Created on Monday, 04 Dec 2023 15:42:53

 

En el marc de les contraprestacions del Club Festibity 23-24, el passat 17 de novembre es va dur a terme un esmorzar networking per traslladar inquietuds i conversar de temes d'actualitat del sector amb el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, i amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, Sergi Marcén, una trobada oferta exclusivament pels patrocinadors Premium al Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La trobada es va iniciar amb unes paraules del Josep Fernández, degà de la FIB, i seguidament el Sr. Daniel Crespo, Rector de la UPC, va donar la benvinguda i va exposar temes com la necessitat d’internacionalitzar la universitat, el talent o buscar la homogeneïtzació de les titulacions a nivell europeu. Aquesta mirada pretén reforçar la posició de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en l’escena acadèmica global i proporcionar als estudiants una experiència educativa més diversa i enriquidora.

Un dels aspectes crucials destacats a comentar va ser el compromís de millorar la taxa de graduació dels estudiants, tot buscant la manera enriquir l’experiència universitària i fer-la més satisfactòria en la seva totalitat. Es va aprofitar l’acte per anunciar la creació d'un nou Departament específic anomenat “Conexia”, destinat a enfortir els lligams entre la universitat i el món empresarial. Aquest Departament actuarà com a canal directe de comunicació, facilitant una interacció eficient i presentant un portal integral que brinda a les empreses accés a tots els serveis universitaris. La UPC també va posar èmfasi en la importància d'incrementar la presència femenina al sector, consolidant un ambient equitatiu.

Per la seva banda, Sergi Marcén, Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, va fer una crida directa al sector empresarial per col·laborar en la innovació administrativa, abordant el desafiament de l'envelliment del personal a l'administració. Davant la creixent necessitat de revitalitzar els processos governamentals, el secretari va instar el sector empresarial a tenir un paper clau en la innovació. L'estratègia de col·laboració en la que s’està treballant busca capitalitzar l'experiència i els recursos del sector privat per modernitzar i optimitzar l'administració pública.

En un torn de preguntes, el Rector va respondre a inquietuds empresarials sobre la contribució de la universitat a la innovació i aplicació de la intel·ligència artificial (IA) a empreses. Es van abordar desafiaments per als estudiants i spin-offs centrats en la salut, reconeixent la necessitat de talent no cobert i comprometent-se a ajustar els plans educatius. També es va destacar el compromís de facilitar connexions empresarials, subratllant el paper actiu de la universitat a l'entorn empresarial.

La trobada ha estat organitzada gràcies als patrocinadors del Club Festibity 23/24.

Patrocinadors PREMIUM: Accenture, Ackcent, IBM, Inetum, IPM, INETUM, NTT Data, Salesforce i T-Systems.

Amb la col·laboració del Departament de Presidència, secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, i l’Ajuntament de Barcelona.

 

En el marco de las contraprestaciones del Club Festibity 23-24, el pasado 17 de noviembre se llevó a cabo un desayuno networking para trasladar inquietudes y conversar sobre temas de actualidad del sector con el rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Daniel Crespo, y con la presencia del secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalidad de Cataluña, Sergi Marcén, un encuentro ofrecido exclusivamente para los patrocinadores Premium en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Cataluña.

El encuentro se inició con unas palabras de Josep Fernández, decano de la FIB, y seguidamente el Sr. Daniel Crespo, Rector de la UPC, dió la bienvenida y expuso temas como la necesidad de internacionalizar la universidad, el talento o buscar la homogeneización de las titulaciones a nivel europeo. Esta mirada pretende reforzar la posición de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) en la escena académica global y proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa más diversa y enriquecedora.

Uno de los aspectos cruciales destacados a comentar fue el compromiso de mejorar la tasa de graduación de los estudiantes, buscando la forma de enriquecer la experiencia universitaria y hacerla más satisfactoria en su totalidad. Se aprovechó el acto para anunciar la creación de un nuevo Departamento específico llamado “Conexia”, destinado a fortalecer los lazos entre la universidad y el mundo empresarial. Este Departamento actuará como canal directo de comunicación, facilitando una interacción eficiente y presentando un portal integral que brinda a las empresas acceso a todos los servicios universitarios. La UPC también hizo hincapié en la importancia de incrementar la presencia femenina en el sector, consolidando un ambiente equitativo.

Por su parte, Sergi Marcén, Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, hizo un llamamiento directo al sector empresarial para colaborar en la innovación administrativa, abordando el desafío del envejecimiento del personal en la administración. Ante la creciente necesidad de revitalizar los procesos gubernamentales, el secretario instó al sector empresarial a tener un papel clave en la innovación. La estrategia de colaboración en la que se está trabajando busca capitalizar la experiencia y los recursos del sector privado para modernizar y optimizar la administración pública.

En un turno de preguntas, el Rector respondió a inquietudes empresariales sobre la contribución de la universidad a la innovación y aplicación de la inteligencia artificial (IA) a empresas. Se abordaron desafíos para los estudiantes y spin-offs centrados en la salud, reconociendo la necesidad de talento no cubierto y comprometiéndose a ajustar los planes educativos. También se destacó el compromiso de facilitar conexiones empresariales, subrayando el papel activo de la universidad en el entorno empresarial.

El encuentro ha sido organizado gracias a los patrocinadores del Club Festibity 23/24Comparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02