Created on Thursday, 25 May 2023 11:30:14

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Gina Tost i Faus, experta en els àmbits de la tecnologia, les startups, i la cultura digital, és l’actual secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

Llicenciada en Art Electrònic i Disseny Digital a l’Escola Superior de Disseny, ha exercit de professora en molts àmbits a diverses universitats i ha col·laborat en nombrosos mitjans de comunicació nacionals i internacionals. Anterior directora de màrqueting i operacions d’Europa i Amèrica Llatina a l’empresa asiàtica IGG Inc, dedicada a desenvolupar i editar videojocs per a mòbil.

---

Durant una llarga etapa de la teva vida has ocupat càrrecs com a periodista, comunicadora, directora de màrqueting i, fins i tot, professora. Penses que aquestes experiències professionals t’han aportat noves perspectives en relació amb el teu càrrec actual?

Sens dubte han estat unes tasques molt diverses que m’han ajudat moltíssim a veure diferents àmbits del món laboral, a conèixer la realitat de moltes empreses, o com es forma el talent a Catalunya.

Han sigut càrrecs amb molta visibilitat, i per això molta gent em coneix per aquesta faceta. Però n’hi ha moltes altres que no es coneixen perquè no són tan visibles a través de xarxes i mitjans i que també m’han ajudat molt. Com per exemple, les meves experiències com a emprenedora, inversora o mentora de startups.

La gran sort és que molta de la gent de la indústria tecnològica i les empreses del nostre país ja les coneixia anteriorment gràcies a aquestes múltiples cares del meu currículum tecnològic, i per tant ja sé on són els reptes i les virtuts de cadascuna.

Què és el que més valoraries de la teva experiència com a emprenedora i cofundadora de Geenapp?

Va ser una època molt bonica i molt dura. Emprendre és una cursa en un desert sense línia de meta.

Per sort tenia dos grans professionals com a cofundadors de l’startup, i formàvem un trio imparable. Vam aixecar finançament internacional, vam rebre múltiples premis i vam aconseguir fer una tecnologia de referència arreu del món. És increïble pensar com revistes i publicacions com Wired, The Hundert, Expansión, o Emprendedores parlaven de nosaltres.

Emprendre és un privilegi perquè necessites que el teu entorn et doni suport, perquè no és gens fàcil. Però aprens moltíssim sobre tots els aspectes d’una empresa, de finançament, de venture capital, de recursos humans... Pots estudiar un MBA a les millors escoles de negoci del món i llegir mil llibres, però el millor per saber què és emprendre és arremangar-te i viure-ho en primera persona.

"Emprendre és una cursa en un desert sense línia de meta."

 

Com a secretària de Polítiques Digitals, quines diries que són les claus per impulsar la integració de les tecnologies digitals a tots els àmbits de la societat catalana?

La clau principal és que tenim un país molt divers i això fa que els reptes siguin diferents a tot el territori, fins i tot dins de les mateixes ciutats o barris.

La Secretaria de Polítiques Digitals agafa tota la cadena de la quíntuple hèlix: des de la part de la societat que no en sap o no té diners per accedir a la tecnologia, fins als centres de recerca i empreses més punteres en tecnologia quàntica o blockchain.

I explicar-nos per a tothom, i fer política per a tothom per impulsar-nos cap al futur, requereix molta coordinació i entesa entre totes les parts.

Hi ha una idea que defenso des de fa anys, i és que la tecnologia ha de ser “transparent” per a l’usuari: no hauria d’importar el complicat que sigui protegir les dades dels catalans i les catalanes, accedir a un servidor amb la màxima seguretat per estar guardats dels ‘dolents’, o la tecnologia puntera que hi corri per darrere; per a l’usuari ha de ser fàcil i “transparent” accedir-hi. Som els governs i les empreses els que ens hem d’encarregar de facilitar el procés a la gent i no crear noves bretxes. La tecnologia com a facilitadora de processos, i no com un impediment.

"La tecnologia com a facilitadora de processos, i no com un impediment."

 

Com valores el nivell de digitalització de les empreses catalanes?

Som un país de petites i mitjanes empreses que fan coses fantàstiques. Hem inventat un munt de tecnologies que fan servir a fora, i que moltes vegades venen com a tecnologia pròpia.

Fa uns dies vaig anar a una presentació d’una empresa estrangera, i allà parlaven d’un giny que semblava tret d’una pel·lícula de ciència-ficció. El que no vaig sentir en cap moment és que el software d’aquell giny estava fet en un centre de recerca de Catalunya.

Sempre he pensat que el nostre gran repte és explicar-nos al món, una cosa que fan molt bé els americans, però que a nosaltres encara ens costa posar en valor.

