Created on Tuesday, 05 Dec 2023 10:22:08

 

Entrevista exclusiva per a la Festibity

 

Màrius Gómez, és l'actual director de vendes de sector públic a T-SYSTEMS. Enginyer Superior en Informàtica per la FIB-UPC, amb un Diploma d'Estudis Avançats en Ciència Política i de l’Administració. És també membre i vici degà del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya.

---

 Quina evolució has vist en les necessitats TIC del sector públic en els darrers anys?

 

Les necessitats tecnològiques de les administracions públiques han evolucionat significativament en els darrers anys com a resposta als nous models de gestió i de serveis que reclamen i necessiten els ciutadans, i que han de ser més eficients, sostenibles i accessibles per a tothom.

A T-Systems, treballem estretament amb el sector públic per facilitar aquesta evolució a través de les noves palanques tecnològiques, consultives i de nous models de servei, transversals i també verticals per àmbits públics (Justícia, Salut, Agricultura, Educació, Transport, etc. .) i que posen a disposició de l'administració la informació necessària per millorar i fer més eficients el govern i la gestió dels serveis. A més, el desplegament tecnològic crea una infraestructura potent i robusta que ens permet garantir que els ciutadans tenen accés als serveis en tot moment i amb més seguretat per a les seves dades.

En aquest context, millorar la connectivitat i facilitar l'accés mòbil als serveis públics han esdevingut essencials per a empleats i ciutadans. L'automatització de processos ha adquirit una rellevància especial en els últims anys, ja que permet millorar l'eficiència operativa de forma constant incorporant tecnologies cada vegada més avançades com ara la IA i la IA generativa, la qual cosa comporta noves capacitats de millora. D'altra banda, el sector públic està reconeixent cada cop més el valor de les dades en la gestió pública, cosa que implica la necessitat de desenvolupar capacitats avançades en anàlisi de dades per millorar la planificació, la presa de decisions o la prestació de serveis, així com també la col·laboració públic-privada en molts àmbits amb els nous espais de dades.

Tot això no seria possible sense les plataformes cloud, que són les que suporten la informació, la fan accessible i aporten, a més, més flexibilitat, escalabilitat i eficiència tecnològica, abaratint considerablement l'escalat de serveis, la innovació i el desenvolupament de noves solucions. Al costat del Cloud, la seguretat de les dades és fonamental. Només el segon trimestre d'aquest any els ciber atacs al món van augmentar al voltant del 8% segons diversos estudis de mercat. A T-Systems la incorporem de forma transversal a tots els nostres serveis per garantir que les administracions compleixen escrupolosament les normatives i lleis vigents en la matèria.

També s'està fent atenció a l'adopció de tecnologies més sostenibles i eficients energèticament, en línia amb els objectius de sostenibilitat i responsabilitat ambiental, àmbit en què també estem treballant i aportant solucions com Syrah.

"El sector públic està reconeixent cada cop més el valor de les dades en la gestió pública."

 

A quins reptes s'enfronten les TIC en el sector públic? I en l’àmbit de Catalunya?

Els reptes tecnològics del sector públic són molt semblants en tots els àmbits. Principalment, es resumeixen en l'acceleració de la innovació de serveis i millora de l'eficiència en la gestió, la sostenibilitat, la seguretat de la informació i la formació per al canvi cultural que comporta la transformació digital que, entre altres coses, requereix la capacitació del personal del sector públic en habilitats digitals.

A més, és important trobar formes per garantir l'accés igualitari als serveis públics digitals, incloent-hi àrees rurals o menys desenvolupades, un desafiament molt important també a Catalunya. La digitalització del sector públic és una oportunitat per implicar els ciutadans en el procés de gestió i govern, assegurant que els canvis responen a les seves necessitats i milloren la vida.

Recentment, s'observa així mateix un interès creixent pel repte de la transversalitat i la interoperabilitat, per integrar els nous serveis i tecnologies amb els sistemes d'informació (SSII) ja existents. Amb els fons europeus s'està en procés de modernitzar sistemes que estan integrats en ecosistemes més grans no transformats amb què cal conviure. La coexistència d’aquesta hibridació/dualitat de models és un factor d’èxit per a la modernització dels sistemes d’informació (SSIII) de les administracions públiques.

