Created on Thursday, 27 Jul 2023 13:05:17

Entrevista exclusiva per a la Festibity

Lluís Soldevila, FIBer i Enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya, és autor i conferenciant internacional, expert en motivació, lideratge digital i equips d'alt rendiment. CEO d'Acktitude i professor a ESADE Business School.

Després de 15 anys en el Grup Deutsche Bank, sent Head of Nova York Office de la seva filial tecnològica, va prendre una decisió: abandonar la seva carrera com a directiu per a dedicar-se a la seva passió, el desenvolupament de persones.

Des de llavors més de 20.000 persones han assistit a les seves sessions i més de 250 empreses han comptat amb els seus serveis per a incrementar el rendiment dels seus col·laboradors.

---

Quin aprenentatge destacaries de la teva formació com a Enginyer Informàtic?

Vaig acabar la carrera l'any 95. A les conferències i als meus alumnes sempre els hi explico que a mi només em van ensenyar un llenguatge de programació, que s’anomenava assemblador (codi màquina).

La gent normalment se sobta pensant que no ens van ensenyar informàtica. Però ni molt menys. El que ens van ensenyar és una cosa molt més valuosa, a modelar la realitat. Com pensar en mode processos i en mode de dades, és a dir,  a modelitzar qualsevol problema i, a partir d’aquí, poder programar-ho o dissenyar un sistema d’informació amb el llenguatge i la plataforma que calgui.

Per tant, aquesta capacitat analítica i de modificació de la realitat, la solució de problemes complexos i dividir-los en problemes més petits fins que siguin resolubles, és el que vaig aprendre.

 

Com va ser la transició i el procés per esdevenir conferenciant?

Va ser una transició lenta amb una acceleració final. Lenta perquè jo, al 99, començo a donar classes a ESADE amb les que ja començo a donar una miqueta de cabuda a la meva passió amb la formació. A poc a poc, em vaig anar enamorant més de les persones. No desenamorant tant de la informàtica, sinó que el meu dia a dia em porta a fer tasques menys tècniques i més de gestió, més de portar equips, més de liderar equips, més de desenvolupar negocis amb clients. És a dir, m’allunyo del que és el dia a dia de la tecnologia i m’apropo a les persones i als clients.

Aleshores va arribar la crisi del 2008. Em trobava cobrint l’oficina de la filial tecnològica del grup Deutsche Bank a Nova York. Vaig aguantar-hi allà un any perquè amb la crisi tot es va enfonsar, ho vaig passar molt malament, vaig patir molt en quant a salut i vaig decidir fer un canvi. Amb una acceleració brusca, vaig tornar a Espanya i vaig fer un camí des de zero.

 

De quina manera has integrat la teva experiència professional a l’hora de comunicar?

Jo diria que la tenia més o menys amagada, jo ja em dedicava al desenvolupament de negocis, havia d’explicar propostes, ja liderava equips molt grans. Vaig viure el boom d’internet en primera persona a finals dels 90, després els grans projectes del 2000, i més tard dels del 2002 amb l’euro. Ens va agafar una època potent, per tant, els equips que fèiem aquestes coses eren equips amb relacions enormes, internes i amb proveïdors externs. Jo tot això ho havia de comunicar d’alguna manera.

El que sí és veritat és que, com a comunicador pur no tenia experiència. Sabia que tenia potencial perquè portava quasi 10 anys a l’ESADE com a professor i em va aportar una base. A partir d’aquí vaig començar a estudiar les tècniques per ser un conferenciant. Amb molta lectura, autoformació, prova i error, així com anar incorporant el meu estil, perquè jo al final penso que cadascú ha de comunicar d’una manera i cada comunicador ho fa de maneres diferents. Comunicar des de l’autenticitat, és el que acaba donant èxit.

"Comunicar des de l'autenticitat, és el que acaba donant èxit."

 

Com a expert en motivació i lideratge digital, quina creus que és la millor manera de motivar als equips en un entorn de canvi constant?

