Created on Friday, 18 Dec 2020 11:29:26

 

Article escrit per Francesc Torres, rector de la UPC 

L’11 de març de 1971, amb el decret llei 495/1971, es formalitzava la constitució de la Universitat Politècnica de Barcelona amb el suport de diverses escoles tècniques de Catalunya. Inicialment situades a Barcelona i Terrassa, la universitat va anar afegint seus fins a l’actualitat amb disset centres, que constitueixen la Universitat Politècnica de Catalunya, un nom que referencia el valor conjunt de transformació i implicació amb el territori.

Des de principis dels anys setanta, amb la creació de la UPC, Catalunya va experimentar una gran transformació en l’àmbit industrial, d’infraestructures, transports, exportacions i manufactura. Consegüentment, la UPC amb 140.000 alumni, en els camps de l’enginyeria, la ciència i l’arquitectura, està jugant un paper clau com a agent transformador de la societat i del benestar de les persones.

L'aniversari és una oportunitat de posar en valor el que ha representat la UPC pel nostre país.”  

Per la celebració del 50è aniversari de la Universitat Politècnica de Catalunya, hem volgut donar protagonisme a les disset escoles i facultats com a eix vertebrador de les activitats d’aquesta fita històrica i posar de manifest la concepció federal i corresponsable com essència de la institució. En conjunt, la celebració del 50è aniversari de la UPC conjuga una mirada al passat i una de futur, que vol rendir homenatge a tota la comunitat universitària, que ha fet possible la consolidació de la universitat fins a esdevenir un referent politènic amb reconeixement nacional i internacional.

Amb motiu del cinquantenari, des del mes de setembre, la UPC ha impulsat accions centrades a assolir els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats per l’Organització de les Nacions Unides. Com a temàtica del 50è aniversari, cada centre de la UPC impulsa accions orientades a assolir els ODS relacionats amb el seu camp d’expertesa. Amb la finalitat d’instaurar una nova perspectiva a l’ensenyament, el programa d’activitats del 50è aniversari dona visibilitat a les respostes de la universitat per adaptar-se a les necessitats de la societat del futur. En aquesta línia, hem llançat el web commemoratiu 50.upc.edu on trobareu el programa d’activitats amb més de 80 esdeveniments com conferències, concursos, exposicions i jornades per a la comunitat. Al web, també es recull una cronologia interactiva amb imatges, que reviuen els moments més rellevants de la trajectòria històrica de la universitat.

"La UPC aposta per a la formació de joves amb una mirada transversal i sentit de responsabilitat per a la millora social."

Com a institució referent en els camps de l’enginyeria, l’arquitectura, la ciència i la tecnologia, la UPC aposta per a la formació de joves amb una mirada transversal i sentit de responsabilitat per a la millora social. Amb la celebració, es potencia la implicació de la universitat i l’estudiantat amb la societat. Cada any, la Universitat Politècnica de Catalunya titula més de 5.000 estudiants de grau i màster que ara més que mai tenen una responsabilitat per desenvolupar projectes estratègics compromesos amb l’entorn. Com a institució pública, la UPC ofereix 64 graus, 67 màsters i 46 programes de doctorat que representen el ferm compromís de treball pel progrés social.

Durant els darrers mesos, la UPC ha remarcat la capacitat de donar resposta a la situació actual de la COVID-19. Amb la pandèmia, tota la comunitat universitària ha fet un esforç d’implicació i, des dels inicis, vam potenciar un procés de virtualització de les aules per adequar-nos a la docència en línia en un temps rècord. Des de les escoles i facultats de la UPC, s’han impulsat iniciatives com el projecte TAAIESE per compartir experiències de referència en ensenyament en remot i l’abastiment de mascaretes reutilitzables pels estudiants, PDI i PAS. La proliferació de taules rodones, seminaris, jornades i tota mena d’actes en format virtual o semipresencial ens ha permès continuar amb la nostra tasca generadora i difusora de coneixement. En aquest sentit, es fa palesa de la importància de l’eslògan ‘sense límits’ que promociona la celebració del 50è aniversari. Una referència a la nostra institució amb el compromís sense límit per seguir formant professionals experts, i construint un món més just centrat en les persones.

Com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, us acompanyaré en les activitats commemoratives, i desitjo que gaudiu d'aquesta fita rellevant per a la nostra universitat.

