Created on Wednesday, 24 Apr 2024 14:48:30

 

El passat 18 d’abril vàrem celebrar la quarta edició de l’ADNTIC, dedicada en aquesta edició al talent digital dels CIOs i dels seus equips. Un debat networking en el context del cicle d’activitats del Club Festibity 23-24, i amb la col·laboració de CIOs.cat. L’acte es va celebrar a L’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est – EEBE de la UPC

El Vicerector d'Estratègia Digital de la UPC, Àlvar Vinacua, va fer la benvinguda, juntament amb Mireia Ollé, presidenta de FIB Alumni i Luis Miguel Martín, vicepresident CIOS.cat.

El debat va ser moderat per Mariola Dinarés, periodista, divulgadora i premi #DonaTIC. Per tractar el talent digital des de diferents vessants, hi vàrem tenir representants del món acadèmic, com el Josep Fernández, professor i actual degà de la FIB, a més dels CIOS Marta Marcos (NH Hoteles), Quique Pallarés (Mutual Medica), i el CTO de CIRSA Lluís Guillén. Tots protagonistes de primera mà pel que fa a la gestió de les TIC i del talent TIC. Des de la mirada dels recursos humans, hi va participar la Gina Aran, professora d’ESADE i consultora.

L’economia digital és un dels sectors més dinàmics i en creixement constant aquests darrers anys. Amb dades del 2023, l'ocupació TIC a l’Estat Espanyol va superar, per primera vegada, el milió de llocs de treball. Tot i que encara lluny de les dades europees, és una dada important. En l’àmbit català, segons dades d’ACCIÓ, prop de 190.000 persones formen part de la nostra economia digital a dia d’avui.

Hi ha una gran demanda i la transformació digital està en moviment constant. Per extensió, els professionals que hi treballen. La intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització de processos ja suposen un canvi de paradigma en el mercat laboral i la digitalització empresarial. No tot depèn de la tècnica sinó de com s'aplica i de quin benefici aporta. El talent digital té un component rellevant de coneixement. Però també és adaptació, experiència, formació contínua, lideratge, habilitats personals... I en aquest context, es va parlar de les necessitats dels CIOs, dels nous perfils TIC, de com preparar els professionals del futur, de com diferenciar-nos per potenciar la innovació i esdevenir motors de canvi.

El valor dels nous professionals TIC, per tant, haurà d'anar més enllà de la tecnologia i la resolució de problemes tècnics. Es necessita talent diferencial que aporti una mirada més creativa i humana al sector, especialment per a les futures noves professions que, a més, s'hauran d'adaptar a tecnologies encara gairebé inexplorades.

El tancament institucional del 4t ADNTIC el va dur a terme el Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, Marc Realp.

Sobre l’ADNTIC

És un esdeveniment organitzat i promogut pel Club Festibity, projecte de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i FIB Alumni, amb la col·laboració de CIOS.cat, que va néixer amb la voluntat de debatre sobre els reptes, dificultats, oportunitats, i reflexionar sobre una temàtica d’interès pels professionals TIC, en aquesta ocasió el talent digital (iTalent).

L’acte va comptar amb els següents partners del Club Festibity 23-24:

  • PREMIUM: Accenture, Ackcent, IBM, Inetum, NNT Data, Salesforce, T-Systems i IPM (a Ricoh Company).
  • CORPORATE:  Aktios, CaixaBank, Capgemini, Carver, Desidedatum, DXC, Econocom, Hewlett Packard, IThinkUPC, Minsait by Indra, NetApp, Seidor i Sopra Steria.
  • Amb la col·laboració del Departament de la Presidència amb la secretaria de Polítiques Digitals i l’Ajuntament de Barcelona.