Quan viatges i parles de Catalunya, tothom coneix algun exemple d’empresa d’aquí. Però també crec que hem de posar en valor aquelles que no són conegudes i que generen llocs de treball, innovació i resisteixen totes les tempestes.

 

"El gran repte de les empreses catalanes és explicar-se al món."

 

Quines prioritats hi ha actualment a l’estratègia del Govern de la Generalitat pel que fa a les TIC?

Com bé sabeu, la Generalitat ha creat dues secretaries especialitzades en l'àmbit TIC. La Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, vinculada al Departament de la Presidència, que pretén transformar digitalment tota l’Administració, i la Secretaria de Polítiques Digitals, que penja del Departament d'Empresa.

Nosaltres, per una banda, tenim com a prioritat impulsar les tecnologies digitals avançades a tot el territori a través de casos d’ús que aterrin arreu del territori i impactin positivament en la societat catalana. I, per altra banda, tancar bretxes digitals. Acostar la tecnologia a tots aquells àmbits i aquelles persones que, pel motiu que sigui, encara hi són lluny.

Dins dels plans més coneguts i que impulsem des de la Secretaria trobem l’Estratègia NewSpace de Catalunya i les missions satel·litàries com el Menut, o l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial, Catalonia.AI, amb l’impuls del CIDAI o l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC).

 

Quin missatge donaries a les empreses TIC catalanes?

M’agradaria donar les gràcies a totes les empreses. És un luxe poder anar pel món representant un teixit empresarial tan innovador i potent, referència de molts àmbits i amb un talent enorme al darrere. Però també vull animar-les a seguir treballant com fins ara. Ens trobem en un moment de canvi de paradigma tecnològic i ens haurem d’adaptar ràpidament. No serà fàcil, però des de l’Administració posarem tot el que calgui per facilitar la transició.

 

"És un luxe poder anar pel món representant un teixit empresarial tan innovador i potent."

 

Aquest juny celebrem #20anys de la Festibity, com creus que contribueixen aquestes iniciatives?

La Festibity és una celebració imprescindible per al sector, ja que posa en contacte empreses i talent, amb ecosistema, en un entorn ple de coneixement. Per aquesta raó té el suport total de la Generalitat de Catalunya i us encoratgem a seguir amb la bona feina. Ja sabeu que sense talent connectat, el teixit empresarial se’n resisteix.

“Sense talent connectat, el teixit empresarial se’n resisteix.”

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Gina Tost y Faus, experta en los ámbitos de la tecnología, las startups, y la cultura digital, es la actual secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña.

Licenciada en Arte Electrónico y Diseño Digital en la Escuela Superior de Diseño, ha ejercido de profesora en muchos ámbitos en varias universidades y ha colaborado en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales. Anterior directora de marketing y operaciones de Europa y América Latina en la empresa asiática IGG Inc, dedicada a desarrollar y editar videojuegos para móvil.

---

Durante una larga etapa de tu vida has ocupado cargos como periodista, comunicadora, directora de marketing y, incluso, profesora. ¿Piensas que estas experiencias profesionales te han aportado nuevas perspectivas en relación con tu cargo actual?

Sin duda han sido unas tareas muy diversas que me han ayudado muchísimo a ver diferentes ámbitos del mundo laboral, a conocer la realidad de muchas empresas, o como se forma el talento en Cataluña.

Han sido cargos con mucha visibilidad, y por eso mucha gente me conoce por esta faceta. Pero hay otras muchas que no se conocen porque no son tan visibles a través de redes y medios y que también me han ayudado mucho. Como por ejemplo, mis experiencias como emprendedora, inversora o mentora de startups.

La gran suerte es que mucha de la gente de la industria tecnológica y las empresas de nuestro país ya las conocía anteriormente gracias a estas múltiples caras de mi currículum tecnológico, y por tanto ya sé donde están los retos y las virtudes de cada una.

¿Qué es lo que más valorarías de tu experiencia como emprendedora y cofundadora de Geenapp?

Fue una época muy bonita y muy dura. Emprender es una carrera en un desierto sin línea de meta.

Por suerte tenía dos grandes profesionales como cofundadores de la startup, y formábamos un trío imparable. Conseguimos financiación internacional, recibimos múltiples premios y logramos hacer una tecnología de referencia en todo el mundo. Es increíble pensar cómo revistas y publicaciones como Wired, The Hundert, Expansión, o Emprendedores hablaban de nosotros.

Emprender es un privilegio porque necesitas que tu entorno te apoye, porque no es nada fácil. Pero aprendes muchísimo sobre todos los aspectos de una empresa, de financiación, de venture capital, de recursos humanos... Puedes estudiar un MBA en las mejores escuelas de negocio del mundo y leer mil libros, pero lo mejor para saber qué es emprender es remangarte y vivirlo en primera persona.