L'èxit de la modernització dels SSII s'ha de compassar amb altres aspectes clau. Per citar-ne alguns: la gestió del canvi, l'evolució organitzativa i de funcions delegades/retingudes, habilitar noves plataformes corporatives, o articular mecanismes d'assegurament dels objectius principals (com ara l'observabilitat, transparència, seguretat, sostenibilitat, gestió de el deute tècnic o l’experiència d’usuari). Cal una entesa holístic de la transformació, que integra les contribucions discretes de cadascun dels projectes individuals que impulsem.

A aquests desafiaments se suma els que porta l'aplicació de les noves palanques, com per exemple i de manera significativa la IA al sector públic, que no són pocs i que no podem demorar. A més dels dilemes ètics i de regulació, la IA és un potenciador tecnològic que podem aplicar a serveis per extreure'n coneixements i tendències d'ús que ens permeten avançar-nos a possibles problemes o errors. El sector públic té l’oportunitat de liderar l’ús responsable i efectiu de la IA per millorar l’eficiència dels serveis i la presa de decisions basada en dades.

Quines són les principals estratègies que heu implementat en aquest sector?

Són moltes i variades. Des del suport i l'acompanyament a l'evolució de molts SSII crítics en termes de servei públic a la modernització d'infraestructures tecnològiques, passant pel desplegament d'ecosistemes cloud i serveis de Data Center avançats que garanteixen la continuïtat de serveis crítics de sanitat o forces de seguretat , o fins al desenvolupament de municipis Smart.

En aquest darrer punt, hem estat inclosos recentment a la xarxa RDTI, pel nostre focus en el desenvolupament de models turístics intel·ligents que ajudin a millorar la gestió del municipi al llarg de l'any, garantint la disponibilitat dels serveis al ciutadà independentment de la quantitat d'habitants a qui hagi de cobrir.

També hem desenvolupat amb els nostres clients, dins de Catalunya a més, projectes pioners per a l'ús d'IA en la detecció de l'ús de cinturons o mòbils a la conducció, en l'àmbit de sanitat o en l'ús d'anàlisi de dades avançades per analitzar-ne el compliment dels ODS de l'Agenda 2030, concretament aquest punt el despleguem a l'Ajuntament de Tarragona.

Quins serveis aporta T-SYSTEMS de valor afegit en el sector públic?

Des de T-Systems creem solucions per ajudar el sector públic a fer front als desafiaments de l'era digital, millorant la prestació de serveis als ciutadans i augmentant l'eficiència operativa de cada òrgan.

El nostre valor afegit està en el coneixement de les necessitats del sector públic, en com acompanyem des del compromís en els serveis que prestem, en la seva millora contínua, tant transversalment i tecnològicament com des dels àmbits específics on comptem amb una àmplia experiència en el desenvolupament i provisió de serveis digitals, i, sobretot, al nostre model de treball que impulsa la innovació oberta i la creació de noves solucions digitals a mida de les necessitats de cada organisme.

A més, els darrers anys, estratègicament hem sabut accelerar l'adopció interna dels canvis necessaris per permetre maximitzar aquesta aportació de valor, impulsant l'agilitat, la co-innovació o els centres de valor, i tot dins dels valors o principis guia (Guiding Principles) que culturalment hem estat capaços d'institucionalitzar.

"El nostre valor afegir està en el coneixement de les necessitats del sector públic, en com acompanyem des del compromís en els serveis que presetem."

 

Com us anticipeu al futur TIC? Des de la innovació?

A T-Systems adoptem un enfocament proactiu i estratègic per anticipar-nos al futur de les tecnologies, i sempre ho fem des de la innovació, amb inversions significatives per desenvolupar noves solucions i infraestructures o col·laborant amb l'àmbit acadèmic, emprenedor i especialitzat per estar a l'avantguarda .

Comptem amb el nostre centre d'Innovació per a Iberia, a més connectat i integrat dins la xarxa internacional de centres d'innovació de T-Systems internacional a la Deutsche Telekom.