Visualitzar tot l’esdeveniment:

https://www.youtube.com/watch?v=YMhfYDo7dNw

Fotos:

https://www.flickr.com/photos/142578431@N04/albums/72177720316376445

https://www.flickr.com/photos/142578431@N04/albums/72177720316382976

Més informació:

https://festibity.com

https://festibity.com/content/4t-adntic-italent-cios

 

El pasado 18 de abril celebramos la cuarta edición del ADNTIC, dedicada en esta edición al talento digital de los CIOs y de sus equipos. Un debate networking en el contexto del ciclo de actividades del Club Festibity 23-24, y con la colaboración de CIOs.cat. El acto se celebró en la Escuela de Ingeniería de Barcelona Este - EEBE de la UPC

El Vicerrector de Estrategia Digital de la UPC, Àlvar Vinacua, hizo la bienvenida, junto a Mireia Ollé, presidenta de FIB Alumni y Luis Miguel Martín, vicepresidente CIOS.cat.

El debate fue moderado por Mariola Dinarés, periodista, divulgadora y premio #DonaTIC. Para tratar el talento digital desde diferentes vertientes, tuvimos representantes del mundo académico, como Josep Fernández, profesor y actual decano de la FIB, además de los CIOS Marta Marcos (NH Hoteles), Quique Pallarés (Mutual Medica), y el CTO de CIRSA Lluís Guillén. Todos protagonistas de primera mano en lo que se refiere a la gestión de las TIC y del talento TIC. Desde la mirada de los recursos humanos, participó Gina Aran, profesora de ESADE y consultora.

La economía digital es uno de los sectores más dinámicos y en constante crecimiento en los últimos años. Con datos de 2023, el empleo TIC en el Estado Español superó, por primera vez, el millón de puestos de trabajo. Aunque todavía lejos de los datos europeos, es un dato importante. En el ámbito catalán, según datos de ACCIÓ, cerca de 190.000 personas forman parte de nuestra economía digital a día de hoy.

Existe una gran demanda y la transformación digital está en constante movimiento. Por extensión, los profesionales que trabajan en ella. La inteligencia artificial, la ciberseguridad o la automatización de procesos suponen ya un cambio de paradigma en el mercado laboral y la digitalización empresarial. No todo depende de la técnica sino de cómo se aplica y de qué beneficio aporta. El talento digital posee un componente relevante de conocimiento. Pero también es adaptación, experiencia, formación continua, liderazgo, habilidades personales... Y en este contexto, se habló de las necesidades de los CIOs, de los nuevos perfiles TIC, de cómo preparar a los profesionales del futuro, de cómo diferenciarnos por potenciar la innovación y convertirse en motores de cambio.

El valor de los nuevos profesionales TIC, por tanto, deberá ir más allá de la tecnología y la resolución de problemas técnicos. Se necesita talento diferencial que aporte una mirada más creativa y humana al sector, especialmente para las futuras nuevas profesiones que, además, tendrán que adaptarse a tecnologías todavía casi inexploradas.

El cierre institucional del 4º ADNTIC lo llevó a cabo el Secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Catalunya, Marc Realp.

Acerca del ADNTIC

Es un evento organizado y promovido por el Club Festibity, proyecto de la Facultat d’Informàtica de Barcelona y FIB Alumni, con la colaboración de CIOS.cat, que nació con la voluntad de debatir sobre los retos, dificultades, oportunidades, y reflexionar sobre una temática de interés por los profesionales TIC, en esta ocasión el talento digital (iTalent).

El acto contó con los siguientes partners del Club Festibity 23-24:

  • PREMIUM: Accenture, Ackcent, IBM, Inetum, NNT Data, Salesforce, T-Systems y IPM (a Ricoh Company).
  • CORPORATE:  Aktios, CaixaBank, Capgemini, Carver, Desidedatum, DXC, Econocom, Hewlett Packard, IThinkUPC, Minsait by Indra, NetApp, Seidor y Sopra Steria.
  • Con la colaboración del Departamento de la Presidencia con la secretaría de Políticas Digitales y el Ayuntamiento de Barcelona.

Visualizar todo el evento:

https://www.youtube.com/watch?v=YMhfYDo7dNw

Fotos:

https://www.flickr.com/photos/142578431@N04/albums/72177720316376445

https://www.flickr.com/photos/142578431@N04/albums/72177720316382976

Más información:

https://festibity.com

https://festibity.com/content/4t-adntic-italent-ciosComparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02