"Emprender es una carrera en un desierto sin línea de meta."

 

Como secretaria de Políticas Digitales, ¿cuáles dirías que son las claves para impulsar la integración de las tecnologías digitales a todos los ámbitos de la sociedad catalana?

La clave principal es que tenemos un país muy diverso y esto hace que los retos sean diferentes en todo el territorio, incluso dentro de las mismas ciudades o barrios.

La Secretaría de Políticas Digitales coge toda la cadena de la quíntupla hélice: desde la parte de la sociedad que no sabe o no tiene dinero para acceder a la tecnología, hasta los centros de investigación y empresas más punteras en tecnología cuántica o blockchain.

Y explicarnos para todo el mundo, y hacer política para todo el mundo para impulsarnos hacia el futuro, requiere mucha coordinación y entendimiento entre todas las partes.

Hay una idea que defiendo desde hace años, y es que la tecnología tiene que ser “transparente” para el usuario: no tendría que importar lo complicado que sea proteger los datos de los catalanes y las catalanas, acceder a un servidor con la máxima seguridad para estar protegidos de los ‘malos’, o la tecnología puntera que corra por detrás; para el usuario tiene que ser fácil y “transparente” acceder. Somos los gobiernos y las empresas los que nos tenemos que encargar de facilitar el proceso a la gente y no crear nuevas brechas. La tecnología como facilitadora de procesos, y no como un impedimento.

"La tecnología como a facilitadora de procesos, y no como un impedimento."

 

¿Cómo valoras el nivel de digitalización de las empresas catalanas?

Somos un país de pequeñas y medianas empresas que hacen cosas fantásticas. Hemos inventado un montón de tecnologías que usan en el extranjero, y que muchas veces venden como tecnología propia.

Hace unos días fui a una presentación de una empresa extranjera, y allí hablaban de un widget que parecía salido de una película de ciencia ficción. Lo que no escuché en ningún momento es que el software de ese widget había sido creado en un centro de investigación de Cataluña.

Siempre he pensado que nuestro gran reto es explicarnos al mundo, una cosa que hacen muy bien los americanos, pero que a nosotros todavía nos cuesta poner en valor.

Cuando viajas y hablas de Cataluña, todo el mundo conoce alguna empresa de aquí. Pero también creo que tenemos que poner en valor aquellas que no son conocidas y que generan puestos de trabajo, innovación y resisten todas las tormentas.

 

"El gran reto de las empresas catalanas es explicarse al mundo."

 

¿Qué prioridades existen actualmente en la estrategia del Gobierno de la Generalitat en cuanto a las TIC?

Como bien sabéis, la Generalitat ha creado dos secretarías especializadas en el ámbito TIC. La Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, vinculada al Departamento de la Presidencia, que pretende transformar digitalmente toda la Administración, y la Secretaría de Políticas Digitales, que depende del Departamento de Empresa.

Nosotros, por un lado, tenemos como prioridad impulsar las tecnologías digitales avanzadas en todo el territorio a través de casos de uso que aterricen en todo el territorio e impacten positivamente en la sociedad catalana. Y, por otro lado, cerrar brechas digitales. Acercar la tecnología a todos aquellos ámbitos y aquellas personas que, por el motivo que sea, todavía están lejos.

Dentro de los planes más conocidos y que impulsamos desde la Secretaría encontramos la Estrategia NewSpace de Cataluña y las misiones satelitarias como el Menut, o la Estrategia de Inteligencia Artificial, Catalonia.AI, con el impulso del CIDAI o el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña (OEIAC).

 

¿Qué mensaje darías a las empresas TIC catalanas?

Me gustaría dar las gracias a todas las empresas. Es un lujo poder ir por el mundo representando un tejido empresarial tan innovador y potente, referencia de muchos ámbitos y con un talento enorme detrás. Pero también quiero animarlas a seguir trabajando como hasta ahora. Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma tecnológico y nos tendremos que adaptar rápidamente. No será fácil, pero desde la Administración pondremos todo el que haga falta para facilitar la transición.

 

"Es un lujo poder ir por el mundo representando un tejido empresarial tan innovador y potente."

 

Este junio celebramos #20anys de la Festibity, ¿cómo crees que contribuyen estas iniciativas?

La Festibity es una celebración imprescindible para el sector, puesto que pone contacto empresas y talento, con ecosistema, en un entorno lleno de conocimiento. Por esta razón tiene el apoyo total de la Generalitat de Cataluña y os alentamos a seguir con el buen trabajo. Ya sabéis que sin talento conectado, el tejido empresarial se resiste.

“Sin talento conectado, el tejido empresarial se resiste.”

 

 Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02