Comptem amb Centres de Valor, un a Reus, que ens ajuden a impulsar l'adopció de tecnologies avançades com intel·ligència artificial, Big Data o Cloud. Formar part d'un gran grup tecnològic com Deutsche Telekom, que a més és el primer Telco d'Europa i una de les més reconegudes al món, ens ofereix una seguretat i una capacitat d'innovació molt important. Recentment en aquest sentit hem allotjat i participat activament a la darrera edició dels Tech Tour llançat en l'àmbit internacional quant a les principals innovacions del grup i que se n'han anat presentant als diferents centres de treball amb clients i amb empleats.

També ens enfoquem molt en el desenvolupament de projectes pilot que ens ajudin a entendre la millor manera d'aplicar determinades tecnologies en àmbits i casos d'ús concrets. A més, nosaltres mateixos som molt proclius a adoptar noves tecnologies per comprendre'n el potencial i desenvolupar solucions pràctiques i efectives, havent llançat per exemple un programa referent d'innovació i ja consolidat internament anomenat TriBox.

"Ens enfoquem molt en el desenvolupament de projectes pilot que ens ajudin a entendre la millor la manera d'aplicar deteminades tecnologies en àmbits i casos d'ús concrets"

Què t'ha aportat al llarg de la teva trajectòria la formació en l'àmbit de l'enginyeria? I per les teves responsabilitats actuals?

M'agrada presentar la meva carrera professional com el resultat de buscar en tot moment amb gran esforç, compromís i entusiasme, la superació dels reptes i els objectius amb què he anat bregant en la meva trajectòria professional.

He de dir en aquest sentit que, de la meva formació d'enginyer superior a la FIB, no vaig obtenir només un títol i una formació com a enginyer informàtic, vaig obtenir més enllà d'aquests dos aspectes addicionals que al meu entendre han resultat clau en la meva carrera.

D'una banda, em va permetre descobrir i interessar-me pel que podia aportar al meu dia a dia àmbits tan diversos de la ciència com la matemàtica i l'estadística, la física o l'economia, i de manera pràctica, aplicada. D'altra banda, em va permetre desenvolupar a la part de soft skills aspectes com la curiositat i la creativitat, el treball en equip i la comunicació, etc. aspectes que moltes vegades no se'ls dona la rellevància que mereixen, però que avui dia crec que són més actuals i importants que mai.

Complementàriament a tot això, considero que tot l'aprenentatge continu des de llavors així com la formació addicional en els àmbits social i d'humanitats han acabat de definir-me professionalment, de manera que, actualment i si em permeteu, teniu davant vostre un humil professional de valors íntegres, que aposta pel desenvolupament continu, que els equips multipliquin i que les solucions abans que res repte, tot desafiament, no es limitin només a les més evidents, sinó que comptin amb una visió holística sobre l'enginyeria, la ciència i l'humanisme. Professional que és inspirat cada dia per molts altres professionals, i que intenta guiar i inspirar alhora els equips cada dia, amb cada petit gest, amb cada idea.

Quin missatge donaries als futurs enginyers segons la teva experiència i trajectòria professional?

D'una banda, els diria que tinguin molt present que la tecnologia per la tecnologia no ha de ser en si mateix ni un fi, ni un objectiu. Que ens cal avançar en l'adopció d'unes palanques tecnològiques cada dia més disruptives, sí, però amb una forta vocació social. Necessitem més que mai un pensament en acció ètic, humanista, sostenible i integrador, socialment i en les organitzacions. Les nostres TIC representen com dic cada dia un impacte més gran en serveis públics, nous negocis, l'àmbit laboral, etc. impactes que, encara que no ens sembli, resideixen en bona part en cadascun de nosaltres respecte al com els transformem en oportunitat per a més "riquesa" econòmica, social i ètica.

Finalment, els diria que no deixin mai d'aprendre, i que intentin trobar, així com els escriptors la seva veu única, com a enginyers el seu valor únic, diferencial, allò que suma la seva vocació i ocupació... des de l'humanisme, i ja posats i per a tothom viatge, que incloguin una mica de Rock'n'Roll del bo.