Motivar no és fàcil. Moltes vegades motivar està lligat a la inspiració, està lligat a conèixer molt bé a qui vols motivar i donar-li allò que està buscant, sempre alineat amb els objectius de les organitzacions. Crec que la motivació comença per l'automotivació. Aquest seria un primer pas. La gent que és motivadora, és capaç d’automotivar-se, i coneix les claus, com pot ser l’autoeficàcia, el focus, els objectius, l’actitud del que parlarem després.

Crec que hem de motivar-nos i crear un entorn en el que la gent es pugui desenvolupar cap als seus objectius. No ser un líder que passi per sobre sinó que estigui sota d’ells i els faci pujar. Aquesta paraula que està tan de moda; empoderar. Així aconsegueixes que els equips vagin cap a l’alt rendiment.

Jo sempre parlo del fet que la motivació té tres palanques. Si tu vols motivar, per automotivar-te has de propiciar que el teu equip tingui un alt nivell d’autoconeixement, per què només així s’adonen què també els motiva a ells. Després per la motivació, el que cal fer és passar a l'acció, un equip d’alt rendiment és aquell que passa d'acció, que no té por del canvi, que l’abraça, que no té por de l’errada, mai parlo de fracàs sinó de l’errada. Tot seguit un element que és clau, és la tercera de les meves “As”, l’actitud. Autoconeixement, actitud i acció, per mi formen el que jo anomeno la llei de l'acció que no tinc cap dubte que és el que aplica la gent que té èxit.

 

Un dels missatges força a les teves conferències és el de l’actitud. Per què?

És el que diferencia a un professional bo d’un d’excel·lent. Jo us animo que feu una prova: penseu en el  professor que més us va impactar en el col·legi, penseu en el professional que més admireu i feu una llista de 10 coses que us agradaven més. I veureu com el 85% de les coses eren temes de com era no d’allò que sabia.  Per tant, eren temes actitudinals i no aptitudinals. Sempre dic que és l’actitud no l’aptitud que determina la teva altitud. Aleshores per mi això és el factor clau el que dispara. Evidentment, ha d’haver-hi un coneixement i una aptitud, però el que marca la diferència, el que fa que el teu valor creixi de forma exponencial, no en tinc cap dubte que és l’actitud.

"És l'actitud, no l'aptitud el que determina la teva altitud."

 

Quins altres temes que incorpores en les teves conferències?

Ara mateix les tres que més faig són: primer la de la llei d'acció que és la motivació per excel·lència basada en el meu primer llibre “Exitos se escribe con A”. Aquesta no passa de moda, és atemporal perquè va de motivar. Jo intento fer sempre com a bon enginyer no només inspirar perquè  com jo sempre dic: Si jo t’inspiro, quan jo piro tu t’expires, és a  dir, deixar eines, tips, deixar trucs. Quan jo me’n vagi tu segueixis motivant-te i això ho aconsegueixo en les meves conferències.

Després estan les conferències que consten en el canvi, basades en el meu segon llibre que es diu “Morder el hielo”. Un crit a provar coses noves, a perdre la por, que és el principal “stopper” entre nosaltres i el nostre èxit.

Basat en el tercer llibre “La mentalitat digital” que no ve de tecnologia, sinó de tot allò que ha de tenir un líder en un món, en canvi.

Darrerament, n’hem fet una que té molt èxit que és “Les 10 coses que la intel·ligència artificial mai farà per tu” que evidentment té un component de motivació. Bàsicament, el que diu és que no tinguem por a la intel·ligència artificial per que no acabarà amb els líders sinó amb els líders que no la facin servir. Un crit a abraçar aquesta nova tecnologia, d’igual forma que farem un crit d’aquí a dos anys a la nova que surti. No hem de tenir por a ella sinó justament a no fer-la servir perquè això sí que ens portarà a la desaparició.

"Faig un crit a abraçar l'IA, d'igual forma que farem un crit d'aquí a dos anys a la nova tecnologia que surti."

 

Tu que coneixes bé aquest sector, quin missatge voldries traslladar als professionals TIC?