 

Artículo escrito por Francesc Torres, rector de la UPC

El 11 de marzo de 1971, con el decreto ley 495/1971, se formalizaba la constitución de la Universidad Politécnica de Barcelona con el apoyo de varias escuelas técnicas de Cataluña. Inicialmente situadas en Barcelona y Terrassa, la universidad fue añadiendo sedes hasta la actualidad con diecisiete centros, que constituyen la Universidad Politécnica de Cataluña, un nombre que referencia el valor conjunto de transformación e implicación con el territorio.

Desde principios de los años setenta, con la creación de la UPC, Cataluña experimentó una gran transformación en el ámbito industrial, de infraestructuras, transportes, exportaciones y manufactura. Consiguientemente, la UPC con 140.000 alumni, en los campos de la ingeniería, la ciencia y la arquitectura, está jugando un papel clave como agente transformador de la sociedad y del bienestar de las personas.

El aniversario es una oportunidad de poner en valor lo que ha representado la UPC por nuestro país.”

Para la celebración del 50 aniversario de la Universidad Politécnica de Cataluña, hemos querido dar protagonismo a las diecisiete escuelas y facultades como eje vertebrador de las actividades de este hito histórico y poner de manifiesto la concepción federal y corresponsable como esencia de la institución. En conjunto, la celebración del 50 aniversario de la UPC conjuga una mirada al pasado y una de futuro, que quiere rendir homenaje a toda la comunidad universitaria, que ha hecho posible la consolidación de la universidad hasta convertirse en un referente politécnico con reconocimiento nacional e internacional.

Con motivo del cincuentenario, desde el mes de septiembre, la UPC ha impulsado acciones centradas en alcanzar los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados por la Organización de las Naciones Unidas. Como temática del 50 aniversario, cada centro de la UPC impulsa acciones orientadas a alcanzar los ODS relacionados con su campo de experiencia. Con el fin de instaurar una nueva perspectiva a la enseñanza, el programa de actividades del 50 aniversario da visibilidad a las respuestas de la universidad para adaptarse a las necesidades de la sociedad del futuro. En esta línea, hemos lanzado la web conmemorativa 50.upc.edu donde encontraréis el programa de actividades con más de 80 eventos como conferencias, concursos, exposiciones y jornadas para la comunidad. En la web, también se recoge una cronología interactiva con imágenes, que reviven los momentos más relevantes de la trayectoria histórica de la universidad.

"La UPC apuesta por la formación de jóvenes con una mirada transversal y sentido de responsabilidad para la mejora social."

Como institución referente en los campos de la ingeniería, la arquitectura, la ciencia y la tecnología, la UPC apuesta por la formación de jóvenes con una mirada transversal y sentido de responsabilidad para la mejora social. Con la celebración, se potencia la implicación de la universidad y los estudiantes con la sociedad. Cada año, la Universidad Politécnica de Cataluña titula más de 5.000 estudiantes de grado y máster que ahora más que nunca tienen una responsabilidad para desarrollar proyectos estratégicos comprometidos con el entorno. Como institución pública, la UPC ofrece 64 grados, 67 másteres y 46 programas de doctorado que representan el firme compromiso de trabajo por el progreso social.

Durante los últimos meses, la UPC ha remarcado la capacidad de dar respuesta a la situación actual de la Covid-19. Con la pandemia, toda la comunidad universitaria ha hecho un esfuerzo de implicación y, desde los inicios, potenciamos un proceso de virtualización de las aulas para adecuarnos a la docencia en línea en un tiempo récord. Desde las escuelas y facultades de la UPC, se han impulsado iniciativas como el proyecto TAAIESE para compartir experiencias de referencia en enseñanza en remoto y el abastecimiento de mascarillas reutilizables para los estudiantes, PDI y PAS. La proliferación de mesas redondas, seminarios, jornadas y todo tipo de actos en formato virtual o semipresencial nos ha permitido continuar con nuestra labor generadora y difusora de conocimiento. En este sentido, se hace patente la importancia del eslogan 'sin límites' que promociona la celebración del 50 aniversario. Una referencia a nuestra institución con el compromiso sin límite para seguir formando profesionales expertos, y construyendo un mundo más justo centrado en las personas.

Como rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, os acompañaré en las actividades conmemorativas, y deseo que disfrutéis de este hito relevante para nuestra universidad.Comparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

         

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02