 

Entrevista exclusiva para la Festibity

Màrius Gómez, es el actual director de ventas de sector público en T-SYSTEMS. Ingeniero Superior en Informática por la FIB-UPC, con un Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia Política y de la Administración. Es también miembro y vicedecano del Colegio de Ingenieros en Informática de Cataluña.

---

¿Qué evolución has visto en las necesidades TIC del sector público en los últimos años?

Las necesidades tecnológicas de las administraciones públicas han evolucionado significativamente en los últimos años como respuesta a los nuevos modelos de gestión y de servicios que reclaman y necesitan los ciudadanos, y que deben ser más eficientes, sostenibles y accesibles para todos.

En T-Systems, trabajamos estrechamente con el sector público para facilitar esta evolución a través de las nuevas palancas tecnológicas, consultivas y de nuevos modelos de servicio, transversales y también verticales por ámbitos públicos (Justicia, Salud, Agricultura, Educación, Transporte, etc.) y que ponen a disposición de la administración la información necesaria para mejorar y hacer más eficientes el gobierno y la gestión de los servicios. Además, el despliegue tecnológico crea una infraestructura potente y robusta que nos permite garantizar que los ciudadanos tienen acceso a los servicios en todo momento y con la mayor seguridad para sus datos.

En este contexto, mejorar la conectividad y facilitar el acceso móvil a los servicios públicos se ha vuelto esencial para empleados y ciudadanos. La automatización de procesos ha cobrado especial relevancia en los últimos años, ya que permite mejorar la eficiencia operativa de forma constante incorporando tecnologías cada vez más avanzadas como por ejemplo la IA y la IA generativa, lo que conlleva nuevas capacidades de mejora. Por otra parte, el sector público está reconociendo cada vez más el valor de los datos en la gestión pública, lo que implica la necesidad de desarrollar capacidades avanzadas en análisis de datos para mejorar la planificación, la toma de decisiones o la prestación de servicios, así como también la colaboración público-privada en muchos ámbitos con los nuevos espacios de datos.

Todo esto no sería posible sin las plataformas Cloud, que son las que soportan la información, la hacen accesible y aportan, además, mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia tecnológica, abaratando considerablemente el escalado de servicios, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones. Junto al Cloud, la seguridad de los datos es fundamental. Solo en el segundo trimestre de este año los ciberataques en el mundo aumentaron en torno al 8% según diversos estudios de mercado. En T-Systems la incorporamos de forma transversal a todos nuestros servicios para garantizar que las administraciones cumplen escrupulosamente con las normativas y leyes vigentes en la materia.

También se está prestando atención a la adopción de tecnologías más sostenibles y eficientes energéticamente, en línea con los objetivos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, ámbito en el que también estamos trabajando y aportando soluciones como Syrah.

"El sector público está reconociendo cada vez más el valor de los datos en la gestión pública."

¿A qué retos se enfrentan las TIC en el sector público? ¿Y en el ámbito de Cataluña?

Los retos tecnológicos del sector público son muy similares en todos los ámbitos. Principalmente, se resumen en la aceleración de la innovación de servicios y mejora de la eficiencia en la gestión, sostenibilidad, seguridad de la información, y formación para el cambio cultural que conlleva la transformación digital que, entre otras cosas, requiere de la capacitación del personal del sector público en habilidades digitales.

Además, es importante encontrar formas para garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos digitales, incluyendo áreas rurales o menos desarrolladas, un desafío muy importante también en Cataluña. La digitalización del sector público es una oportunidad para implicar a los ciudadanos en el proceso de gestión y gobierno, asegurando que los cambios responden a sus necesidades y mejoran su vida.

Recientemente, se observa asimismo un interés creciente por el reto de la transversalidad e interoperabilidad, para integrar los nuevos servicios y tecnologías con los sistemas de información (SSII) ya existentes. Con los fondos europeos se está en proceso de modernizar sistemas que están integrados en ecosistemas mayores no transformados con los que hay que convivir. La coexistencia de esa hibridación/dualidad de modelos, es un factor de éxito para la modernización de los sistemas de información (SSIII) de las administraciones públicas.

