabando de definir donde creemos que esta colaboración es un buen instrumento, tanto para la administración como por el tejido empresarial. 

El objectivo siempre es impulsar proyectos o iniciativas importantes para el país.”

La pandemia ha significado una aceleración en el proceso de digitalización de las organizaciones públicas y privadas. ¿Cómo ha impactado en la Administración?

Como en la mayoría de las organizaciones, casi de un día para otro tuvimos que pasar de una modalidad presencial de trabajo a una modalidad no presencial. Este cambio fue posible gracias a que las tecnologías estaban preparadas, a que teníamos unas infraestructuras de telecomunicaciones suficientes y resilientes, a pesar de que nadie había previsto este incremento tan grande del tráfico. Nosotros hicimos seguimiento y constatamos que hay compañías que incrementaron el tráfico por encima del 100% respecto una semana antes del confinamiento. En la Generalitat, así como en otras muchas organizaciones, pudimos hacer el cambio al teletrabajo de una semana a otra con cierta normalidad como demuestra el hecho que pasamos de hacer pocas videoconferencias a hacer más e 5.000 diarias.

Si que es cierto que más allá de la digitalización del trabajo, el gran reto como administración pública ha sido la reorganización del modelo de trabajo. Hemos pasado de un modelo de trabajo basado en la presencialidad a un modelo de trabajo que implica adaptar los modelos de gobernanza, de seguimiento y de cumplimiento de objetivos. Diría que el gran reto ha sido de cariz organizativo, pero evidentemente la tecnología ha acompañado. En todo caso, hemos podido comprobar que cosas que pensábamos que eran impensables, eran posibles.

Supongo que ha también ha impactado en la relación de la Administración con la ciudadanía, ¿no?  

Totalmente. De hecho, en estos dos años de pandemia, la identidad digital que proporciona la Generalitat a través del consorcio AOC ha aumentado en un millón de personas. Es decir, un millón de personas han solicitado la identidad digital para poder identificarse, tramitar y hacer las gestiones con la Administración. Esto ha generado una serie de dificultades a muchas personas que no estaban avezadas y nos ha llevado a repensar nuestro modelo de atención ciudadana, a mejorarlo. Este es aún hoy en día uno de los grandes retos que tenemos.

Es importante integrar y facilitar toda la información de la administración a la ciudadanía y a las empresas y fomentar que la complejidad de las gestiones analógicas no se traslade a las pantallas.”

Este es un reto aun no resuelto, pero con la pandemia hemos podido constatar cuestiones importantes que quizá no habíamos prestado suficiente atención y teníamos que resolver.

En un momento que la salud del catalán está en el debate social, ¿qué papel cree que juega internet? ¿Es posible tener una vida digital en catalán?

El catalán en internet es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Nosotros, como Govern, lo que debemos hacer y estamos haciendo es intentar que quien quiera participar en catalán en el mundo digital, lo pueda hacer. Con el proyecto Aina, que hemos presentado recientemente, generaremos los recursos digitales y lingüísticos necesarios para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y las tecnologías de la lengua, como ahora los asistentes de voz, los traductores automáticos o los agentes conversacionales en catalán.

Preparamos y ofrecemos estos recursos en abierto y gratuitos por tal de que las empresas que así lo quieran adoptar, lo puedan hacer de forma fácil. Con el proyecto Aina habrá un antes y un después, porque, por ejemplo, si Netflix quiere proporcionar contenidos en catalán pues tendrán los recursos para hacerlo.Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02