INSTRUCCIONS/INSTRUCCIONES PARTNER CLUB FESTBITY 2020-2021

En aquest apartat trobareu totes les indicacions relacionades amb la menció Festibity Solidària, participació en activitats, comunicació i borsa de treball.

1 - Presentació projecte Menció Festibity Solidària (Exclusiva dels partners)

 • Els partners podeu presentar o recomanar un projecte o iniciativa destacada que s'ha desenvolupant per fer front a les dificultats causades pel COVID-19. Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
 • Només es pot presentar una candidatura.

Reglament: Consulta'l! 

Formulari d'inscripció: Descarrega-te'l i envia'l a festibity@festibity.com

Data límit: 31 de gener del 2021

 

2 - Participació en les activitats 

 • Cada una de les activitats programades és diferent. Rebreu amb unes setmanes d'antel·lació un correu amb els detalls: dia, hora, número màxim d'inscrits per partner, etc.
 • Haureu d'indicar el nom, mail i telèfon de contacte dels assistents. És imporant que comuniqueu la vostra participació amb un mínim de dies d'antel·lació. 
 • Hi poden venir tant treballadors/directius de l'empresa que és partner com clients i col·laboradors que vulgueu convidar. 
 • El debat híbrid (presencial i online) "Els nous reptes de les TIC" es realitzarà en algun dels espais dels partners. Podeu proposar el vostre espai enviant un correu a festibity@festibity.com.

 

3 - Visibilitat i difusió

 • Si teniu un responsable específic per temes de comunicació us agrairíem ens ho feu saber a festibity@festibity.com.
 • Si teniu notícies o esdeveniments TIC d’interès en farem difusió durant tot l’any. ​​Vàlid fins maig 2021.  La informació d'interès que ens envieu la publicarem a la pàgina web, a la newsletters i a les xarxes socials: 
  • A la secció notícies de la web hi ha un apartat dedicat als partners https://festibity.com/noticies.
  • Enviarem 8 newsletters a tota la comunitat Festibity a partir de setembre i fins maig del 2021. 
  • En farem difusió a través de Twitter i si s'escau, d'Instagram 
 • Estigueu alerta a les xarxes socials: Twitter @festibity i Instragram @festibity #parTICipa
 • Podeu visualitzar la descripció de la vostra empresa, adreça del vostre web i marca dins la mateixa pàgina web de la Festibity seguint aquest enllaç: https://festibity.com/2019/partners-2019  
 • Rebreu un clipping personalitzat  un cop finalitzades les accions i activitats (maig del 2021)

Si cal modificar alguna dada ens ho feu saber!

 

4 - Captació de talent 

 • Assessorament per tal de fer més efectives les sol·licituds i rebre informació sobre com accedir a la borsa de treball al següent contacte
 • Publicació d'ofertes a les borses de treball de la FIB i de FIB Alumni. Pel fet de ser partners, tenen més visibilitat a través del logo de partner i l'oferta queda en una posició destacada durant una setmana. Passada aquesta setmana, es manté el logo. Les ofertes es visualitzen també (de manera automàtica) a la borsa de FIB Alumni, on només hi tenen accés els socis. Formulari inscripció ofertes. 

 

 

QUALSEVOL CONSULTA NO DUBTEU EN CONTACTAR AMB NOSALTRES A:

festibity@festibity.com o al tel.93 000 92 02 

 

 

En este apartado encontraréis todas las instrucciones relacionadas con la mención Festibity Solidaria, participación en actividades, comunicación y captación de talento. 

 

1 - Presentación proyecto Mención Festibity Solidaria 

 • Los partners podéis presentar o recomendar un proyecto o iniciativa destacada que se haya desarrollado para hacer frente a les dificultades causadas por el COVID-19. Puede ser un proyecto propio o de terceros, estéis implicados o no en su desarrollo.
 • Sólo se puede presentar una candidatura.

Reglamento: ¡Consúltalo! 

Formulario de inscripción: Descárgatelo y envíalo a festibity@festibity.com

Fecha límite: 31 de enero del 2021

 

2 - Participación en las actividades

 • Cada una de les actividades programadas es diferente. Recibiréis con unas semanas de antelación un correo con los detalles: día, hora, número máximo de inscritos por partner, etc.  
 • Tendréis que indicar el nombre, correo y teléfono de los asistentes. Es importante que comuniquéis vuestra participación con un mínimo de días de antelación.     
 • Pueden asistir tanto trabajadores/directivos de la empresa partner como clientes o colaboradores que queráis invitar.  
 • El debate híbrido (presencial y online) "Los nuevos retos de las TIC" se realizará en alguno de los espacios de los partners. Podéis proponer vuestro espacio escribiendo un correo a: festibity@festibity.com.

 

3 - Visibilidad y difusión

 • Si tenéis un responsable específico para temas de comunicación os agradeceríamos que nos lo hagáis saber a festibity@festibity.com.
 • Si tenéis noticias o eventos TIC de interés haremos difusión durante todo el año. Válido hasta mayo del 2021. La información de interés que mandéis se publicará en la página web, newsletters y redes sociales: 
  • En la sección noticias de la web hay un apartado dedicado a los partnets https://festibity.com/noticies.
  • Enviaremos 8 newsletters a toda la comunidad Festibity a partir de septiembre y hasta mayo del 2021. 
  • Haremos difusión a través de Twitter, y  si es oportuno, de Instagram. 
 • Estad atentos a las redes sociales: Twitter @festibity y Instragram @festibity #parTICipa
 • Podéis ver la descripción de vuestra empresa, dirección de vuestra web y marca dentro de la misma página web de la Festibity siguiendo este enlace: https://festibity.com/2019/partners/partners_festibity
 • Recibiréis un clipping personalizado una vez finalizadas todas las accions y actividades (mayo del 2021) 

¡Si es necesario modificar algún dato nos lo hacéis saber!

 

4 - Captación de talento

 • Asesoramiento para hacer más efectivas las solicitudes y recibir información sobre cómo acceder a la bolsa de trabajo en el siguiente contacto
 • Publicación de ofertas a las bolsas de trabajo de la FIB y de FIB Alumni. Por ser partners, tenéis más visibilidad a través del logo y la oferta queda en una posición destacada durante una semana. Pasada esta semana, se mantiene el logo. Las ofertas se visualizan también (de manera automática) a la bolsa de FIB Alumni, donde sólo tienen acceso los socios. Formulario inscripción ofertas.

 

CUALQUIER CONSULTA NO DUDÉIS EN CONTACTAR CON NOSOTROS:

festibity@festibity o al tel.93 000 92 02

Suport Institucional

Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors

Club Festibity 2020-2021

Segon semestre 2020 i primer del 2021

Networking, talent, comunitat i solidaritat

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02