El éxito de la modernización de los SSII debe acompasarse con otros aspectos clave. Por citar algunos: la gestión del cambio, la evolución organizativa y de funciones delegadas/retenidas, el habilitar nuevas plataformas corporativas, o el articular mecanismos de aseguramiento de los objetivos principales (como por ejemplo la observabilidad, transparencia, seguridad, sostenibilidad, gestión de la deuda técnica o la experiencia de usuario). Se necesita un entendimiento holístico de la transformación, que integra las contribuciones discretas de cada uno de los proyectos individuales que impulsamos.

A estos desafíos se suma los que trae la aplicación de las nuevas palancas, como por ejemplo y de forma significativa la IA en el sector público, que no son pocos y que no podemos demorar. Además de los dilemas éticos y de regulación, la IA es un potenciador tecnológico que podemos aplicar a servicios para extraer conocimientos y tendencias de uso que nos permiten adelantarnos a posibles problemas o errores. El sector público tiene la oportunidad de liderar el uso responsable y efectivo de la IA para mejorar la eficiencia de los servicios y la toma de decisiones basada en datos.

¿Cuáles son las principales estrategias que ha implementado en este sector?

Son muchas y variadas. Desde el soporte y acompañamiento a la evolución de muchos SSII críticos en términos de servicio público a la modernización de infraestructuras tecnológicas, pasando por el despliegue de ecosistemas Cloud y servicios de data center avanzados que garantizan la continuidad de servicios críticos de sanidad o fuerzas de seguridad, o hasta el desarrollo de municipios Smart.

En este último punto, hemos sido incluidos recientemente en la red RDTI, por nuestro foco en el desarrollo de modelos turísticos inteligentes que ayuden a mejorar la gestión del municipio a lo largo del año, garantizando la disponibilidad de los servicios al ciudadano independientemente de la cantidad de habitantes a los que tenga que cubrir.

También hemos desarrollado con nuestros clientes, dentro de Cataluña además, proyectos pioneros para el uso de IA en la detección del uso de cinturones o móviles en la conducción, en el ámbito de sanidad o en el uso de análisis de datos avanzados para analizar el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, concretamente este punto lo desplegamos en el Ayuntamiento de Tarragona.

¿Qué servicios aporta T-SYSTEMS de valor añadido en el sector público?

Desde T-Systems creamos soluciones para ayudar al sector público a afrontar los desafíos de la era digital, mejorando la prestación de servicios a los ciudadanos y aumentando la eficiencia operativa de cada órgano.

Nuestro valor añadido está en el conocimiento de las necesidades del sector público, en el cómo acompañamos, desde el compromiso en los servicios que prestamos, en su mejora continua, tanto transversalmente y tecnológicamente como desde los ámbitos específicos  donde contamos con una amplia experiencia en el desarrollo y provisión de servicios digitales, y, sobre todo, en nuestro modelo de trabajo que impulsa la innovación abierta y la creación de nuevas soluciones digitales a medida de las necesidades de cada organismo.

Además, en los últimos años, estratégicamente hemos sabido acelerar la adopción interna de los cambios necesarios para permitir maximizar esa aportación de valor, impulsando la agilidad, la co-innovación o los centros de valor, y todo dentro de los valores o principios guía (Guiding Principles) que culturalmente hemos sido capaces de institucionalizar.

"Nuestro valor añadido está en el conocimiento de las necesidades del sector público, en el cómo aompañamos, desde el compromiso en los servicios que prestamos."

¿Cómo se anticipa al futuro TIC? ¿Desde la innovación?

En T-Systems adoptamos un enfoque proactivo y estratégico para anticiparnos al futuro de las tecnologías, y siempre lo hacemos desde la innovación, con inversiones significativas para desarrollar nuevas soluciones e infraestructuras o colaborando con el ámbito académico, emprendedor y especializado para estar a la vanguardia.

Contamos con nuestro centro de Innovación para Iberia, además conectado e integrado dentro de la red internacional de centros de innovación de T-Systems internacional en la Deutsche Telekom.

