Reglament 

Ver en castellano

 

Les Mencions Festibity a la Iniciativa TIC són els guardons entregats per la FIB i FIB Alumni en motiu de la celebració de la Festibity i surten de la proposta dels partners. Si voleu fer la vostra proposta, podeu enviar-nos el formulari d'inscripció a festibity@festibity.com

Condicions generals:

 • Els partners són els responsables exclusius de presentar les candidatures. 
 • Cada partner pot presentar només una candidatura.
 • Es pot presentar un projecte propi o de tercers, estigueu o no implicats en el seu desenvolupament. 
 • El projecte ha d'estar relacionat amb la tecnologia i ha de ser recent. 
 • El projecte ha d'estar relacionat amb la temàtica de l'edició de la Festibity. Per aquesta edició, projectes que combinin recerca i innovació. 
 • El projecte no ha d'estar necessàriament implementat. 

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: fins al 30 de setembre del 2021. 

Es valorarà:

 • Grau d'innovació.

 • Nivell aplicabilitat.

 • Abast geogràfic / globalitat del projecte.

El jurat està format per:

 • Un representant de la FIB
 • Un representant de FIB Alumni
 • Experts en el sector

Difusió del projecte:

Les propostes Iniciativa TIC es publiquen a la web de la Festibity i en d'altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en el que s'entregua la proposta. En tots els casos se'n fa difusió a través de Linkedin, Twitter i Instagram.

 • El partner que proposa pot decidir no publicar la candidatura a la web de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i a la resta de partners.  
 • El partner pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.  

 

Aquest guardó pretén distingir l'èxit dels FiberEmprenedors, així com reconèixer el seu esperit empresarial. La convocatòria es fa extensiva a iniciatives liderades per Fibers que han demostrat la capacitat de gestió per a superar els reptes i assolir la seva consolidació.

Requisits:

 • Presència d’un Fiber en l’equip directiu, un Fiber en l’equip fundador o accionariat (>=33%) en mans d’un Fiber.
 • Projectes o iniciatives rellevants que estiguin alineades amb els valors dels Fibers: innovació tecnològica, excel·lència en la gestió de projectes, alta qualitat del software/maquinari, creació de llocs de treball en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o relacionats amb les TIC, consolidació o internacionalització de l’empresa.
 • No és imprescindible que sigui soci de FIB Alumni.

Presentació de la candidatura:

Un foli màxim amb la informació anterior i el mèrits pels quals se'l considera mereixedor de la menció. Enviar a cercle@fibalumni.net

Jurat:

La menció es lliurarà per votació dels socis membres de FIB Alumni a través del portal. Tot soci podrà votar.

La votació es farà sobre les candidatures presentades en el període de selecció. La Junta de FIBAlumni comprovarà que les candidatures compleixen els requisits esmentats.

Dates límit:

 • Presentació de candidatures: aviat més informació.

 

La Menció Festibity Solidària és el guardó lliurat per FIB Alumni i la FIB com a reconeixement a un projecte o iniciativa TIC que s'hagi desenvolupat per fer front a les dificultats derivades del Covid-19.

L’objectiu de la menció és donar a conèixer i posar en valor les iniciatives i aportacions que s’han dut a terme des de les organitzacions tecnològiques per minimitzar l’impacte de la pandèmia en la societat.

Condicions generals

 • Les candidatures poden ser presentades exclusivament pels partners del Club Festibity. Els partners poden presentar un projecte propi o de tercers, estiguin implicats o no en el seu desenvolupament.
 • Les propostes presentades han de ser projectes TIC que tinguin com a objectiu fer front a les dificultats derivades del Covid-19.
 • Només es pot presentar una candidatura.
Presentació de candidatures
 • El període de presentació de candidatures ha finalitzat. 
 • Les candidatures es poden presentar en català, castellà o anglès.
 • S’ha de fer arribar el següent formulari al correu festibity@festibity.com. En el cas que es vulgui adjuntar més informació, es poden enviar altres arxius adjunts.
 • Un cop rebuda la informació, l’equip de la Festibity en confirmarà la recepció.   

Es valorarà

 • Nivell d’implementació i aplicabilitat.
 • Grau d’innovació.
 • Abast i impacte del projecte.

El jurat 

El jurat està integrat per vuit persones representatives dels sectors tecnològic i sanitari, representants de la FIB i FIB Alumni i persones que han destacat per la seva lluita contra el Covid-19:

 • Josep Fernàndez: degà de la FIB (Facultat d’Informàtica de Barcelona).
 • Benito Cerrillo: president de FIB Alumni i CIO de Vichy Catalan.
 • Andreu Veà: impulsor i president dels COVIDWarriors, biògraf d’internet, tecnòleg, professor universitari i emprenedor digital.
 • Anna Benavent: CIO de l’Hospital Universitari Parc Taulí i presidenta de l’Associació Catalana de Professionals d’Informàtica de la Salut.   
 • Jordi Marín: expert TIC i director general de l’ACEC (Associació Catalana d’Empreses Consultores).
 • Karma Peiró:periodista especialitzada en les TIC.
 • Miguel Ponce de León: investigador postdoctoral al BSC - Barcelona Supercomputing Center (Computational Biology Group at the Life Science Department). 
 • Maite Sainz: cap de l’Àrea de Solucions Tranversals al CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) i vicepresidenta 2a de FIB Alumni.

El jurat resoldrà motivadament la concessió de la menció. El seu veredicte és inapel·lable.

Decisió i guardó

 • Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, el jurat rebrà les propostes per a la seva valoració.
 • Posteriorment el jurat es reunirà per realitzar la votació.
 • La proposta guanyadora es comunicarà durant el debat híbrid Els nous reptes de les TIC que es realitzarà durant el primer semestre del 2021*.
 • Des de la FIB es comunicaran els resultats a tots els participants.
 • L’entrega del premi es realitzarà durant la 18a Festibity que es celebrarà durant el 2021*.
 • Els premis no tenen cap dotació econòmica sinó que consistiran en una escultura i en una àmplia difusió del projecte.

*Aquestes dates orientatives van lligades a l’evolució de la pandèmia Covid-19.

Difusió del projecte

Totes les propostes presentades a la Menció Festibity Solidària es publiquen al web de la Festibity i a altres xarxes socials com Youtube o Slideshare, depenent del suport en què s’entregui la proposta. En tots els casos se’n fa difusió per Twitter, Instagram i LinkedIn. Les propostes també s’inclouen al butlletí ClickNEWS.  

 • El partner que proposa pot decidir no publicar la candidatura al web, butlletí i xarxes socials de la Festibity i donar-la a conèixer només al jurat i a la resta de partners.
 • El partners pot decidir no aparèixer públicament com a proposant.

Es generarà una nota de premsa que s’enviarà a mitjans genèrics i especialitzats on apareixerà el projecte guanyador i també tots els presentats. 

Una persona o equip de persones estretament relacionades amb el projecte guanyador seran entrevistades. L’entrevista es publicarà a la web de la Festibity i al butlletí ClickNEWS.  

La candidatura guanyadora ha estat T-Mercabarna Solidària de T-Systems i Mercabarna.

Descarrega't les bases i el formulari

Suport Institucional

Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors

Club Festibity 2020-2021

Segon semestre 2020 i primer del 2021

Networking, talent, comunitat i solidaritat

Sobre nosaltres

"La gran festa de les tecnologies de la informació"

     

 

Contacte

Per a més informació:

festibity@festibity.com

T. 93 000 92 02