Created on Tuesday, 28 Mar 2023 12:04:07

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

 

Francesc Fajula, CEO de Mobile World Capital Barcelona, és Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MBA per ESADE i ha cursat estudis superiors a IESE, a Stanford School of Business i a Harvard Business School.

És un directiu que ha ocupat càrrecs directius al Banc Sabadell, Grup Santander, Grup Telefónica i Danone. Ha rebut diverses distincions com a directiu, així com pels projectes que ha liderat. També ha escrit un llibre titulat “Valores Seguros” per transmetre els valors de l'esforç i de l'exigència, però especialment el valor de preocupar-se pels altres.

---

Com a nou director general de la Fundació Mobile World Capital, quins són els principals objectius a impulsar?

Mobile World Capital és una fundació públic-privada l'objectiu de la qual és maximitzar l'impacte del MWC en el territori. És a dir, acostar el MWC a la ciutadania i ampliar l'efecte sobre el teixit econòmic i empresarial durant tot l'any. Enguany, tenim un projecte que uneix tecnologia, societat i sostenibilitat i una ambició clara: contribuir a crear una societat digital més ètica i justa.

Tenim un projecte que uneix tecnologia i sostenibilitat amb una ambició clara: crear una societat digital més ètica i justa

 

El talent jove és sinònim de digitalització, de quina manera el valoreu a la Fundació?

La digitalització entre les noves generacions és un escenari natural, però això no vol dir que no faci falta una educació digital per a tots i totes. Cal començar des del principi per instaurar unes bases necessàries de coneixement i seguretat digital per així assegurar que ningú queda enrere o es generalitzin algunes desigualtats i bretxes que experimentem a avui en dia.

Tanmateix, el talent digital no és només cosa de joves. La dificultat per generar talent digital al ritme que el context econòmic ho exigeix és un gran repte i toca tots els rangs d’edat i tots els sectors de la nostra societat.

Des de la Mobile World Capital treballem per combatre la bretxa de talent actual, formar nous perfils professionals i adaptar-los al sector tecnològic. En aquest sentit, tenim com a objectiu posicionar Barcelona com a capital del talent i, per aconseguir-ho, apostem per la formació en competències digitals i l’atracció i captació de nou talent digital a la ciutat. Com a resultat de les nostres activitats per a l’impuls del talent digital, 1.500 professionals han participat en mentories i tallers de reorientació digital per promoure les noves professions; hem facilitat 800 beques d'accés a cursos de formació digital en centres privats, valorades en 1,6 milions d'euros, i més de 400 places de formació digital adjudicades en centres públics per valor de més d'1,3 milions d'euros; l'any 2021 vàrem impulsar més de 330 ocupacions digitals, i el 2022 vàrem contribuir directament a prop de 1.000.

"Treballem per combatre la bretxa de talent actual, formar nous perfils professionals i adaptar-los al sector tecnològic"

 

Com creus que ha afectat la transformació digital? Què creus que passarà amb les empreses que els hi costa introduir-la en el seu dia a dia?

Les noves tecnologies i la digitalització juguen un paper molt rellevant en la nostra societat. Des de l’accés a serveis públics o a l'educació, fins a la productivitat i competitivitat de les nostres empreses. De fet, aquesta transformació digital ha afectat profundament tots els àmbits de la societat, modulant com treballem, consumim o socialitzem, incloent-hi les empreses. Ha canviat la forma com les empreses operen, s'organitzen i interactuen amb els clients i altres empreses.

Fruit d’aquesta transformació ja s’han evidenciat casos on la digitalització suposa un avantatge competitiu fonamental. No es tracta només de trobar la killer app que suposi una disrupció completa per un sector determinat, sinó de canviar processos o hàbits en el món de l’empresa.

La clau en aquests temps de transformació tecnològica passa per una aproximació simultània de tres pilars imprescindibles: la col·laboració del sector públic i privat, l’empoderament ciutadà i la formació digital de la ciutadania. Aquesta darrera, en especial en tot el teixit empresarial.

Parlem de fomentar la col·laboració entre tots els actors clau de l’ecosistema per dissenyar i aplicar iniciatives rellevants, proporcionar a la ciutadania eines que permetin interactuar amb seguretat i autonomia en aquest entorn cada vegada més digitalitzat i fomentar les competències digitals dels col·lectius.