Contamos con Centros de Valor, uno de ellos en Reus, que nos ayudan a impulsar la adopción de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, Big Data o Cloud. Formar parte de un gran grupo tecnológico como Deutsche Telekom, que además es la primera telco de Europa y una de las más reconocidas en el mundo, nos ofrece una seguridad y capacidad de innovación muy importante. Recientemente en este sentido hemos alojado y participado activamente en la última edición de los Tech Tour lanzado a nivel internacional en cuanto a las principales innovaciones del grupo y que se han ido presentando en los distintos centros de trabajo con clientes y con empleados.

También nos enfocamos mucho en el desarrollo de proyectos piloto que nos ayuden a entender la mejor forma de aplicar determinadas tecnologías en ámbitos y casos de uso concretos. Además, nosotros mismos somos muy proclives a adoptar nuevas tecnologías para comprender su potencial y desarrollar soluciones prácticas y efectivas, habiendo lanzado por ejemplo un programa referente de innovación y ya consolidado a nivel interno denominado TriBox.

"Nos enfocamos mucho en el desarrollo de proyectos piloto que nos ayuden a entender la mejor forma de aplicar determinadas tecnologías en ámbitos y casos de uso concretos."

¿Qué te ha aportado a lo largo de tu trayectoria la formación a nivel de ingeniería? ¿Y por tus responsabilidades actuales?

Me gusta presentar mi carrera profesional como el resultado de buscar en todo momento, con gran esfuerzo, compromiso y entusiasmo, la superación de los retos y los objetivos con los que he ido lidiando en mi trayectoria profesional.

Debo decir en este sentido que, de mi formación de ingeniero superior en la FIB, no obtuve sólo un título y una formación como ingeniero informático, obtuve más allá de estos, dos aspectos adicionales que a mi entender han resultado clave en mi carrera.

Por un lado, me permitió descubrir e interesarme por lo que podía aportar en mi día a día ámbitos tan diversos de la ciencia como la matemática y la estadística, la física o la economía, y de forma práctica, aplicada. Por otro lado, me permitió desarrollar en la parte de soft skills aspectos como la curiosidad y la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación, etc. aspectos que muchas veces no se les da la relevancia que merecen, pero que hoy en día creo que son más actuales e importantes que nunca.

Complementariamente a todo lo anterior, considero que todo el aprendizaje continuo desde entonces, así como la formación adicional en los ámbitos social y de humanidades han acabado de definirme profesionalmente, de forma que, actualmente y si me permitís, tenéis ante vosotros un humilde profesional de valores íntegros, que apuesta por el desarrollo continuo, que los equipos multipliquen y que las soluciones ante todo reto, todo desafío, no se limiten sólo a las más evidentes, sino que cuenten con una visión holística sobre la ingeniería, la ciencia y el humanismo. Profesional que es inspirado cada día por muchos otros profesionales, y que intenta guiar e inspirar a su vez a los equipos cada día, con cada pequeño gesto, con cada idea.

¿Qué mensaje les darías a los futuros ingenieros según tu experiencia y trayectoria profesional?

Por un lado, les diría que tengan muy presente que la tecnología por la tecnología no debe ser en sí mismo ni un fin, ni un objetivo. Que necesitamos avanzar en la adopción de unas palancas tecnológicas cada día más disruptivas, sí, pero con una fuerte vocación social. Necesitamos más que nunca un pensamiento en acción ético, humanista, sostenible e integrador, socialmente y en las organizaciones. Nuestras TIC representan, como digo cada día, un mayor impacto en servicios públicos, nuevos negocios, el ámbito laboral, etc. impactos que, aunque no nos parezca, residen en buena parte en cada uno de nosotros respecto el cómo los transformamos en oportunidad para una mayor “riqueza” económica, social y ética.

Finalmente, les diría que no dejen nunca de aprender, y que intenten encontrar, así como los escritores su voz única, como ingenieros su valor único, diferencial, aquello que suma su vocación y ocupación… desde el humanismo, y ya puestos y para todo el viaje, que incluyan un poco de Rock’n’Roll del bueno.

 

 Comparteix això:

17 de novembre de 2023

UPCTalk!

17 de novembre - Trobada exclusiva partners Prèmium amb el rector de la UPC!

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02