Avui, juliol 2023 els hi diria que  felicitats per que estan en el sector més poderós de transformació que hi a avui sota la llum del sol. En transformació a nivell empresarial no hi ha dubte. Al 2019 ja vaig escriure digital thinking sent conscient de que el 1 que esta sent el motor del canvi és el digital. Però es que a nivell social i de salut també. Estic convençut de que les tecnologies són el gran motor de canvi d’aquest món, cap a bé. Evidentment hi ha una part fosca com a totes les tecnologies però es ínfima si ho comparem amb els factors positius i ser un professional que està aquí és una gran sort.

"Estic convençut de que les tecnologies són el gran motor de canvi d'aquest món, cap a bé."

 

 

A la 20a Festibity vàrem parlar de felicitat i tecnologia amb propòsit? De quina manera creus que la tecnologia pot millorar la qualitat de vida de les persones?

La qualitat de vida la pot millorar en molts aspectes. A mi de les parts que més m’agrada és la part de la relació entre tecnologia i salut. Avui en dia hi ha uns avenços en salut espectaculars. La intel·ligència artificial ha disparat el tema de reconeixement de càncer en imatges. La intel·ligència artificial ara ens fa que la velocitat de generar medicaments sigui centenars de vegades més ràpides de les que només passava fa pocs anys. Les tecnologies de la informació han permès que “Moderna” amb tres dies tingués el disseny d’una vacuna quan abans es trigava 10 anys. És brutal la de coses que es poden fer. A més a més la tecnologia ens pot ajudar a ser més feliços per que ens pot donar més temps, i ens fa més eficients.

La tecnologia ens permet estar més comunicats, si la fem servir malament evidentment ens permet estar enganxats, però no és l’eina, és l’ús que es fa. Per tant podem estar més comunicats, podem viatjar més, podem cuidar més el planeta. Penso que acabo de donar ràpidament quatre eixos que fan que la tecnologia millor molt la qualitat de vida de les persones i també, una cosa molt important, la qualitat de vida del nostre planeta.

Entrevista exclusiva para la Festibity

Lluís Soldevila, FIBer e ingeniero informático por la Universitat Politècnica de Catalunya, es autor y conferenciante internacional, experto en motivación, liderazgo digital y equipos de alto rendimiento. CEO de Acktitude y profesor a ESADE Business School.

Después de 15 años en el Grupo Deutsche Bank, siendo Head of Nueva York Office en su filial tecnológica, tomó una decisión: abandonar su carrera como directivo para dedicarse a su pasión, el desarrollo de personas.

Desde entonces más de 20.000 personas han asistido a sus sesiones y más de 250 empresas han contado con sus servicios para incrementar el rendimiento de sus colaboradores.

---

¿Qué aprendizaje destacarías de tu formación como Ingeniero informático?

Acabé mi carrera en el año 95. En las conferencias y a mis alumnos siempre explico que a mí solo me enseñaron un lenguaje de programación, que se denominaba ensamblador (código máquina).

La gente normalmente se sobresalta pensando que no nos enseñaron informática. Pero ni mucho menos. Lo que nos enseñaron es una cosa mucho más valiosa, a modelar la realidad. Como pensar en modo procesos y en modo de datos, es decir, a modelar cualquier problema, y a partir de aquí poder programarlo o diseñar un sistema de información con el lenguaje y la plataforma que haga falta.

Por lo tanto, esta capacidad analítica y de modificación de la realidad, la solución de problemas complejos y dividirlos en problemas más pequeños hasta que sean resolubles, es el que aprendí.

 

¿Cómo fue la transición y el proceso para acontecer conferenciante?

Fue una transición lenta con una aceleración final. Lenta porque, yo en el 99 empiezo a dar clases en ESADE con las cuales ya empiezo a dar algo de cabida a mi pasión con la formación. Despacio me voy enamorando más de las personas. No desenamorando tanto de la informática, así que mi día a día me lleva a hacer tareas menos técnicas y más de gestión, más de llevar equipos, más de liderar equipos, más de desarrollar negocios con clientes, es decir, me alejo de lo que es el día a día de la tecnología y me acerco a las personas y a los clientes.

