Created on Monday, 29 Mar 2021 15:42:42

Barcelona, 25 de març de 2021

Les entitats sotasignants com a entitats involucrades en les professions d’enginyeria en informàtica i d’enginyeria tècnica en informàtica,

MANIFESTEM

Que les professions d’Enginyeria i Enginyeria Tècnica en Informàtica són professions totalment vigents, absolutament necessàries en aquesta nova societat digital, i són a més, generadores de riquesa per al nostre país.

Des de la seva aparició com a professions noves i absolutament necessàries a mitjans del segle passat, han estat contribuint al desenvolupament econòmic, social i cultural de tot el món, i hores d’ara constitueixen la base indispensable per al desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) arreu del món, així com els processos de Transformació Digital, actualment temes d’alta prioritat a totes les Administracions públiques i al sector empresarial.

La joventut d’aquestes professions no ha de ser obstacle per al seu ple reconeixement en el marc d’una societat que precisa de professionals que puguin assumir els nous reptes digitals de la nostra societat. Reconeixement que ha estat negat constantment per la inacció continuada de les institucions competents, malgrat el consens polític ja assolit a través de la Proposta no de Llei publicada l’11 de febrer de 2015 en el “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados” aprovada per tots els grups parlamentaris d’aquella legislatura i que instava a modificar el “Real Decreto 1837/2008 sobre reconocimiento de Cualificaciones Profesionales (adaptación al ordenamiento jurídico español de las Directivas Europeas 2005/36/CE y 2006/123/CE, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales)” per al reconeixement d’aquestes professions. Inacció que te com a conseqüència encara la constant discriminació per a l’efectiva participació dels representants de les titulacions d’enginyeria Informàtica i l’enginyeria tècnica en informàtica en tots els àmbits socials, òrgans de govern i altres institucions.

La dilació injustificada d’aquest no reconeixement suposa un greu perjudici per al col·lectiu, cada dia més gran, de professionals que fan de les TIC un dels motors de desenvolupament econòmic i també social més importants per al nostre país.  

DEMANEM

D’una manera inequívoca i efectiva el reconeixement professional que avali definitivament:

 1. La tasca acadèmica de totes les Universitats que ofereixen aquestes titulacions, a través de la tramitació de la proposta de Llei referida o a través de qualsevol altre mecanisme legal.
 2. La plena consideració d’aquestes professions com a impulsores de les TIC en condicions d’igualtat i solidaritat amb la resta de professions que fan d’aquestes tecnologies pilar bàsic d’aquesta nova societat digital.

I tot això a través de les següents accions:

 1. Represa del procediment jurídic corresponent per tal de modificar la legislació corresponent vigent i donar ple reconeixement a les enginyeries informàtiques d’acord amb les recomanacions europees i també d’acord al seu pes específic dins el conjunt de l’economia del país.
 2. Procedir a una revisió completa del conjunt d’organismes i entitats públiques amb representació professional TIC per incloure als representants correctes, adecuats i pertinents en totes elles, sense cap discriminació.
 3. Garantir el dret professional de les enginyeries informàtiques a través del seu reconeixement i valoració com a generadores de riquesa, a través del treball actiu de les administracions amb els corresponents Consejos de Col·legis Professionals (CCII, CONCITI) i les associacions acadèmiques corresponents (CODDII i RITSI), que durant tots aquests anys han estat lluitant per aquest reconeixement.
   
Eduard Martin Lineros 
Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya

Benito Cerrillo Molina
President de FIB Alumni

 

Miquel Conesa
Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya

 

Josep Fernàndez
Degà de la Facultat d'Informàtica de Barcelona - UPC 

 

Descarrega't el ManifestComparteix això:

12 de juny de 2024

21a Festibity

12 de juny de 2024

#ITalent

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02