Created on Friday, 24 May 2024 12:09:46

 

Des de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) sempre hem apostat pel talent i la investigació per fer front als desafiaments que ens planteja la societat. Ja per als grecs el talent, “tálanton”, era el platet de la balança amb què pesaven els minerals i metalls preciosos.

Així, doncs, el talent seria aquest platet de la balança i el nostre material preciós seria cadascuna d'aquelles capacitats especials que tenim per aprendre o executar una determinada tasca. Com tots els talents, el talent digital també es desenvolupa gràcies a la disciplina i actitud. S'aprèn i es perfecciona amb cada prova error, amb cada fracàs.   Ja ens ho va advertir Beckett: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”.

Tot i així, podríem definir el talent digital com la capacitat d'un individu per millorar-ne l'eficiència, el servei i la resolució de reptes gràcies a l'ús de les noves tecnologies i les eines digitals.

Avui dia disposem d'una quantitat ingent d'eines tecnològiques i cada cop més especialitzades. I, amb tot, caldrà perfils que sàpiguen crear noves eines segons els nous reptes i necessitats del mercat, que sàpiguen escollir entre totes aquestes eines, aprendre-les i sobretot fer-les servir.

Per això, des de la FIB incentivem la investigació i l'aprenentatge continu com a bases de la innovació i el desenvolupament tecnològic. Inculquem la passió per l'aprenentatge continu en el nostre alumnat ja que el dia de demà hauran d'estar preparats no només per aprendre de manera constant sinó també, i simultàniament, resoldre tots els reptes que suposen els canvis tecnològics vertiginosos.

A més, no només calen habilitats tecnològiques per liderar projectes IT sinó també competències com la resiliència, el lideratge, la creativitat o posseir excel·lents dots de comunicació que ajudin els nostres joves directius IT a mantenir el bon criteri en situacions de crisi tecnològica.

Com se soluciona l'escassetat de talent IT especialitzat? Quines habilitats digitals seran les més rellevants d'aquí 10 anys? Com hem de preparar els nostres alumnes davant la constant transformació tecnològica i, per tant, davant la canviant demanda del mercat laboral ?, com impactaran els avenços tecnològics en l'economia i en el mercat laboral?

D'això i molt més en parlarem amb Niño Becerra i Gina Arán a la 21a edició de la Festibity, dedicada a l'iTalent, el talent digital. Anoteu: 12 de juny a les 18:15h al Museu Marítim de Barcelona.

 

Desde la Facultat de Informática de Barcelona (FIB-UPC) siempre hemos apostado por el talento y la investigación para afrontar los desafíos que nos plantea la sociedad. Ya para los griegos el talento, “tálanton”, era el platillo de la balanza con la que pesaban los minerales y metales preciosos.

Así pues, el talento sería ese platillo de la balanza y nuestro material precioso sería cada una de esas capacidades especiales que tenemos para aprender o ejecutar una determinada tarea. Como todos los talentos, el talento digital también se desarrolla gracias a la disciplina y la actitud. Se aprende y se perfecciona con cada prueba-error, con cada fracaso.  Ya nos lo advirtió Beckett: ““Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better”.

Aún y así, podríamos definir el talento digital como la capacidad de un individuo para mejorar su eficiencia, servicio y resolución de retos gracias al uso de las las nuevas tecnologías y las herramientas digitales.

Hoy en día disponemos de una cantidad ingente de herramientas tecnológicas y cada vez más especializadas. Y, con todo, se necesitarán perfiles que sepan crear nuevas herramientas según los nuevos retos y necesidades del mercado, que sepan escoger entre todas esas herramientas, aprenderlas y sobre todo usarlas.

Por eso, desde la FIB incentivamos la investigación y el aprendizaje continuo como bases de la innovación y el desarrollo tecnológico. Inculcamos la pasión por el aprendizaje continuo en nuestro alumnado ya que el día de mañana deberán estar preparados no sólo para aprender de forma constante sino también, y simultáneamente, solventar todos los retos que suponen los vertiginosos cambios tecnológicos.

Además, no sólo se necesitan habilidades tecnológicas para liderar proyectos IT sino también competencias como la resiliencia, el liderazgo, la creatividad o poseer excelentes dotes de comunicación que ayuden a nuestros jóvenes directivos IT a mantener el buen criterio en situaciones de crisis tecnológica.

¿Cómo se solventa la escasez de talento IT especializado?, ¿qué habilidades digitales serán las más relevantes de aquí 10 años?, ¿cómo debemos preparar a nuestros alumnos ante la constante transformación tecnológica y, por ende, ante la cambiante demanda del mercado laboral?, ¿cómo impactarán los avances tecnológicos en la economía y en el mercado laboral?

De esto y mucho más hablaremos con Niño Becerra y Gina Arán en la 21ª edición de la Festibity, dedicada al iTalent, el talento digital. Anotad: 12 de junio a las 18:15h en el Museu Marítim de Barcelona.    Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02