You are here

Reglament 

Ver en castellano

Les Menció Festibity Solidària és el guardó lliurat per FIB Alumni i la FIB com a reconeixement a un projecte o iniciativa TIC que s'hagi desenvolupat per fer front a les dificultats derivades del COVID-19.  Només poden fer propostes els partners. Si voleu fer la vostra proposta podeu enviar el formulari d'inscripció a festibity@festibity.com

Condicions generals:

 • Els partners presenteu o recomaneu un projecte TIC que s'hagi desenvolupat per fer front al COVID-19. Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
 • Només es pot presentar una candidatura 
 
Dates límit:
 • Presentació de candidatures: properament més informació

Es valorarà:

 •  Nivell d’implementació i aplicabilitat.

 • Grau d’innovació.

 • Abast geogràfic / globalitat del projecte.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Experts en el sector

Difusió projecte:

Les propostes Menció Festibity Solidària es publiquen al web de la Festibity i a altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s’entregui la proposta. En tots els casos se’n fa difusió a Twitter, Instagram i LinkedIn.

 • El patrocinador que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i la resta de patrocinadors.
 • El patrocinador pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.

El lliurament es realitzarà durant el debat Els nous reptes de les TIC i se'n farà esment durant la Festibity 2021. 

Es generarà una nota de premsa on apareixerà el projecte guanyador i també tots els presentats. 

Les Mencions Festibity a la Iniciativa TIC són els guardons lliurats per FIB Alumni i la FIB en motiu de la celebració de la Festibity i surten de la proposta dels partners. Si voleu fer la vostra proposta podeu enviar el formulari d'inscripció a festibity@festibity.com

Condicions generals:

• Els partners presenteu o recomaneu un projecte recent i destacat en relació amb la temàtica de l'edició. Pot ser un projecte propi o de tercers, estigueu implicats o no en el seu desenvolupament.
• Només es pot presentar una candidatura.
 
Dates límit:
 • Presentació de candidatures: aquest guardó es tornarà a entregar durant l'edició de la Festibity 2021

Es valorarà:

 •  Nivell d’implementació i aplicabilitat.

 • Grau d’innovació.

 • Abast geogràfic / globalitat del projecte.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Experts en el sector

Difusió projecte:

Les propostes Iniciativa TIC es publiquen al web de la Festibity i a altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s’entregui la proposta. En tots els casos se’n fa difusió a Twitter, Instagram i LinkedIn.

 • El patrocinador que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i la resta de patrocinadors.
 • El patrocinador pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.

 

Aquest guardó pretén distingir l'èxit dels FiberEmprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial. La convocatòria es fa extensiva a iniciatives liderades per Fibers que han demostrat la capacitat de gestió per a superar els reptes i assolir la seva consolidació.

Requisits:

 • Presència d’un Fiber en l’equip directiu, un Fiber en l’equip fundador o accionariat (>=33%) en mans d’un Fiber.
 • Projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels Fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC, consolidació o internacionalització de l’empresa.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.

Presentació de la candidatura:

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció. Enviar a cercle@fibalumni.net

Jurat:

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: aquest guardó es tornarà a entregar durant l'edició de la Festibity 2021

Suport Institucional

Universitat Politècnica de Catalunya

Club Festibity 2020-2021

Segon semestre 2020 i primer del 2021

Networking, talent, comunitat i solidaritat

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

      

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02