Created on Friday, 12 Feb 2021 14:16:23

Notícia facilitada per Minsait by Indra 

  • L’índex FTSE4Good revisa a l'alça un 18% la puntuació d'Indra gràcies a la seva lluita contra el canvi climàtic i el seu compromís social. 
  • Passa de 3,2 a 4,1 punts sobre 5 en aquest prestigiós índex global de sostenibilitat i es situa molt per sobre del 2,3 de mitja de les empreses del seu sector, Computer Services, i de la seva indústria de referència, Technology, entre les que aconsegueix la millor valoració al pilar social.
  • A la màxima puntuació en Govern Corporatiu i mesures anticorrupció dels dos últims anys, Indra suma ara l'excel·lència en gestió de riscos, lluita contra el canvi climàtic, estàndards laborals i cadena de subministrament, considerades també best practices.
  • Aquests resultats reconeixen l’acompliment d'Indra en matèria de sostenibilitat i avalen el compromís de la companyia amb el desenvolupament sostenible, orientat a generar un impacte positiu a les persones i al planeta.

Indra ha aconseguit una significativa pujada en el FTSE4Good Índex Series, un dels principals índex de sostenibilitat del món, desprès d’incrementar la seva puntuació global un 18%, a l' última revisió realitzada recentment. Després de renovar la seva presència per cinquè any consecutiu a l’índex a l’agost del 2020, Indra ha superat una nova revisió semestral encaminada a facilitar informació més actualitzada sobre el seu acompliment en matèria mediambiental, social i de govern corporatiu (ESG) i oferir així una informació més precisa als inversors.

La valoració aconseguida per Indra, que passa de 3,2 punts a 4,1 punts sobre 5, situa a la companyia molt per sobre de la mitja de les empreses del seu sector, Computer Services, que està a 2,3 punts, i de la seva indústria de referència Technology, que comparteix aquesta mateixa mitja de 2,3 punts en el FTSE4Good. També col·loca a Indra en el top 16% de companyies amb millor puntuació al sector Technology - Computer Services.

Indra ha sigut avaluada de manera independent a partir de les dades públiques ofertes en relació a més de 160 indicadors i ha complert amb els exigents requeriments que FTSE4Good imposa als seus membres, que demostren una sòlida gestió dels riscos ESG. La companyia ha millorat les qualificacions totals obtingudes per cada un dels tres pilars, mediambiental, social i de govern corporatiu, aconseguint superar la valoració obtinguda pel “top 5” de companyies del seu sector al pilar social i compartint amb elles la màxima puntuació al pilar de govern.

La millora d'Indra ha vingut impulsada, especialment, pel seu notable progrés en la lluita contra el canvi climàtic i pel seu compromís social, en relació amb els estàndards laborals que aplica o amb la seva gestió de la cadena de subministrament o des del punt de vista social, és a dir, com a través de les seves compres contribueix al desenvolupament de proveïdors locals i pimes als països en els que opera i, per extensió, al benestar econòmic i social d’aquests. En tots aquests aspectes, així com en gestió de riscos, que també millora, Indra aconsegueix la millor puntuació possible (5), sent considerada best practice. Indra també arriba a la màxima valoració, al igual que a les dues últimes edicions, en govern corporatiu i mesures anticorrupció. Per tant, en sis dels 10 criteris avaluats, Indra obté la puntuació màxima.

Altres aspectes en els que Indra ha millorat notablement són seguretat i salut o Drets Humans i comunitat que, juntament amb les pujades en estàndards laborals i gestió d’aspectes socials a la cadena de subministrament abans mencionades, han permès a la companyia liderar el pilar social al seu sector. Indra també avança en la gestió dels aspectes ambientals a la cadena de subministrament.

L’Índex FTSE4Good, creat per FTSE Rusell, inclou a les companyies líders per les seves pràctiques ESG i es basa exclusivament en dades públiques, el que contribueix a una major credibilitat i transparència. Una amplia gama de grups d’interès contribueixen a definir els criteris d’admissió, entre ells ONGs, organismes governamentals, consultors, acadèmics, la comunitat inversora i el sector empresarial.