Entonces llegó la crisis del 2008. Por ese entonces, me encontraba cubriendo la oficina de la filial tecnológica del grupo Deutsche Bank en Nueva York. Aguanté un año porque con la crisis todo se hundió, sufrí mucho en cuanto a salud y decidí hacer un cambio. Con una aceleración brusca, volví a España e hice un camino desde cero.

 

¿De qué manera has integrado tu experiencia profesional a la hora de comunicar?

Yo diría que la tenía más o menos escondida. Porque yo ya me dedicaba al desarrollo de negocios, tenía que explicar propuestas, ya lideraba equipos muy grandes. Viví el boom de internet en primera persona a finales de los 90, después los grandes proyectos del 2000, y más tarde los del 2002 con el euro. Nos cogió una época potente, por lo tanto, los equipos que hacíamos estas cosas eran equipos con relaciones enormes, internas y con proveedores externos. Yo todo esto lo tenía que comunicar de alguna manera.

Lo que sí es verdad es que, como comunicador puro no tenía experiencia. Sabía que tenía potencial porqu llevaba casi 10 años al ESADE como profesor y me aportó una base. A partir de aquí empecé a estudiar las técnicas para ser un conferenciante. Con mucha lectura, autoformación, prueba y error, así como ir incorporando mi estilo, porque yo al final pienso que cada cual tiene que comunicar de una manera y al final cada comunicador lo hace de maneras diferentes. Comunicar desde la autenticidad, es lo que acaba dando éxito.

"Comunicar desde la autenticidad, es lo que acaba dando éxito."

 

¿Cómo experto en motivación y liderazgo digital, cuál crees que es la mejor manera de motivar a los equipos en uno en torno a cambio constante?

Motivar no es fácil. Muchas veces motivar está ligado a la inspiración, está ligado a conocer muy bien a quien quieres motivar y darle aquello que está buscando, siempre alineado con los objetivos de las organizaciones. Creo que la motivación empieza por la automotivación. Este sería un primer paso. La gente que es motivadora, es capaz de automotivarse, y conoce las claves, como puede ser la autoeficacia, el foco, los objetivos, la actitud del que hablaremos después.

Creo que tenemos que motivarnos y crear un entorno en el que la gente se pueda desarrollar hacia sus objetivos. No ser un líder que pase por sobre, sino que esté debajo de ellos y los haga subir. Esta palabra que está tan de moda; empoderar. Así consigues que los equipos vayan hacia el alto rendimiento.

Yo siempre hablo del hecho que la motivación tiene tres palancas. Si tú quieres motivar, tienes que propiciar que tu equipo tenga un alto nivel de autoconocimiento, porque solo así se dan cuenta que también los motiva a ellos. Después, por la motivación, lo que hay que hacer es pasar a la acción, un equipo de alto rendimiento es aquel que pasa de acción, que no tiene miedo del cambio, que lo abraza, que no tiene miedo del error, nunca hablo de fracaso sino del error. A continuación un elemento que es clave, es la tercera de las mías “As”, la actitud. Autoconocimiento, actitud y acción, para mí forman lo que yo denomino la ley de la acción que no tengo ninguna duda que es lo que aplica la gente que tiene éxito.

 

Uno de los mensajes fuerza en tus conferencias es el de la actitud. ¿Por qué?

Es el que diferencia a un profesional bueno de uno de excelente. Yo os animo que hacéis una prueba: pensad en el profesor que más os impactó en el colegio, pensad en el profesional que más admiráis y realizad una lista de 10 cosas que os gustaban más. Veréis como el 85% de las cosas eran temas de cómo era no de aquello que sabía. Por lo tanto, eran temas actitudinales y no aptitudinales. Siempre digo que es la actitud, no la aptitud lo que determina tu altitud. Entonces por mí esto es el factor clave el que dispara. Evidentemente, debe haber un conocimiento y una aptitud, pero lo que marca la diferencia, lo que hace que tu valor crezca de forma exponencial, no tengo ninguna duda que es la actitud.