 

Durant aquesta edició de MWC Barcelona 2023, s’ha parlat sobretot del metavers, la web 3.0 i la tecnologia 5G, quins han estat els més recurrents?

Aquest any hem vist tendències predominants com el desplegament del 5G, la intel·ligència artificial, la realitat augmentada, la virtual, la implementació de les Fintech, l'OpenNet i la concepció de la digitalització de forma transversal en tots els sectors (transport, logística, salut, indústria...). També s’ha parlat dels grans reptes que acompanyen la digitalització: des de la bretxa digital fins a temes com la implementació de la sostenibilitat o l’eficiència energètica de la indústria, que també seran protagonistes durant aquestes dates.

Nosaltres per primera vegada des de Mobile World Capital Barcelona hem fet coses que acosten molt més a la ciutadania el que passa dins el Mobile World Congress. I ho hem fet amb tecnologies que trenquen la barrera entre  el món físic i el virtual. Volem humanitzar la tecnologia i que les persones que provin les experiències que mostrem facin servir els cinc sentits per explorar-la. I tot està fet amb empreses d'aquí, que treballen en sectors molt diversos, des de la gastronomia fins a l'esport, passant per la música i la indústria.

Per això s’ha creat una experiència immersiva en forma de recorregut sensorial phygital (físic i digital) per Barcelona. Connectem el món físic i el digital per reflexionar sobre com interactuem, ens comuniquem i percebem la realitat. A aquesta ruta li diem Feel the Technology perquè, com el seu nom indica, posem la tecnologia al servei dels nostres sentits.

“Volem humanitzar la tecnologia i que les persones que provin les experiències facin servir els cinc sentits per explorar-la”

 

 

La Mobile World Capital va ser la fundació fundadora de 4YFN, la plataforma de negocis per la comunitat de startups en el MWC. Com heu viscut 4YFN aquest any?

Estem molt orgullosos d'haver contribuït al desenvolupament de l'ecosistema d'startups a Barcelona i connectar-lo a la resta del món. També molt contents que 4YFN hagi crescut de la mà de GSMA de la forma que ho ha fet.

L’activitat de la Mobile World Capital al 4YFN ha tingut una rebuda excepcional. En total vàrem oferir 30 hores de contingut a través de 20 activitats, entre elles, presentacions de projectes i startups, tallers de programació, taules rodones, lliuraments de premis, etc. Així mateix, amb l’objectiu de posar en valor la transferència de tecnologia  i el potencial de startups de Deep Tech, com cada any, ens van acompanyar 10 empreses nascudes al nostre programa de transferència tecnològica i d’incubació.

Globalment, i segons dades de GSMA, el 4YFN va acollir gairebé 800 expositors, més de 375 ponents i més de 250 sessions de pitching.

 

Barcelona vol ser un referent internacional digital i aportar talent. Què més creus que fa falta per aconseguir-ho?

Barcelona no aspira a ser un referent internacional en l’àmbit digital, ja ho és. La capacitat d'atracció internacional és espectacular, 4 de cada 10 són estrangers. La disponibilitat de talent, juntament amb l'ecosistema d'innovació existent al territori són els factors clau per escollir Barcelona com a localització d'un hub d’una gran corporació. Recentment, hem presentat un estudi sobre hubs tecnològics que consolida el lideratge de Barcelona com un pol d’atracció d’inversions i de talent.

Això no és un fet puntual, la trajectòria de Barcelona en aquest àmbit ens mostra que el 88% dels hubs tecnològics de Barcelona i Catalunya són amb nosaltres des de fa deu anys, però veiem un creixement exponencial en els darrers 5. En concret, passant dels 43 a l'any 2018 als 96 hubs actuals.

En resum, les empreses que han participat en l'estudi escullen Barcelona per la seva capacitat d’atracció de talent multidisciplinari, l’alt nivell de talent local, l’ecosistema empresarial i industrial establert i també la seva ubicació geogràfica. Ens coneixen i ens reconeixen, per tant, l’únic que ens falta és creure’ns-ho i potenciar-lo.