Líder en sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic

Aquests positius resultats a l’Índex FTSE4Good suposen un reconeixement a l'estratègia, les polítiques i l’acompliment d'Indra en matèria de sostenibilitat, així com a la seva vocació de millora continua.  També confirmant el compromís d'Indra amb els seus grups d’interès i amb el desenvolupament sostenible, mitjançant el que busca generar un impacte positiu a les persones i al planeta.

La companyia ha impulsat durant els últims anys múltiples aspectes relacionats amb la sostenibilitat. En concret, el seu recent Pla Director de Sostenibilitat 2020-2023 pretén reforçar el seu model de govern responsable, potenciar la seva tecnologia amb impacte en el desenvolupament sostenible i contribuir activament a combatre el canvi climàtic.

En aquest aspecte, recentment, Indra ha fet públic el seu compromís de reduir les seves emissions de Gasos de Efecte Hivernacle (GEI), segons objectius mesurables i basats en la ciència, per contribuir a limitar l'escalfament global a un màxim de 1,5 graus. Aquest compromís està d’acord amb l'Agenda 2030 i l’Acord de París, així com la iniciativa Science Based Target (SBTi), a la qual s’ha adherit. Indra s’ha fixat uns ambiciosos objectius per reduir al 50% les seves emissions per consum energètic al 2030, arribar a les zero emissions per aquest concepte al 2040 i estendre la descarbonització a tota la seva cadena de subministrament per aconseguir que sigui neutra en carboni al 2050.

A més de combatre el canvi climàtic adoptant les millors pràctiques a les seves polítiques corporatives, Indra exerceix un paper clau a l'acció global pel clima i a la transició energètica a través de la seva oferta en àmbits com l'eficiència energètica, la reducció de l’impacte ambiental de les ciutats, la mobilitat sostenible o la prevenció i mitigació dels efectes del canvi climàtic, entre altres. Amb la seva tecnologia, Indra ajuda a governs i empreses a ser també més eficients i sostenibles.

Top Employer i referent en diversitat

Indra també treballa per reforçar la relació amb els seus grups d’interès, mitjançant el diàleg i la transparència, i busca la generació de valor compartit.

Els últims anys, Indra ha fet un gran esforç per oferir als professionals un projecte atractiu, il·lusionant i motivador, que doni resposta a les seves aspiracions professionals, però també personals, mitjançant un canvi cultural recolzat en pilars com la diversitat, la flexibilitat, la formació i el desenvolupament dels professionals o la innovació.

Gràcies als avanços de la companyia en aquesta matèria, Indra ha sigut reconeguda novament com Top Employer 2021, com ja ho va ser al 2019 i 2020, i ha aconseguit la màxima valoració en organització i canvi, ambient laboral, ètica e integritat i valors. També ha renovat per segon any consecutiu la seva presencia en el Bloomberg Gender-Equality Índex, índex de referència en diversitat a nivell mundial, en el que aquest any ha aconseguit una destacada puntuació en divulgació, així com en igualtat salarial i paritat salarial de gènere.

Indra és una empresa compromesa amb la diversitat com a element que impulsa la innovació, que enriqueix les organitzacions i millora la productivitat i la competitivitat. A més de fomentar la igualtat i el progrés de les dones, la companyia promou la integració efectiva a la companyia de persones amb discapacitat, compta amb professionals de mes de 100 nacionalitats, integra als seus equips a joves talents que treballen al costat d’experts multidisciplinaris de la companyia amb àmplia experiència i compta amb condicions de treball que eviten la discriminació o l’assetjament per raó de sexe.

Consulta la web de Minsait by Indra Comparteix això:

20 de juny 2023

20a edició de la Festibity
20 de juny 2023

#20anys

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

       

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02