"Siempre digo que es la actitud, no la aptitud lo que determina tu altitud."

 

¿Qué otros temas incorporas a tus conferencias?

Ahora mismo las tres que más hago son: primero la ley de acción que es la motivación por excelencia basada en mi primer libro “Éxitos se escribe con A”. Esta no pasa de moda, es atemporal porque va de motivar. Yo intento hacer siempre como buen ingeniero no solo inspirar porque como yo siempre digo: Si yo te inspiro, cuando yo piro tú te expiras, es decir, dejar herramientas, tips, dejar trucos. Cuando yo me vaya tú sigas motivándote y esto lo consigo en mis conferencias.

Después están las conferencias que constan en el cambio, basadas en mi segundo libro que se llama “Morder el hielo”. Un grito a probar cosas nuevas, a perder el miedo, que es el principal “stopper” entre nosotros y nuestro éxito.

Basado en el tercer libro “La mentalidad digital” que no viene de tecnología, sino de todo aquello que tiene que tener un líder en un mundo en cambio.

Últimamente, hemos hecho una que tiene mucho éxito que es “Las 10 cosas que la inteligencia artificial nunca hará por tú” que evidentemente tiene un componente de motivación. Básicamente, el que dice es que no tengamos miedo a la inteligencia artificial porque no acabará con los líderes sino con los líderes que no la usen. Un grito a abrazar esta nueva tecnología, de igual forma que haremos un grito de aquí a dos años a la nueva que salga. No tenemos que tener miedo a ella, sino justamente a no usarla porque eso sí que nos llevará a la desaparición.

"Hago un grito a abrazar la Inteligencia Artificial, de igual forma que haremos un grito de aquí a dos años a la nueva tecnología que aparezca."

 

¿Tú que conoces bien este sector, qué mensaje querrías trasladar a los profesionales TIC?

Hoy, julio de 2023, les diría que felicidades porque están en el sector más poderoso de transformación que a hoy bajo la luz del sol. En transformación a nivel empresarial no hay duda. En 2019 ya escribí "Digital Thinking" siente consciente de que el que está siendo el motor del cambio es el digital, pero sé que en el ámbito social y el de la salud también. Estoy convencido de que las tecnologías son el gran motor de cambio de este mundo, para mejor. Evidentemente hay una parte oscura como todas las tecnologías pero, es ínfima si lo comparamos con los factores positivos y ser un profesional que está aquí es una gran suerte.

"Estoy convencido de que las tecnologías son el gran motor de cambio de este mundo, para mejor."

 

¿Durante la 20.ª Festibity hablamos de felicidad y tecnología con propósito. ¿De qué manera crees que la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas?

La calidad de vida la puede mejorar en muchos aspectos. A mí, de las partes que más me gustan, es la de la relación entre tecnología y salud. Hoy en día hay unos adelantos en salud espectaculares. La inteligencia artificial ha disparado el tema de reconocimiento del cáncer con imágenes. La inteligencia artificial ahora nos hace que la velocidad para generar medicamentos sea centenares a veces más rápidas de las que solo pasaba hace pocos años. Las tecnologías de la información han permitido que “Moderna”, en sólo tres días, tuviera el diseño de una vacuna, cuando antes se tardaban 10 años. Es brutal la de cosas que se pueden hacer. Además la tecnología nos puede ayudar a ser más felices porque nos puede dar más tiempo, y nos hace más eficientes.

La tecnología nos permite estar más comunicados, si la usamos mal evidentemente nos permite estar enganchados, pero no es la herramienta, es el uso que se hace. Por lo tanto, podemos estar más comunicados, podemos viajar más, podemos cuidar más el planeta. Pienso que acabo de dar rápidamente cuatro ejes que hacen que la tecnología mejor mucho la calidad de vida de las personas y también, una cosa muy importante, la calidad de vida de nuestro planeta.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02