“Barcelona no aspira a ser un referent internacional en l’àmbit digital, ja ho és”

 

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

 

Francesc Fajula, CEO de Mobile World Capital Barcelona, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MBA por ESADE y ha cursado estudios superior a IESE, en Stanford School of Business y en Harvard Business School.

Es un directivo que ha ocupado cargos directivos en el Banco Sabadell, Grupo Santander, Grupo Telefónica y Danone. Ha recibido varias distinciones como directivo, así como por los proyectos que ha liderado. También ha escrito un libro titulado “Valoras Seguros” para transmitir los valores del esfuerzo y de la exigencia, pero especialmente el valor de preocuparse por los otros.

---

Como nuevo Director General de la Fundación Mobile World Capital, ¿cuáles son los principales objetivos a impulsar?

Mobile World Capital es una fundación público-privada el objetivo de la cual es maximizar el impacto del MWC en el territorio. Es decir, acercar el MWC a la ciudadanía y ampliar el efecto sobre el tejido económico y empresarial durante todo el año. Este año, tenemos un proyecto que une tecnología, sociedad y sostenibilidad y una ambición clara: contribuir a crear una sociedad digital más ética y justa.

Tenemos un proyecto que une tecnología y sostenibilidad con una ambición clara: crear una sociedad digital más ética y justa

 

El talento joven es sinónimo de digitalización, ¿cómo lo valoráis a la Fundación?

La digitalización entre las nuevas generaciones es un escenario natural, pero esto no quiere decir que no haga falta una educación digital para todos y todas. Hay que empezar desde el principio para instaurar unas bases necesarias de conocimiento y seguridad digital por así asegurar que nadie queda atrás o se generalicen algunas desigualdades y brechas que experimentamos a día de hoy.

Aun así el talento digital no es solo cosa de jóvenes. La dificultad para generar talento digital al ritmo que el contexto económico lo exige es un gran reto y toca todos los rangos de edad y todos los sectores de nuestra sociedad.

Desde la Mobile World Capital trabajamos para combatir la brecha de talento actual, formar nuevos perfiles profesionales y adaptarlos al sector tecnológico. En este sentido, tenemos como objetivo posicionar Barcelona como capital del talento y, para conseguirlo, apostamos por la formación en competencias digitales y la atracción y captación de nuevo talento digital en la ciudad. Como resultado de nuestras actividades para el impulso del talento digital, 1.500 profesionales han participado en mentorías y talleres de reorientación digital para promover las nuevas profesiones; hemos facilitado 800 becas de acceso a cursos de formación digital en centros privados, valoradas en 1,6 millones de euros, y más de 400 plazas de formación digital adjudicadas en centros públicos por valor de más de 1,3 millones de euros; el año 2021 impulsamos más de 330 ocupaciones digitales, y el 2022 contribuimos directamente cerca de 1.000.

"Trabajamos para combatir la brecha de talento actual, formar nuevos perfiles profesionales y adaptarlos al sector tecnológico"

¿Cómo crees que ha afectado la transformación digital? ¿Qué crees que pasará con las empresas a las que les cuesta introducirla en su día a día?

Las nuevas tecnologías y la digitalización juegan un papel muy relevante en nuestra sociedad. Desde el acceso a servicios públicos o en la educación, hasta la propia productividad y competitividad de nuestras empresas. De hecho, esta transformación digital ha afectado profundamente todos los ámbitos de la sociedad, modulando como trabajamos, consumimos o socializamos, incluyendo las empresas. Ha cambiado la forma como las empresas operan, se organizan e interactúan con los clientes y otras empresas.

Fruto de esta transformación ya se han evidenciado casos donde la digitalización supone una ventaja competitiva fundamental. No se trata solo de encontrar la killer app que suponga una disrupción completa por un sector determinado, sino de cambiar procesos o hábitos en el mundo de la empresa.

La clave en estos tiempos de transformación tecnológica pasa por una aproximación simultánea de tres pilares imprescindibles: la colaboración del sector público y privado, el empoderamiento ciudadano y la formación digital de la ciudadanía. Esta última, en especial en todo el tejido empresarial.

Hablamos de fomentar la colaboración entre todos los actores clave del ecosistema para diseñar y aplicar iniciativas relevantes, proporcionar a la ciudadanía herramientas que permitan interactuar con seguridad y autonomía en este entorno cada vez más digitalizado y fomentar las competencias digitales de los colectivos.

 

Durante esta edición de MWC Barcelona 2023, se ha hablado sobre todo del metaverso, la web 3.0 y la tecnología 5G, ¿qué ha sido lo más recurrente?

Este año hemos visto tendencias predominantes como el despliegue del 5G, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la virtual, la implementación de las Fintech, la OpenNet y la concepción de la digitalización de forma transversal en todos los sectores (transporte, logística, salud, industria...). También se ha hablado de los grandes retos que acompañan la digitalización: desde la rendija digital hasta temas como la implementación de la sostenibilidad o la eficiencia energética de la industria, que también serán protagonistas durante estas fechas.

Nosotros por primera vez desde Mobile World Capital Barcelona hemos hecho cosas que acercan mucho más a la ciudadanía el que pasa dentro del Mobile World Congress. Y lo hemos hecho con tecnologías que rompen la barrera entre el mundo físico y el virtual. Queremos humanizar la tecnología y que las personas que prueben las experiencias que mostramos usen los cinco sentidos para explorarla. Y todo está hecho con empresas de aquí, que trabajan en sectores muy diversos, desde la gastronomía hasta el deporte, pasando por la música y la industria.

Por eso se ha creado una experiencia inmersiva en forma de recorrido sensorial phygital (físico y digital) por Barcelona. Conectamos el mundo físico y el digital para reflexionar sobre cómo interactuamos, nos comunicamos y percibimos la realidad. A esta ruta le decimos Feel the Technology porque, como su nombre indica, ponemos la tecnología al servicio de nuestros sentidos.

Queremos humanizar la tecnología y que las personas que prueben las experiencias usen los cinco sentidos para explorarla

 

La Mobile World Capital fue la fundación fundadora de 4YFN, la plataforma de negocios por la comunidad de startups en el MWC. ¿Cómo habéis vivido 4YFN este año?

Estamos muy orgullosos de haber contribuido al desarrollo del ecosistema de startups en Barcelona y conectarlo al resto del mundo. También muy contentos de que 4YFN haya crecido de la mano de GSMA de la forma que lo ha hecho.

La actividad de la Mobile World Capital al 4YFN ha tenido un recibimiento excepcional. En total ofrecimos 30 horas de contenido a través de 20 actividades, entre ellas, presentaciones de proyectos y startups, talleres de programación, mesas redondas, entregas de premios, etc. Así mismo, con el objetivo de poner en valor la transferencia de tecnología y el potencial de startups de Deep Tech, como cada año, nos acompañaron 10 empresas nacidas a nuestro programa de transferencia tecnológica y de incubación.

A nivel global, y según datos de GSMA, el 4YFN acogió casi 800 expositores, más de 375 ponentes y más de 250 sesiones de pitching.

 

Barcelona quiere ser un referente internacional digital y aportar talento. ¿Qué más crees que hace falta para conseguirlo?

Barcelona no aspira a ser un referente internacional en el ámbito digital, ya lo es. La capacidad de atracción internacional es espectacular, 4 de cada 10 son extranjeros. La disponibilidad de talento, junto con el ecosistema de innovación existente en el territorio son los factores clave para escoger Barcelona como localización de un hub de una gran corporación. Recientemente hemos presentado un estudio sobre hubs tecnológicos que consolida el liderazgo de Barcelona como un polo de atracción de inversiones y de talento. 

Esto no es un hecho puntual, la trayectoria de Barcelona en este ámbito nos muestra que el 88% de los hubs tecnológicos de Barcelona y Cataluña son con nosotros desde hace 10 años, pero vemos un crecimiento exponencial en los últimos 5. En concreto, pasando de los 43 en 2018 a los 96 hubs actuales.

En resumen, las empresas que han participado en el estudio escogen Barcelona por su capacidad de atracción de talento multidisciplinario, el alto nivel de talento local, el ecosistema empresarial e industrial establecido y también su ubicación geográfica. Nos conocen y nos reconocen, por lo tanto, el único que nos falta es creérnoslo y potenciarlo.

“Barcelona no aspira a ser un referente internacional en el ámbito digital, ya lo es”

 Comparteix això:

21 de juny 2023

20a edició de la Festibity
21 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02